ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

День Конституції – не просто свято нормативного акту, а день, коли було затверджено права і свободи громадян України.Це державне свято щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі. 

Правовиховна і правоосвітня робота в Краматорському вищому професійному училищі спирається на формування і розвиток правової свідомості учнів, що потребує постійного вдосконалення. Основні цілі правового виховання в Краматорському ВПУ — навчити дітей правових знань, конституційних прав та обов’язків громадян у демократичній державі, формувати громадську культуру, засновану на повазі до прав і свобод людини.

Підвищення рівня правових знань у учнів ПТНЗ, їх правосвідомості та правової культури можливі лише за умови повсякденного, професійно організованого правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою найновішої науково обґрунтованої юридичної літератури та нових технологій організації діяльності.

Для цього в ПТНЗ вводяться спеціальні курси та навчальні предмети (основи правознавства, курс практичного права і т. ін.), які сприяють вихованню у учнів поваги до переваги правових засад у суспільстві. Їх завданням є розвиток умінь, навичок, усвідомлення учнями цінностей і принципів, на яких базується правова система шляхом систематичного навчання і виховання із застосуванням інтерактивних методик.

В навчальній діяльності викладачі використовують найбільш ефективні види уроків: уроки-юридичні практикуми, уроки з використанням мультимедійних засобів навчання, уроки-тренінги, уроки-опрацювання нормативно-правових актів, уроки за проектною методикою, уроки-змагання. Це сприяє максимальному досягненню запланованих навчальних результатів, розвитку та формуванню загальних і спеціальних правових компетентностей учнів.

До Дня Конституції України в Краматорському вищому професійному училищі були проведені урок – бесіда «День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України», а також історична довідка «День Конституції України: основні дати» на уроках історії в учнівських групах.

          

Особливістю сучасного правознавчого навчально-виховного процесу є застосування інтерактивних методів роботи: мозкового штурму, дискусії, групового та індивідуального аналізу правових ситуацій, взаємонавчання; імітації спрощених судових засідань, навчальної мозаїки, рольових ігор, моделювання тощо. Кожний з навчально-виховних заходів передбачає різні види пізнавальної, розумової та учбової активності учнів. Існує можливість використовувати в навчанні та вихованні дітей ресурси громади: запрошувати фахівців, які мають безпосереднє відношення до права — суддів, адвокатів, міліціонерів, працівників державних служб тощо, активне співпрацювати з батьками, організовувати позаурочну діяльність учнів.

До Дня Конституції України в Краматорському вищому професійному училищі були проведені виховна година в учнівських групах «Конституційні обов’язки громадян України», правова гра з тестуванням «Що ви знаєте про нашу Конституцію?» в гуртожитку, а також підготовлені викладки літератури зав. бібліотекою Філімоненко Т.М. та бібліотекарем Бохонок Л.М.

                 

Результатом правоосвітньої та правовиховної діяльності Краматорського вищого професійного училища стає формування не тільки предметних і галузевих компетентностей, але важливіше - громадянської компетентності, тобто здатності учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати конституційні права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства.

 

Викладач суспільних дисциплін Ісай М.М.