«Музична і театральна культура України від найдавніших часів до кінця ХVІ ст.»

         14листопада 2014 р. був проведений відкритий урок в групі ВПП 13-9 викладача соціології та художньої культури Ісай Марини Миколаївни з навчального предмету «Художня культура» на тему «Музична і театральна культура України від найдавніших часів до кінця ХVІ ст.».    Вибір теми для відкритого уроку був зумовлений необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас, для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей за допомогою навчального матеріалу викладач Ісай Марина Миколаївна намагалась робити акцент не на тому, щороз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури. Адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання.

         В процесі викладу даної теми викладач керувався такимиположеннями:

 - урок має бути емоційнонасиченим й цілісним (метод емоційноїдраматургії);

 - головне - не кількістьнабутихучнямизнань, а накопиченняособистісногохудожньо-естетичногодосвіду; головне - не інформація, а власніемоції та почуттяучнів, їхнєставлення до мистецькихцінностей.

В процесі уроку використовувались такі педагогічні методи як попередній контроль, метод самооцінки, розповідь, евристична бесіда, метод мікрофону, ілюстрація, демонстрація, групова робота – інсценування фрагменту обрядового пратеатру «Ой на Івана на Купала».

Відповідно до мети урокута мети вивчення навчального предмету «Художня культура» взагалі в учнів формуєтьсясистема особистісних художньо-естетичних цінностей і компетентностей - важливих складників естетично розвиненої особистості, що полягає в її здатності керуватися набутими художніми знаннями й уміннями в професійній діяльності, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній практичній художньо-творчій діяльності згідно із загальнолюдськими естетичними ідеалами й власними світоглядними позиціями та естетичними смаками.

На відкритому уроці були присутні заступник директора з навчально-методичної роботи Мошаніна В.М., методист Щербакова Є.А., викладачі, майстри виробничого навчання.

Урок отримав високу оцінку колег.