На шляху до професійної майстерності

Педагогічний колектив Краматорського вищого професійного училища - це колектив із значним педагогічним та виробничим досвідом, який об'єднує бажання творчо працювати, шукати нове, постійно вдосконалювати навчально-виробничий процес.У нашому навчальному закладі склалася певна система добору кадрів, підвищення кваліфікації та використання керівних і педагогічних ресурсів.

Професійну підготовку за ліцензованими професіями та спеціальностями здійснюють  46 викладачів і 37 майстрів виробничого навчання.

Педагогічний колектив Краматорського вищого професійного училища щороку поповнюється молодими спеціалістами викладачами та майстрами виробничого навчання,  яким потрібно допомогти оволодіти професією педагога.    На даний час в училищі   16% педагогічних працівників зі стажем до трьох років. Тому, роботі з молодими спеціалістами приділяється велика увага. В училищі працюють школи «Молодий спеціаліст-викладач», «Молодий спеціаліст – майстер виробничого навчання», метою яких є адаптація молодих викладачів та майстрів виробничого навчання у колективі,  їхнє самоствердження й професійне становлення.

З метою формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам, підготовки молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічної праці і методів перспективного педагогічного досвіду на початку кожного навчального року проводиться цикл показових уроків теоретично і виробничого навчання. Не винятком став  2015-2016 навчальний рік у Краматорському ВПУ.

10 вересня 2015року викладач спеціальних дисциплін Ревякіна Світлана Миколаївна провела показовий урок теоретичного навчання у групі відділення підготовки молодших спеціалістів  на тему «Класифікація покритих електродів» з навчальної дисципліни «Технологічні основи зварювання плавленням».

17 вересня 2015р. викладач Пустовгарова Ольга Володимирівна власним досвідом роботи з використання  наочних посібників та дидактичного матеріалу поділилася на показовому уроці з геометрії на тему «Поверхня призми».

30 вересня 2015р. майстер виробничого навчання Мягка Ганна Анатоліївна продемонструвала методику проведення вступного інструктажу уроку виробничого навчання з професії «Маникюрник».

01 жовтня 2015р. молоді спеціалісти - майстри виробничого навчання на показовому уроці у майстра виробничого навчання Тімченко Тетяни Миколаївни ознайомилися з методикою навчання самостійного виконання вправ учнями  на уроках виробничого навчання з професії «Кухар».

6 жовтня 2015р. майстер виробничого навчання Кульмінська Юлія Миколаївна на показовому уроці з професії «Верстатник широкого профілю» довела молодим спеціалістам, що особистий показ майстра виробничого навчання методів та прийомів роботи є невід’ємною та ефективною  частиною вступного інструктажу уроку виробничого навчання.

7 жовтня 2015р. на показовому уроці з професії «Електрозварник на автоматичних та полуавтоматичних машинах» майстер виробничого навчання І категорії Пузан Наталія Іванівна продемонструвала молодим спеціалістам активні методи та прийоми навчання на уроці виробничого навчання.