Сучасна бібліотека

БІБЛІОТЕКА

КРАМАТОРЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

 

Бібліотекарі:

Філімоненко Тетяна Михайлівна

Бохонок Людмила Миколаївна

 

Історія  бібліотеки Краматорського вищого професійного училища веде свій відлік з 2 жовтня 1940 року, коли на базі Ново-Краматорського машинобудівного заводу, було створено ремісниче училище № 1, одне з найбільших професійних навчальних  закладів того часу. Саме з тих далеких сорокових років  почала свою інформаційну, навчальну і виховну діяльність  бібліотека училища.

Бібліотека КВПУ сьогодні – це сучасний, культурний, освітній, виховний  підрозділ навчального закладу.  Від того як оснащена та якім змістом поповнена бібліотека, в деякій мірі, залежить успішність навчально-виховного процесу. Бібліотека має абонемент, книгосховище та читальний зал, загальною площею 130 м2. Вдосконалення роботи бібліотеки – це, насамперед, бібліотечні фонди, які мають велику навчальну та духовну цінність, застосування комп’ютерних мереж в повсякденній праці та освічений, не байдужий фахівець – бібліотекар.

Знайомство користувачів з бібліотекою починається з абонементу. Від того наскільки вдалою буде перша зустріч залежить дуже багато, тому ми, бібліотекарі, намагаємось щоб ця зустріч була корисною і цікавою. Бібліотекою училища користуються учні, педагогічні працівники та інші  учасники освітнього процесу. До послуг читачів фонд, який налічує більш 21 тис. примірників різної тематики, цільового напрямку на любий смак та інтерес (з них підручників майже 12 тис.).

Бібліотека Краматорського вищого професійного училища на даний час перебуває в стадії оновлення. Зберігаючи основні принципи роботи, ми адаптуємось до сучасних інформаційних технологій реальності. Інтернет не знищує бібліотеку, а навпаки, дає друкованому слову надійний захист і сприяє поширенню знань, що значно допомагає просвітницькому   та інформаційному процесу.

В бібліотеці учням відкриваються широкі можливості для повторення, поглиблення та розширення знань внаслідок використання нових, нетрадиційних для нас раніше, засобів інформації. Звичайно, поряд з новими можливостями використання інформації: комп’ютер, Інтернет, електронні підручники, – успішно функціонують і традиційні засоби інформації, які є в кожній бібліотеці: книги, підручники та навчальні посібники, періодичні видання, довідково-інформаційний фонд – словники, енциклопедії, довідники.Незважаючи на комп’ютерний бум та активне використання Інтернету в нашому житті, книга й сьогодні залишається важливим джерелом навчальної та пізнавальної інформації.

Одна з пріоритетних задач бібліотеки училища – забезпечити освітній процес сучасними підручниками, які відповідають вимогам системи освіти та професійному напрямку училища. Сьогодні для покращення обліку та прискорення надання потрібної інформації в бібліотеці:

-                      є електронні та друковані картотеки підручників з загальноосвітніх та фахових предметів, що значно полегшує облік та прискорює пошук потрібної інформації користувачів;

-                      переведена в електронний вигляд «Книга обліку підручників»;

-                      продовжується робота по створенню електронної версії інвентарних книг бібліотеки;

-                      підготовлений перелік підручників із фахової підготовки для роботи над дипломними та курсовими роботами для учнів випускних груп;

-                      використовуються всі можливості комп’ютерних технологій при оформленні книжкових виставок, інформаційного стенду. Це робить інформацію більш цікавою та яскравою;

-                      до послуг читачів більше сорока тематичних папок за різною тематикою.

Бібліотека училища забезпечує потреби освітнього процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну та цілеспрямовану допомогу учням в опануванні обраними професіями.

Для бібліотекаря сьогодні, як ніколи, важливі такі якості, як культура спілкування і вихованість, начитаність, розвинутий інтелект, делікатне, шанобливе ставлення до користувачів. Все це впливає  на формування позитивного іміджу бібліотеки, яка є світом духовності і радості людського спілкування. Образ сучасної бібліотеки незмінно пов'язаний з доступом в Інтернет, використанням нових інформаційних технологій. Наша мета продовжити реформувати бібліотеку в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

 

Для нас дуже важливо, щоб всі відвідувачі відносились до бібліотеки, як до невичерпного джерела інформації, місця, де можливо не тільки поповнити свої знання, а й поспілкуватися з однодумцями, висловити свою думку, з задоволенням прийняти участь в різноманітних заходах. Сподіваємось, що так воно і є.