МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОГУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОГУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

Потреба бути здоровими – основа для людини, тому необхідно створювати такі умови, щоб ця потреба була реалізована на 100 %. Учень, який втратив  здоров’я, - це людина з комплексом проблем, тому на шляху його самореалізації виникає нездоланна перешкода - хвороба. Першочерговим завданням адміністрації та педагогічного колективу нашого училища є турбота про стан здоров’я здобувачів освіти, особливо тих, хто проживає у гуртожитку. Саме підлітки, які відірвані від батьків, залишаються без їхньої турботи і контролю. Не всі дотримуються правил здорового харчування, люблять побігати по вулиці роздягнутими, не реагують на зауваження, вважаючи себе дорослими. Не всі учні, особливо першого курсу, навчені батьками слідкувати за своїм станом здоров’я та своєчасно звертатися до медпрацівників. Саме на цю проблему звертає увагу керівників груп та вихователя гуртожитку адміністрація училища з самого початку навчального року.

Медичне обслуговування здобувачів освіти, що мешкають у гуртожитку Краматорського вищого професійного училища ведеться медичною сестрою медичного пункту училища Ворожцовою Катериною Миколаївною. Безпосередньо вона підпорядковується директору нашого закладу освіти. В своїй роботі медична сестра керується посадовою інструкцією, наказами, вказівками та розпорядженнями керівника вищих органів охорони здоров’я, а також чинним законодавством.

Заселення до гуртожитку дозволяється тільки після повного медичного огляду.

Додатково медичний працівник організує проведення медичного обстеження учнів у лікаря дерматовенеролога перед заселенням до гуртожитку, регулярно проводить огляд на коросту, педикульоз. Також Ворожцова К.М. надає першу медичну допомогу учням при травмах, раптових захворюваннях, а при потребі направляє у лікарню для надання лікарської допомоги, веде облік учнів хворих на хронічні захворювання, своєчасно направляє на флюорографічне обстеження з метою раннього виявлення туберкульозу, поновлює медичну аптечку.

Медична сестра Ворожцова К.М. систематично перевіряє санітарний стан житлових кімнат гуртожитку, режим провітрювання, умови збереження продуктів, веде відповідні записи у журналі санітарного стану гуртожитку.

До обов’язків медичної сестри входить також навчально – просвітницька робота з учнями, а саме: у гуртожитку працює гурток «Фітотерапія», ведеться лекторій «Азбука здоров`я». Також фельдшер допомагає адміністрації училища в залученні фахівців – медпрацівників різних напрямків для просвітницької роботи з мешканцями гуртожитку. За допомогою Ворожцової К.М. оформлюється «Куток здоров’я», протягом навчального року він постійно оновлюється відповідно плану роботи та рекомендацій медичних установ міста.