СКЛАД ПІДКОМІТЕТІВ

СКЛАД ПІДКОМІТЕТІВ


Назва підкомітету

Функції підкомітету

Члени підкомітету

1.      

Виконавчий комітет

-      підготовка порядку денного засідань;

-      питання членства;

-      комунікаційна політика наглядової ради (прес-релізи, нагородження, визнання);

-      ведення документації

Голова _______

Заступник голови________

Секретар

Костюченко О.В.

2.      

Підкомітет зі стратегічного планування

-                  надання допомоги адміністрації закладу у довгостроковому стратегічному плануванні, формуванні цілей і завдань розвитку закладу у перспективі;

-                  надання допомоги в оцінюванні якості освітніх програм шляхом вибору відповідної методики оцінювання, визначення необхідних даних та інтерпретації отриманої інформації;

-                  надання допомоги у фінансовому плануванні

Коробкін Є.Г.

Брижниченко В.Є.

Ворочек Б.І.

 

3.      

Підкомітет з освітніх програм

-          перегляд цілей освітньої програми;

-          перегляд цілей навчальних дисциплін;

-          перегляд змісту освітніх програм;

-          аналіз відповідності змісту освітніх програм вимогам ринку праці;

-          аналіз поточних та перспективних потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках.

Федоренко С.А.

Долініна Т.І.

Дзержинська О.В.

4.      

Підкомітет з розвитку кар’єри та працевлаштування

-          допомога у плануванні та проведенні профорієнтаційних заходів;

-          участь у заходах з питань інформування про стан розвитку ринку;

-          допомога у пошуку потенційних місць працевлаштування випускників;

-          інформування бізнес-спільноти про освітні програми закладу професійної освіти та кваліфікації випускників;

-          допомога випускникам у працевлаштуванні та виробничій практиці

Копа Л.П.

Шиптенко О.О.

5.      

Підкомітет зі зв’язків з громадкістю

-     підтримка учнів з визначними навчальними досягненнями.сприяння інформованої спільноти про освітні програми закладу професійної освіти (шляхом випусків новин, оприлюднення інфор-мації на радіо та телебаченні, проведення заходів тощо);

-     пошук бюджетів для просування освітніх програм за допомогою реклами;

-     проведення офіційних презентацій освітніх програм для громадськості та професійних спільнот;

-     створення програм визнання видатних учнів, викладачів, адміністраторів та лідерів.

Стельмащук С.М.

Роянова Н.О.

 

6.      

Підкомітет з матеріально-технічного забезпечення

-      пошук матеріально-технічних ресурсів, які можна використати для здійснення освітнього процесу;

-      організація підготовки навчальних полігонів або лабораторій;

-      опитування підприємств та компаній з метою постійного виявлення нових технологій, обладнання та матеріалів, які використовуються у виробничому процесі;

-      планування закупівлі необхідного обладнання;

-      пошук джерел додаткового фінансування;

-      надання допомоги педагогічному персоналу в організації відвідування підприємств, виробничих нарад, проходження стажування тощо;

Кущ А.В.

Євдовський О.Д.