Бінарний урок у Краматорському ВПУ

4 березня 2019 року у Краматорському вищому професійному училищі у групі ВПП 18-10 («Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник») викладач зарубіжної літератури Трофимова Ольга Олександрівна і викладач іноземної мови Савицька Вікторія Вікторівна  провели відкритий бінарний урок зарубіжної літератури та іноземної мови на тему «Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору «Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда. Характеристика головного героя. Деградація особистості на сторінках роману» -  «British Writers. “ThePictureofDorianGraybyOscarWilde”.

Вибраний тип уроку -бінарний; урок узагальнення і систематизації раніше вивченого матеріалу. На уроці врахована специфіка типу уроку та навчальних предметів, раціонально підібраний зміст матеріалу. Проведений урок сприяв підвищенню пізнавального інтересу учнів до матеріалу, що вивчався, активізації діяльності на уроці.

      Матеріал викладався на основі відео, а також цитатного матеріалу твору.   Використовувалися як індивідуальні завдання, так і групові. Робота в групах, щодо встановлення причин трагедії, яка відбувалася в долі головного героя, сприяла розвитку пізнавального інтересу, використання набутих знань та особистісного досвіду для формування нових знань. Проводилася робота по аналізу окремих героїв, так і роману в цілому. Учні групи приєднувалися по роботи, аргументовано висловлювали свої думки, відповідали на тестові завдання на англійській мові. Підлітки активно складали сюжетний ланцюжок роману.

      Особлива активність учнів спостерігалася під час  цитування учнями головних героїв на мові оригіналу твору, а групі пропонувалося впізнати героя, якому належать ці висловлювання, це є засобом стимулювання розумової активності.

            Вправа «мозковий штурм» провела паралелі з твором Гете «Фауст»: учні шукали схожість у вчинках героїв, проводили паралелі між творами.

     Учні активно проводили дослідницьку та пошукову роботу. Висловлювали самостійні судження, формулювали своє відношення до літературної проблеми.