ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

30.05.2018 р., згідно наказу Краматорського ВПУ (№14) про впровадження дослідно-експерементальної діяльності в освітній процес, у методичному центрі училища відбувся захист – презентація інформаційного проекту «Мирний вогник очима велетня».

Педагогічний колектив Краматорського ВПУ(№14) визначив проектне навчання одним з пріоритетних напрямків організації навчальної діяльності учнів. Застосування методу проектів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців забезпечує розвиток ключових компетентностей, допомагає готувати учнів до майбутньої самостійної та творчої професійної діяльності, а також підвищує мотивацію учнів до навчально-пізнавальної діяльності.

      Проект презентували учні групи ВМП 15-4, керівник проекту - майстер виробничого навчання Пузан Н.І. Під час роботи над проектом учні виконали великий обсяг роботи. Впродовж 5 місяців учасниками проекту збиралась та систематизувалась інформація про етапи становлення Новокраматорського машинобудівного заводу, розвиток виробництва на підприємстві.  

Особливої уваги заслуговує матеріал про долю та трудові успіхи колишніх випускників Краматорського ВПУ, які працюють у наш час зварниками на ПрАТ «НКМЗ». Спілкування з ними на робочих місцях надало учасникам проекту не лише статистичні результати, але й підвищило в очах учнів позитивний імідж робітничих професій, сприяло усвідомленню учнями правильності професійного вибіру.

На презентації проекту учні надали цікаву інформацію про історію впровадження зварювального виробництва на базовому підприємстві ПрАТ НКМЗ, про перспективи розвитку та втілення нових технологій зварювання у виробництво.

    Робота над проектом надала учням можливість не тільки  розширити свій кругозір, але й відчути почуття гордості за обрану професію та в майбутньому відчути щастяжиттєвої реалізації.