Завдання для самостійної роботи учням груп І курса за період з 05.05.2014 р. по 08.05.2014 р.

Група 13-1 "Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням"

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Українська література

Перший науково-фантастичний роман «Сонячна машина». В. Винниченко

Г.Ф. Семенюк, «Українська література», 10кл.

 

Іноземна мова

1. Роль мистецтва в житті людини.

2. Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини

Карпюк О.Д., «Англійська мова», 10кл.

 

Історія України

1. Радянсько-німецький договір 1939р. на Україні

2. Початок Великої Вітчизняної війни

Ф.Г. Турченко, «Історія України», 11кл.

 

Математика

Логарифмічні рівняння

Г.П. Бєвз, В.Г. Бєвз, «Математика», 11кл.

 

Біологія

Розв’язування задач по генетиці

Решить задачу: Красная окраска плодов томата доминирует над желтой. Определить генотипы и фенотипы гибридов первого поколения, полученных при скрещивании красных гетерозиготных форм»

 

Фізика

1.   Електричний струм. Електричне коло.

2.   Робота та потужність електричного струму

В. Сиротюк, «Фізика», 11 кл

 

Хімія

Підготуватися до контрольної роботи

О.Г. Ярошенко, «Хімія», 10кл.

 

Інформатика

Сортування, фільтрування та пошук даних у таблицях БД

Ривкінд Й.Я., «Інформатика», 11кл.

 

Основи правових знань

1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.

2. Конституційні основи України.

3. Особисті права і свободи громадян

В.В. Копійчиков, «Правознавство»

 

Основи галузевої економіки і підприємництва

Міжнародні організації у розв’язанні глобальних проблем

Г.А. Ковальчук, «Економіка», 10кл.,

Інтернет.

 

Охорона праці

1. Шкідливі виробничі фактори.

2. Вимоги до опалення вентиляцій виробничих приміщень

Л.Е. Винокурова, «Основи охорони праці»

 

Технологія верстатних робіт

1. Обробка отворів свердлом.

2. Контроль оброблених отворів і різьб

В.И. Захаров, «Технология токарной обработки»

 

Матеріалознавство

Загальні відомості про термічну обробку

Н.Г. Чумак,  «Матеріалознавство»,

Г.П. Сальников, «Матеріалознавство»

 

Технічне креслення

Загальні відомості про ескізи. Послідовність виконання ескізів

И.С. Вышнепольский, «Техническое черчение»

 

Допуски та технічні вимірювання

Поняття про виміри середнього діаметру зовнішньої різі методом трьох дротиків

Ганевский Г.М. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»

 

Група 13-2 "Машиніст крана (кранівник)"

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Українська мова

Складні випадки правопису різних частин мов

 Заболотний О.В., рівень стандарт, «Українська мова», 10кл.

 

Українська література

Сучасна українська література, драматургія, сучасні поети Донбасу

Самостійний пошук

 

Світова література

Франц Кафка. Життєвий і творчий шлях

Ю.І. Ковбасенко, «Світова література», 11кл.

 

Іноземна мова

1. Сучасні засоби комунікації

2. Сучасні засоби комунікації

Карпюк О.Д., «Англійська мова», 10кл.

 

Історія України

Радянсько-німецький договір 1939р. на Україні

Ф.Г. Турченко, «Історія України», 11кл.

 

Всесвітня історія

Завершення та підсумки Другої світової війни

П.Б. Полянський, «Всесвітня історія», 10кл.

 

Математика

1. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

2. Перестановки, розміщення, комбінації

Г.П. Бєвз, В.Г. Бєвз, «Математика», 11кл.

 

Біологія

Основні закономірності функціонування генів прокаріот і еукаріот

О.В. Тагліна, «Біологія», 10кл.

 

Фізика

Узагальнення теми «Електричне поле та струм»

В. Сиротюк, «Фізика», 11 кл

 

Хімія

Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів

О.Г. Ярошенко, «Хімія», 10кл.

 

Інформатика

Введення та редагування даних у таблиці. Призначення форм

Ривкінд Й.Я., «Інформатика», 11кл.

 

Будова вантажопідіймальних кранів

Електрообладнання кранів. Постачання струму на кран

А.А. Богорад, «Грузоподъемные краны машиностроительных предприятий»

 

Група 13-3 "Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання"

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Українська мова

Підготуватися до тематичної контрольної роботи

О.В. Заболотний, В.В., Заболотний, «Українська мова», 10кл.

 

Українська література

Життєвий та творчий шлях П.Тичини. Основні мотиви і стильові тенденції творчості поета

Г.Ф. Семенюк, «Українська література», 10кл.

 

Світова література

Модернізм як модель культури. Елітарна та масова культури

Ю.І. Ковбасенко, «Світова література», 11кл.

 

Іноземна мова

Екскурсія до музею. Міні-твір «Мій улюблений художник»

 Карпюк О.Д., «Англійська мова», 10кл.

 

Історія України

1.   Радянсько-німецький договір 1939р на Україні

2.   Початок Великої Вітчизняної війни.

Ф.Г. Турченко, «Історія України», 11кл.

 

Всесвітня історія

Масова культура

П.Б. Полянський, «Всесвітня історія», 10кл.

 

Економіка

Міжнародні валютні відносини

Радіонова І.Ф., «Економіка», 11кл.

 

Математика

1. Підготуватися до контрольної роботи з теми: «Показникові та логарифмічна функції»

2. Повторення аксіом стереометрії та наслідки із них.

3. Повторення поняття паралельності прямих і площин в просторі

Г.П. Бєвз, В.Г. Бєвз, «Математика», 10кл.

 

Біологія

Спадковість і мінливість організму

О.В. Тагліна, «Біологія», 10кл.

 

Фізика

1. Конденсатори. Розв’язування задач.

2. Електричний струм. Електричне коло.

В. Сиротюк, «Фізика», 11 кл

 

Хімія

Залізо і його сплави

О.Г. Ярошенко, «Хімія», 10кл.

 

Інформатика

Підготуватися до підсумкової контрольної роботи

Ривкінд Й.Я., «Інформатика», 10-11кл.

 

 

Спецтехнологія (слюсар з ремонту автомобілів)

1. Рульове керування.

2. Будова й робота рульових механізмів

В.Ф. Кисляков, В.В. Лущик, «Будова й експлуатація автомобілів»

 

Охорона праці

Шкідливі виробничі фактори

Л.Е. Винокурові, «Основи охорони праці»

 

Група 13-4 " Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання."

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Українська мова

Виступ публіцистичного характеру

О.В. Заболотний,

 В.В., Заболотний «Українська мова», 10кл.

 

Українська література

Підготуватись до контрольної роботи за творчістю

 О. Винниченко

Г.Ф. Семенюк. «Українська література», 10кл.

 

Світова література

Франц Кафка. Життєвий та творчий шлях. Оповідання «Перевтілення»

Ю.І. Ковбасенко  «Світова література», 11 кл.

 

Іноземна мова

Комп’ютерне обладнання

О.Д Карп’юк «Англійська мова», 10 кл.

 

Історія України

 Радянсько-німецький  договір 1939 на Україні.

 В.Г. Турченко «Історія України», кл 11., с 4-9.

 

Всесвітня історія

Нові напрями  в мистецтві та літературі

П.Б. Полянський с.235

 

Економіка

Сутність глобалізації, її основні причини

Радіонова І.Ф.  «Економіка», 11кл.

 

Математика

1.Границя функції в точці

2.Задачі, що приводять до поняття похідної

3.Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст

Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, «Математика», 11кл.

 

Біологія

1.Узагальнення знань по темам  «Цитоплазма клітин», «Клітина як цілісна система»

2.Віруси, їх будова, життєві цикли.

О.В. Талліна., « Біологія» 10кл.

 

Фізика

Електричний струм у напівпровідниках.

В.Сиротюк, «Фізика»,11 кл.

 

Хімія

Металічні руди. Загальні методи добування металів

О.Г. Ярошенко, «Хімія» ,10кл

 

Інформатика

Вбудування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів

Й.Я. Ривкінд,  «Інформатика»,

10 кл.

 

Основи правових знань

1.Право - соціальна цінність. Складова частина загальнолюдської культури.

2.Конституційні основи України.

В.В. Копейчико

«Правознавство».

 

Спецтехнологія електрозварювальників

1.Рразрушающие методы контроля сварных соединений(механические испытания)

2.Ультразвуковой  контроль сварных соединений

И.В. Гуменюк, О.С. Иваськив,

О.В. Гуменюк, « Технология електродуговой сварки»

 с. 444-450

 

Група 13-9 "Кухар. Кондитер"

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Українська література

Сучасні поети Донбасу

Підготувати вірш

 

Світова література

Джеймс Джойс характерні ознаки його поетики.

Ю.І. Ковбасенко  «Світова література», 11 кл.

 

Іноземна мова

Наука та технічний прогрес в Україні.

Наука та технічний прогрес в Великій  Британії

Технічний переклад тексту

Спорт та дозвілля. Види спорту.

О.Д Карп’юк , « Англійська мова», 10 кл

 

Всесвітня історія

Основні тенденції розвитку архітектури, освіти та театру.

 В.С. Полянський, «Всесвітня історія», 10кл

 

Економіка

Сутність глобалізації, її основні причини

Радіонова І.Ф., «Економіка», 11кл.

 

Математика

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, «Математика», 11кл.

 

Фізика

Практична робота «Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії»

В.Сиротюк, «Фізика»,10кл.

 

Інформатика

Миттєві повідомлення, принципи функціонування та робота в службах обміну.

 Й.Я. Ривкінд,» Інформатика»,

10 кл.

 

Фізична культура

Легка атлетика. ЗФП.

Самостійне виконання.

 

Основи правових знань

Укладання та припинення шлюба.

В.В. Копейчиков , «Правознавство».

 

Технологія приготування їжі з основами товарознавства

1.Приготування пельменів з різними фаршами.

2.Локшина. Технологія приготування

3. Технологія приготування

чебуреків, галушок

В.С. Доцяк « Українська кухня»

 

Устаткування підприємств харчування

1.Марміти електричні. Принцип дії, правила експлуатації.

2. Водонагрівачі, призначення, будова .

Бойко, «Устаткування ПРХ»

 

Група 13-10 "Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник"

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Українська мова

Підготуватися до тематичної контрольної роботи

О.В. Заболотний,

В.В., Заболотний «Українська мова», 10кл.

 

Українська література

Ознайомлення з прозовими творами митців рідного краю

Самостійний пошук

 

Іноземна мова

  1. Жанри живопису.
  2. Світові колекції живопису

Карпюк О.Д.,» Англійська мова», 10кл.

 

Математика

Узагальнення матеріалу вивченого за рік.

Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, «Математика», 10кл.

 

Хімія

Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів

О.Г. Ярошенко. « Хімія» ,10кл

 

Основи правових знань

Принци права соціального захисту України.

В.В. Копейчиков, «Правознавство».

 

Основи галузевої економіки і підприємництва

Бізнес план , як інструмент підприємницької діяльності

Г.А. Ковальчук, « Основи  економіки», 10кл.

 

Перукарська справа

  1. Хімічна завивка на знебарвленому волосі.
  2. Хімічна завивка на сивому волосі

В.Ф. Орлов. 2 частина. «Основи

 перукарської справи»

 

Матеріалознавство

  1. Косметичне молочко, його призначення
  2. Косметичні лосьйони їх призначення

І.І. Мєдвєдєва  3 частина «Косметологія»

 

Спеціальне малювання

  1. Живопис натюрморту
  2. Малювання електрообладнання

Г.К.Кулибякин «Рисунок иоснови композиции»

 

Консультації з ДКА Перукар

Виконання технологічної частини 1-2 розділ.

Журнали «Долорес», «Зеркало моды»

 

Група 13-11 "Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник"

 

Предмет

Тема уроку

Підручник

 

Перукарська справа

1.Корекція прямокутного обличчя за допомогою зачіски

2.Корекція ромбоподібного обличчя за допомогою зачіски

3.Корекція грушоподібного обличчя за допомогою зачіски

4. Виконання зачісок на короткому волоссі

5. Виконання зачісок на довгому волоссі: мушля.

6.  Виконання зачісок на довгому волоссі: мушля-бант.

7.  Виконання зачісок на довгому волоссі: валик передній

8.  Виконання зачісок на довгому волоссі: валик потиличний

В.Ф. Орлов. «Основи перукарської справи»

 

 

Матеріалознавство

1.Перекис водню його призначення.

2.Рушники  та неткані і махрові серветки.

3.Синтетичні   матеріали  і пластичні маси, їх призначення і використання.

Г.Н. Каспаров  «Основи производства парфюмерии и косметики»

 

Основи санітарії та гігієни

Вправи по наданню першої допомоги

В.Ф. Орлов. «Основи перукарської справи»

Л. Гутыря  « Парикмахерское  искусство»

 

Спеціальне малювання

1.Замальовка вази.

2. Живопис натюрморту

 Г.К.Кулибякин  « Рисунок и основи композиции»