Всі новини

Практичний психолог

Практичний психолог: Маринін Юлія Михайлівна

Освіта: «Донбаський Державний Педагогічний Університет», факультет «Психології, економіки та управління»

Кваліфікація: бакалавр

 

Практичний психолог у Краматорському ВПУ

Психолог у будь-якій сфері соціальної практики виконує специфічні функції, володіє певним рівнем розвитку професійної майстерності та відповідно розвиненою системою знань, вмінь та навичок.Психолог здійснює психолого-педагогічний супровід освітнього процесу з метою забезпечення нормального розвитку учня.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018р. №509 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за N 885/32337 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

Практичний психолог закладу бере участь в:  

Ø  освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

Ø  роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

Ø  розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

Практичний психолог закладу сприяє:

Ø  формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

Ø  профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;

Ø  формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

Ø  попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

Ø  формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

Ø  попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

Ø  формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Завдання практичного психолога Краматорського ВПУ:

Ø  збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

Ø  сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Принципи діяльності практичного психолога:

Ø  науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;

Ø  індивідуальний підхід;

Ø  доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);

Ø  міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності;

Ø  добровільність;

Ø  людиноцентризм та партнерство;

Ø  конфіденційність;

Ø  дотримання норм професійної етики.

Функції психолога у Краматорському ВПУ:

Ø  діагностично-прогностична – психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;

Ø  організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;

Ø  корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

Ø  консультативна – допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;

Ø  просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;

Напрями роботи:

Ø  діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

Ø  профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

Ø  корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

Ø  навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

Ø  консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

Ø  зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

Ø  просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

В цьому поточному році головною проблемою над якою працює практичний психолог Краматорського ВПУ є: «Створення умов для формування та виявлення в соціальному просторі безпечної,відповідальної поведінки учнів, на основі сформованості превентивного світогляду ,імунітету ,здатності спротиву негативних впливам соціального середовища у групі та окремих осіб в умовах сучасного інформаційного простору».

Механізм реалізації буде здійснюватися через виконання наступних завдань, з урахуванням проблемних  питань на 2018-2019 навчального року:

1.      Активізувати індивідуально – діагностичну роботу з батьками .

2.      Підвищити відсотковий рівень розвивальної групової та індивідуальної роботи,використовуючи різноманітні форми та методи .

3.      Удосконалити роботу з девіантними підлітками з урахуванням впливу самооцінки на формування особистості.

4.      Активізувати поінформованість класних керівників, майстрів в/н щодо методів профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі .

5.      Акцентувати увагу керівників навчальних груп на комунікативний аспект спілкування та структуру професійного спілкування у роботі з учнівською молоддю.

6.      Удосконалити роботу з учнями «групи ризику» шляхом поєднання спостереження з іншими методами по визначенню схильності до відхиленої поведінки. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

 • Якщо ви у небезпеці
 • Якщо над вами знущаються
 • Якщо ви потребуєте допомоги
 • Якщо ви самотні у своєму стані - залишайтесь спокійними!

Не робіть своє життя самотнім!

Звертайтесь до професіоналів! Шукайте підтримку!

ТЕЛЕФОНУЙТЕ!

 • Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми – 527

·         Гаряча лінія з протидії насильству – 116-123, 0-800-500-335

 • Дитяча гаряча лінія - 116-111 (цілодобово), 0-800-500-225 (з 12.00 до 16.00)
 • Гаряча лінія з протидії булінгу – 116-000

ТИЖДЕНЬ ПРОФЕСІЇ «ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ» У КРАМАТОРСЬКОМУ ВПУ

З 15 по 19 квітня 2019 року в Краматорському вищому професійному училищі був проведений тиждень, присвячений професії «Верстатник широкого профілю».

Розпочався тиждень з конкурсу учнівських стіннівок, присвячених професії.

16 квітня 2019 р. на тематично – інформаційній лінійці учні з професії «Верстатник широкого профілю» під керівництвом викладача спеціальних предметів Кульмінської Ю.М. ознайомили всіх присутніх з сучасними тенденціями у машинобудівній галузі.

17 квітня 2019 р. викладач спеціальних дисциплін Білик Н.О., майстер виробничого навчання Синиця Т.В. організували та провели захист проектів, в якому приймали участь учні груп ОМ 18-1 та ОМ 18-2. Всі проекти були присвячені темі «Впровадження новітніх виробничих технологій в механообробці». Робочі групи підготували та презентували багато цікавої інформації з актуальних для механообробки тем. Так, презентуючи проект «Розвиток технологій в механообробці Новокраматорського машинобудівного заводу», учні використали інформацію про сучасне обладнання імпортного виробництва та можливі види робіт, з якими вони ознайомилися під час проходження виробничої практики у цехах ПрАТ НКМЗ . Також учні доповідали про сучасний ріжучий інструмент, історію розвитку SandvikCoromant, види фрезерування, новітні координатно – вимірювальни машини.

18 квітня 2019 р. викладач спецдисциплін Білик Н.О. провела відкритий урок «Інструменти для обробки отворів. Розгортки. Призначення та основні типи» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Головною подією тижня був конкурс фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Верстатник широкого профілю». У конкурсі взяли участь  учні І, ІІ, ІІІ та ІVкурсів. Конкурс проводився у два етапи, які проходили в навчальному центрі програмування верстатів з ПК та токарній майстерні-лабораторії. Всі учасники конкурсу вдало впоралися з завданням. Члени журі оцінювали організацію робочого місця, якість виготовлення виробу, дотримання правил безпеки та технологічного процесу, враховували витрачений час. За підсумками балів, які учні отримали за виконання теоретичної та практичної частин, призові місця розподілилися наступним чином:

І місце – Міроненко Микола, учень гр. ОМ18-2;

ІІ місце – Волошин Максим, учень гр. ВМП 16-1;

ІІІ місце – Дунь Віктор, учень гр. ОМ 18-1.

Вітаємо переможців з перемогою та бажаємо всім подальшого професійного зростання!

Тиждень з професії "Машиніст крана (кранівник)"

З 01.04.2019 по 05.04.2019 в училищі пройшов тиждень з професії «Машиніст крана (кранівник)». Викладачі та майстри виробничого навчання циклової комісії «Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних машин і обладнання» підготували для учнів різноманітну та насичену програму.

Тиждень розпочався з екскурсії до музею Новокраматорського машинобудівного заводу, головного підприємства замовника кадрів. Учні ознайомились з історією та етапами розвитку, унікальним устаткуванням та видатними фахівцями - працівниками підприємства - велетня.

Наступним заходом була екскурсія до Донбаської машинобудівної академії, на кафедру «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання», де випускники 5-го курсу можуть продовжити навчання за прискореною програмою. Учні мали можливість завітати до наукової лабораторії кафедри та поспілкуватись з завідувачем кафедри кандидатом технічних наук Дороховим Н.Ю.

02.04.2019 на тематичній лінійці, присвяченій 40-річчю підготовки професії «Машиніст крана (кранівник)» в училищі. Учні першого курсу під керівництвом майстра Чумак Н.С. розповіли про особливості та вимоги, унікальність та соціальну значимість професії, продемонстрували презентацію, присвячену випускникам училища різних років з професії «Машиніст крана».

03.04.2019 викладачі спеціальних дисциплін Озерна О.В., Дзержинська О.В. провели турнір між учнями ІV та V курсів на знання основ механіки, деталей машин, технології матеріалів тощо. Перемогу одержала група ПТМ 18-1.

04.04.2019 учні першого, третього та четвертого курсів прийняли участь у квесті. Учні показали навички роботи в команді, уміння робити висновки та узагальнення, творчо вирішувати поставлені завдання, здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції при вирішенні виробничих завдань.

 

Тиждень з професії «Машиніст крана (кранівник)» підтвердив, що проведення професійних тижнів сприяє виявленню і підтримці творчого потенціалу учнів, розкриттю соціальних, загально-професійних та професійних компетентностей; а також розвитку комунікаційних компетенцій учнів.

ПЛАН роботи соціального педагога на ІІ семестр 2018 - 2019 навчального року

ПЛАН

роботи соціального педагога

Краматорського вищого професійного училища

на ІІ семестр 2018 - 2019 навчального року

 

«Попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні та залучені

1.

Розміщення на стендах інформації щодо протидії булінгу, гарячих ліній

Впродовж семестру

Адміністрація

2.

Розповсюдження інформації щодо поняття «Медіація»

Впродовж семестру

Заступник директора з НВхР, соціальний педагог, учні училища

3.

Впровадження та розвиток роботи «Служби порозуміння»

Впродовж семестру

Заступник директора з НВхР, соціальний педагог, учні-медіатори

4.

Проведення тижня протидії поширення булінгу серед учасників навчального процесу

Січень

Юрисконсульт училища, соціальний педагог, учні 1-5 курсів

5.

Проведення бесіди-обговорення «Кібербулінг. Безпека підлітків в Інтернеті»

Січень-лютий

Соціальний педагог, учні Краматорського ВПУ

6.

Тематична зустріч з представниками юстиції «Протидія булінгу»

Лютий

Юрисконсульт училища, соціальний педагог, психолог,  учні 1-5 курсів

7.

Проведення годин спілкування:

 1. «Поважне ставлення один до одного»
 2. «Всі ми різні – всі ми особливі!»

 

Лютий

 

Березень

Соціальний педагог, учні училища

8.

Конкурс-виставка на кращу стіннівку «Скажемо булінгу – НІ!»

Квітень

Учні Краматорського ВПУ, юрисконсульт, соціальний педагог

9.

Просвітницький виступ на батьківських зборах «Булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»

Квітень

Заступник директора з НВхР, соціальний педагог, батьки

10.

Зустріч з представниками ювенальної поліції «Відповідальність підлітків та їх батьків у разі скоєння булінгу»

Травень

Представники поліції, учні Краматорського ВПУ

11.

Бесіди-обговорення:

 1. «Як уникнути булінгу»;
 2. «Не допускай насильство в своєму оточенні».

 

Травень

Червень

Соціальний педагог, учні училища

12.

День Захисту Дітей

Червень

Адміністрація,учні Краматорського ВПУ

 

«Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів Краматорського ВПУ»

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Відвідування учнів вдома, складання актів обстеження житла

Впродовж семестру

Соціальний педагог, заступник директора з НВхР, класні керівники, майстри в/н

2.

Індивідуальні бесіди з учнями, які опинились у складних життєвих ситуаціях

Постійно

Заступник директора з НВхР, соціальний педагог

3.

Індивідуальна робота з батьками.

Постійно

Заступник директора з НВхР, соціальний педагог, майстри в/н

4.

Випуск тематичних стінгазет

Впродовж семестру

Учні Краматорського ВПУ

5.

Проведення педагогічного всеобучу «Конфлікти між педагогами і підлітками»

Січень

Соціальний педагог

6.

Проведення круглого столу «Підліток і дорослий»

Лютий

Соціальний педагог

7.

Тематичні батьківські збори «Підлітковий суїцид»

Лютий

Класні керівники, куратори, майстри в/н, соціальний педагог

8.

Проведення батьківського всеобучу «Соціально-психологічні фактори ризику, які можуть сприяти виникненню суїцидальних проявів у підлітків»

Березень

Соціальний педагог

9.

Проведення бесід-обговорень:

-          «Самооцінка підлітка»;

-          «Цінність особистості»

 

Квітень

Травень

Соціальний педагог

10.

Міжнародний День сім`ї

Травень

Адміністрація, майстри в/н, учні училища

11.

Міжнародний День Захисту дітей

Червень

Адміністрація, майстри в/н, учні училища

 

ПЛАН роботи Служби порозуміння «Компроміс»

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.                 

Проведення рекламної кампанії Служби порозуміння

Протягом року

Медіаторка, координаторка

2.                 

Відбір учнів, на тренінг «Базові навички медіатора/медіаторки». Коло «Лідер. Який він?»

01.10.2018 року - 12.10.2018 року

Медіаторка, координаторка, учні

1-4 курсів

3.                 

Проведення тренінгу «Базові навички медіатора/медіаторки»

23.10.2018 року- 26.10.2018 року

Медіаторка, координаторка, учні Краматорського ВПУ

4.                 

Створення Служби порозуміння «Компроміс». Затвердження Етичного Кодексу.

До 31.10 2018 року

Медіаторка, координаторка, учні медіатори/медіаторки

5.                 

Написання плану роботи на рік

До

31.10.2018 року

Медіаторка, координаторка

6.                 

Організація та проведення Всесвітнього Дня толерантності

16.11.2018 року

Координаторка, члени Служби порозуміння

7.                 

Участь в міському заході «Форум -казка», що присвячений протидії насильства

До 05.12.2018 року

Медіаторка, координаторка, учні медіатори/медіаторки

8.                 

Засідання Служби «Компроміс»

1 раз на тиждень, поза планом за необхідністю

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння

9.                 

Проведення тематичних кіл:

1.«Цінності»

2.«Дозвілля»

3. «Мої відношення у колективі»

4.«Комфорт в моєму житті»

5. «Мій вибір – моє життя»

6. «Конфлікт»

7. «Екологічні відносини»

8. «Як вплинула медіація на моє життя»

9. «Важлива людина в моєму житті»

10 . «Людина починається з добра»

11. «Проблеми, з якими стикаються медіатори»

12. «Що для тебе означає конфлікт

 

Листопад  2018 року - червень 2019 року

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння, учні Краматорського ВПУ

10.             

Проведення медіацій

За зверненням

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння

11.             

Інформування про систему анонімних опитувань та консультувань  U – Report

 

Листопад 2018 року, січень 2019 року

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння, юрисконсульт,  учні груп ВМП 18-1,

ВМП 18-2, ВМП 18-4,

ВМП 18-9, ВМП 17-3, ВМП 17-13, ВМП 16-2

12.             

Інформування щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 р.

Лютий 2019 року

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння, юрисконсульт, учні груп ВМП 16-3,

ТХ 18-1, ЗВ 18-1,

ОМ 17-2

13.             

Участь у Форумі Служб порозуміння Донецької області у м. Київ

19.03.2019 року – 21.03.2019 року

Соціальний педагог (медіаторка), члени Служби порозуміння

14.             

Відбір учнів, на тренінг «Базові навички медіатора/медіаторки». Коло «Від кого залежить твій вибір?»

25.03.2019 року – 12.04.2019 року

Координаторка, члени Служби порозуміння

15.             

Проведення тренінгу «Базові навички медіатора/медіаторки».

22.04.2019 року – 25.04.2019 року

Координаторка, члени Служби порозуміння

16.             

Проведення місячника порозуміння: випуск рекламних газет, презентацій, відео

01.05.2019 року – 31.05.2019 року

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння

17.             

Підведення підсумків роботи Служби порозуміння за рік. Обговорення перспективного плану роботи Служби «Компроміс» на 2019-2020 навчальний рік

Червень 2

019 року

Медіаторка, координаторка, члени Служби порозуміння

 

 

За яких умов навчання є ефективним?

За яких умов навчання є ефективним?

 

*    Коли учасники мають мотивацію до навчання:

Øнайважливішим джерелом мотивації є потреби та  інтереси учнів;

Øвикладач зміцнює мотивацію учасників навчального процесу моделюванням  власної  поведінки.

*    У приязному комфортному середовищі:

Øпедагог створює відповідний клімат,  який  заохочував би  до взаємодії.

*    Коли використовуються методи, які відповідають різним стилям і способам навчання:

Øіндивідуальні  особливості учасників навчального процесу та відмінності у способах і стилях навчання поглиблюються із віком;

Øнеобхідно застосовувати різноманітні методи і техніки так, щоб донести ідею до всіх учнів, задовольнивши їхні індивідуальні потреби:

§  звертатися до учасників з аудіальним сприйняттям;

§  писати  на плакатах для людей із зоровим сприйняттям;

§  застосовувати ігри та практичні вправи для учасників-практиків.

*    Коли використовуються знання і вміння учасників, які вони вже мають:

Øважливо опиратися на об`єм попередніх знань учнів;

Øнеобхідно створити можливість для обміну знаннями.

*    Коли учасники досягають успіхів:

Øзавдання під час навчання мають бути з високою ймовірністю досягнення успіху, з мінімальним ризиком поразки;

Øпорівнювати  учнів між собою не допустимо;

Øнеобхідно визнавати,  що кожен учень є особливим і має свій стиль навчання.

*    Коли учні мають можливість випробувати нові знання на практиці:

Ø«Практика творить майстра!»

*    Коли учні повністю залучаються у процес навчання:

Øвикористовувати різноманітні техніки, і, перш за все, ті,  де потрібно проявляти інтелект (розв’язування проблем, випадки з практики), емоції (ігри, рольові ігри, обговорення), фізичний розвиток (ігри-розминки, рухливі ігри, конструкційні проекти).

*    Коли учасники навчального процесу мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь.

Форми навчання

 

На сьогодні отримали широке розповсюдження 3 форми взаємодії учасників навчального процесу під час проведення занять: пасивна, активна та інтерактивна, з огляду на які добираються і відповідні методи навчання. 

 

         Пасивне навчання 

Пасивне навчання – це форма взаємодії учнів та педагога, в якій педагог є основною дієвою особою і керівником заняття/навчального процесу, а учні виступають у ролі пасивних слухачів, які підкорюються директивам. Викладача з учнями у ході пасивного навчання  здійснюється за допомогою опитувань, самостійних, контрольних робіт, тестів тощо.   

З точки зору сучасних педагогічних технологій і ефективності засвоєння учасниками матеріалу, що подається у ході заняття, пасивні методи вважаються найбільш НЕ ефективним, адже лекція – найрозповсюдженіший метод подання матеріалу у межах пасивного підходу – має найнижчу ефективність. Отже, використовуючи лекцію як метод донесення інформації (особливо нової) до учасників навчального процесу спеціаліст ризикує марно витратити час.

Однак, не дивлячись на це, такий пасивний підхід також має і деякі переваги. По-перше, це відносно проста підготовка викладача до заняття. По-друге, саме пасивний метод дозволяє подати найбільшу кількість матеріалу в обмежених часовихумовах. 

 

Активне навчання 

Активне навчання – це форма взаємодії викладача та учнів, де учні виступають не пасивними слухачами, а активно залучені до процесу заняття. 

Якщо в пасивному методі основною дієвою особою і менеджером заняття був педагог, то тут усі учасники навчального процесу мають рівні права. Активні методи передбачають взаємодію, вибудовану на демократичних засадах.  

Прикладами активних методів є бесіда, дискусія, відео-лекторій тощо. Кожен у процесі може задати запитання, активно взаємодіяти з викладачем у ході заняття, тим самим виступаючи не пасивним об’єктом, а активним суб’єктом, що визначає хід заняття.

 

 

Інтерактивне навчання

Інтерактивне навчання («іnter» – це взаємний, «act» – діяти) означає взаємодіяти, знаходитись у режимі бесіди, діалогу з кимсь.

Іншими словами, на відміну від активних методів інтерактивні орієнтовані на ширшу взаємодію учнів не лише з педагогом, але й між собою, і на домінування активності учасників у процесі навчання.

Роль викладача в інтерактивних заняттях полягає в тому, щоб спрямувати діяльність учасників на досягнення цілей заняття. Педагог також розробляє план заняття (як правило, це інтерактивні вправи і завдання, в процесі виконання яких учні засвоюють тему). 

 

Отже, основою інтерактивного підходу є інтерактивні вправи і завдання, які виконуються учасниками. Головна відмінність інтерактивних вправ і завдань в тому, що вони спрямовані не лише і не стільки на закріплення вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового. 

Додаткова інформація