ВІДКРИТІ ТА ПОКАЗОВІ УРОКИ

На початку 2017-2018 навчального року у Краматорському вищому професійному училищі  було проведено декаду відкритих і показових уроків.

Відкриті та показові уроки – одна з важливих колективних форм організації методичної роботи. Вони відіграють особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання. Відкритий урок на відміну від звичайних – спеціально підготовлена форма організації методичної роботи, в той же час на таких уроках протікає реальний навчальний процес. На відкритому уроці педагог демонструє колегам свій позитивний або інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу навчання.

У цьому сенсі відкриті уроки – це засіб поширення інноваційного досвіду. Вони допомагають спільно визначити та на конкретних прикладах показати, які методи, прийоми й педагогічні засоби доцільно використати при вивченні найбільш складних тем програми, як краще та ефективніше використати на уроках технічні засоби навчання, як організувати та провести лабораторно-практичні роботи, як при мінімальних затратах навчального часу досягти ефективного засвоєння учнями нового навчального матеріалу, як вчити учнів думати, робити висновки тощо.

 Відкриті уроки провели майстри виробничого навчання Костюченко Ольга Володимирівна, Михайленко Вікторія Миколаївна, Тітаренко Олена Петрівна, Опанасенко Анна Сергіївна, Нестюркіна Катерина Вікторівна, Долженко Тетяна Юріївна, Стахова Любов Іванівна.

Для всіх початківців, молодих викладачів і майстрів виробничого навчання досвідчені педагоги провели  показові уроки. Показові уроки є справжньою школою педагогічної майстерності. На цих уроках молоді педагоги одержують конкретне уявлення про те, які основні педагогічні принципи, методи практично використовуються в педагогічній діяльності досвідчених, творчих викладачів і майстрів виробничого навчання, спостерігають за процесом спілкування їх з учнями. 

Показові уроки виробничого навчання провели майстри виробничого навчання Чумак Наталія Іванівна, Синиця Тетяна Валеріївна, Леонова Ольга Анатоліївна, Тітаренко Олена Петрівна, Рассошенко Олена Петрівна, Пузан Наталія Іванівна, Хохлова Тетяна Михайлівна, Долженко Тетяна Юріївна.

Під час аналізу й обговорення показових  уроків аналіз уроку поєднувався  з практичними рекомендаціями.  Як показує досвід роботи педагогічного колективу Краматорського ВПУ, методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.