Всі новини

БУЛІНГ. Поради батькам

Багато учнів соромляться розповідати дорослим, що вони є жертвами булінгу. Проте якщо  Ваша дитина все-таки підтвердила в розмові, що вона стала жертвою булінгу, то скажіть їй:

 

vЯ тобі вірю (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви повністю на її боці);

vМені шкода, що з тобою це сталося (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви переживаєте за неї і співчуваєте їй);

vЦе не твоя провина (це допоможе дитині зрозуміти, що її не звинувачують у тому, що сталося);

vТаке може трапитися з кожним (це допоможе дитині зрозуміти, що вона не самотня: багатьом її одноліткам доводиться переживати залякування та агресію в той чи той момент свого життя);

vДобре, що ти сказав/ла  мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, що вона правильно вчинила, звернувшись по допомогу);

vЯ люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не загрожувала небезпека (це допоможе дитині з надією подивитись у майбутнє та відчути захист).

 

Не залишайте цю ситуацію без уваги. Якщо дитина не вирішила її самостійно, зверніться до класного керівника, майстра виробничого навчання, соціального педагога чи психолога, а в разі його/її неспроможності владнати ситуацію, до адміністрації училища. Краще написати і зареєструвати офіційну заяву, адже керівництво навчального закладу несе особисту відповідальність за створення безпечного і комфортного середовища для кожного учасника навчального процесу.

 

Якщо педагоги та адміністрація не розв’язали проблему, не варто зволікати із написанням відповідної заяви до поліції.

Напрями роботи соціального педагога

Соціальний педагог: Слободенюк Анастасія Дмитрівна

Освіта: Слов`янський державний педагогічний університет, філологічне    

                 відділення «Викладач   української мови та  літератури, англійської

              мови та зарубіжної літератури»

Кваліфікація: спеціаліст

Освіта: Слов`янський державний педагогічний університет, педагогічне

                відділення «Соціальна робота»

Кваліфікація: продовжує навчання за кваліфікацією «магістр»

 

Головна проблема над якою я працюю, як соціальний педагог у 2018-2019 навчальному році:

«Успішна соціалізація підлітків та створення безпечного середовища для навчання»

 

 

Професія «Соціальний педагог»

Офіційно професія «соціальний педагог» з'явилася в нашій країні порівняно нещодавно.  І суспільство ще не зовсім знає чи розуміє, хто такий соціальний педагог. Найчастіше соціального педагога плутають або із соціальним працівником, або з практичним психологом. Без сумніву, ці фахи пов’язані між собою, адже серед академічних дисциплін соціальна педагогіка посідає проміжне місце між психологією та соціологією, поєднуючи в собі певні риси однієї й іншої. Соціальний педагог насамперед виховує вміння не падати духом, навчає самостійно знаходити вихід зі складної ситуації, формує людину, особливо молодого віку, як особистість, здатну впоратися з психологічними та соціальними негараздами.

Професійна діяльність соціального педагога має ряд особливостей. Суть її полягає в тому, що на відміну від учителя чи соціального працівника, соціальний педагог має справу у своїй професійній діяльності з дитиною та підлітком у процесі їхнього розвитку, соціального становлення.

Слід зазначити, що практичний психолог і соціальний педагог є фахівцями, які не можуть бути взаємозамінюваними. У кожного з них відповідно до фаху своя методологія роботи, інструментарій, напрями та зміст діяльності, що відповідають їх функціональним обов’язкам. Психолог більше зорієнтований на внутрішній світ дитини, натомість соціальний педагог обов’язково намагатиметься допомогти соціалізуватися, тобто самореалізуватися, не випадаючи за межі суспільства, знайти своє місце в ньому і водночас бути корисним для інших.

Моя діяльність, як соціального педагога в Краматорському ВПУ, передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя. Соціальний педагог – особа,  яка покликана об'єднати зусилля родини, училища, громадськості  для надання допомоги учням. Тому слід зазначити, що моя робота за будь-яким напрямком стає більш ефективною завдяки співпраці з психологом, педагогічним колективом, батьками, адміністрацією та спеціалістами з різних соціальних служб. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід щодо соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.

Сферою своєї діяльності я визначаю соціум, як найближче оточення особистості,  людські відносини, соціокультурні умови розвитку.  Який соціум ми маємо зараз?  В останній десяток років розцвіли такі соціальні проблеми як бідність, алкоголізм і наркоманія, безробіття, бродяжництво і соціальне сирітство, злочинність і жорстока поведінка, насильство та булінг. 

Одним з головних завдань моєї роботи є допомога дитині виразити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе як унікальну особистість. Яким чином вирішується це завдання? Все починається з діагностики. Кожен навчальний рік починається з складання соціальних паспортів груп. На їх основі складається соціальний паспорт Краматорського ВПУ. Спільно з майстрами виробничого навчання  визначаємо, хто з дітей заслуговує більшої соціально-педагогічної уваги.

Існує думка: діти «групи ризику» - це «важкі діти». Але це не зовсім так. Особливої уваги і турботи вимагають діти, які мають певні соціальні проблеми: проблеми в міжособистісному спілкуванні, низьку успішність, важкі соціальні умови, складні відносини між членами сім'ї і т.д. Адже за певного збігу обставин ці проблеми можуть загостритися і дитина не завжди може впоратися з ними. Ось тоді вона стає «важкою». Щоб цього не сталося, я намагаюсь проводити з такими дітьми більш активну роботу. Так для роботи з дітьми, що мають проблеми в навчанні, підключаю психолога, який працює  над розвитком пізнавальної сфери, формує навчальну мотивацію, розвиває певні психічні процеси; вчителів – предметників; керівників предметних гуртків та факультативів, які допомагають дитині впоратися з труднощами і проблемами у навчанні та визначитися в інтересах.  

У своїй роботі я допомагаю визначити інтереси дитині, після чого можу запропонувати  гурток, секцію, в якій вона може розвивати свої інтереси та здібності - це теж допоможе дитині вийти з «групи ризику».

З деякими учнями  потрібно проводити індивідуальну роботу з розвитку емоційної сфери, формування культури почуттів, тобто вмінню замінити негативні емоції позитивними, моральними, етичними, інтелектуальними почуттями.

 Напрями діяльності

Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018р. №509 зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2018 р. за N 885/32337
«Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»  

 Соціальний педагог Краматорського ВПУ здійснює:

ü  соціально-педагогічний      супровід         здобувачів     освіти,колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

ü  просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;

ü  вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.

 Соціальний педагог Краматорського ВПУ бере участь у:

ü  роботi педагогічної  ради,   психолого - педагогічних консиліумів,

семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

ü  плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;

ü  наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.

Соціальний педагог Краматорського ВПУ сприяє:

ü  взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації    до        умов            соціального   середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

ü  захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;

ü  формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;

ü  попередженню         конфліктних  ситуацій,        що       виникають     під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

Функції соціального педагога

·         Діагностична

вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об`єднань;  досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім`ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей та підлітків;

·         Консультативна

дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об`єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах;

·         Захисна

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (служби у справах неповнолітніх, міліції, суди тощо);

·         Профілактична

переконує учнів в доцільності соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

·         Соціально-перетворювальна

надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

·         Організаційна

координує діяльність та взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Специфіка функцій соціального педагога потребує безперервного самовдосконалення, широкої поінформованості, обізнаності, ерудиції, глибоких спеціальних знань. Соціальний педагог має бути цікавим для оточення.

На відміну від звичайного педагога у навчальному закладі, в моїй роботі першорядну роль відіграє не навчальна, а виховна функція, функція соціальної допомоги і захисту.

Роль соціального педагога в Краматорському ВПУ

Соціальний педагог покликаний попередити проблему,  своєчасно виявити  та усунути причини, які сприяють її виникненню, забезпечити превентивну профілактику різноманітних негативних явищ (морального, фізичного, соціального характеру), відхилень у поведінці підлітків , їх спілкуванні і, таким чином, оздоровити оточуюче їх мікросередовище. Тому в своїй роботі я намагаюсь виконувати різноманітні соціальні ролі і змінювати їх у практичній діяльності в залежності від ситуації і характеру проблеми, що вирішується. Це можуть бути ролі:

                    

-        Посередника: між дітьми і дорослими, між сім’єю і державними службами, організаціями і закладами, які повинні піклуватися про духовне, фізичне і психічне  здоров’я дітей та підлітків;

-        Адвоката: захисника інтересів, законних прав учнів та їх сім’ї; забезпечує соціальну справедливість, намагаючись допомогти реалізувати свої здібності, дати можливість використати свої знання та навики;

-        Учасника спільної діяльності  підлітків і дорослих та одночасно організатора цієї діяльності (робота соціального педагога спрямована на спонукання людини до дії, ініціативи, творчості);

-        Помічника своїм учням у вирішенні їх проблем, допомагає  розширити їх компетенцію і розвинути здібність самим вирішувати свої проблеми;

-        Наставника: соціальний педагог «супроводжує» сім’ю, турбується про її здоров’я, моральні, загальнолюдські цінності, про своєчасне вирішення проблем, що виникають;

-        Конфліктолога: допомагає попереджувати і вирішувати конфліктні ситуації своїх клієнтів;

-        Суспільного діяча: підтримуює, розвиває та очолює соціальні ініціативи громадян, спрямовані на оздоровлення оточуючого середовища.

 

Моя професійна діяльність, як соціального педагога  - це комплекс взаємопов’язаних напрямів діяльності (виховна, навчальна, розвиваюча, соціокультурна, комунікативна, організаторська тощо), спрямованих на різні  об’єкти, для здійснення яких необхідні певні професійні знання, вміння і навики, а також професійно важливі якості.


 Моїм життєвим гаслом є: «Допомагаючи іншим – зростаєш сам!»

 

Педагогічне кредо: "Немає поганих дітей - є байдужі дорослі"

 

АТЕСТАЦІЯ – 2019

 

АТЕСТАЦІЯ – 2019 

28 березня 2019р. у Краматорському вищому професійному училищі відбулася атестація педагогічних працівників, мета якої – стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх фахової майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу. Атестація педагогічних працівників як система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності, позитивно впливає на освітній процес у ПТНЗ.

Атестації передувало вивчення системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання. Впродовж року атестаційна комісія Краматорського ВПУ, дотримуючись вимог Типового положення, визначала рівень сформованості педагогічних вмінь і навичок педагогів, об’єктивно та виважено оцінювала результативність їх роботи в міжатестаційний період.

За рішенням атестаційної комісії Краматорського ВПУ присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачу англійської мови Вінніку Володимиру Сергійовичу, викладачу спеціальних дисциплін  Нестюркіній Катерині Вікторівні, викладачу укр. мови та літератури Рябенко Валентині Валеріївні, викладачу зарубіжної літератури Трофімовій Ользі Олександрівні.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачу історії Громовій Ользі Геннадіївні, викладачу фізичної культури Лавровій Маргариті Василівні.

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - викладачу фізичної культури Слюсаренко Олександру Миколайовичу;

Встановлено 14 тарифний розряд майстру виробничого навчання Мягкій Г.А.; 13 тарифний розряд – Полупану О.О., Полупан І.О.;

Порушено клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» викладачу Гуменній В.В.; про підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач» Пітеляєвій Л.Г.; про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач» викладачу Ночовка О.В.

Ми щиро вітаємо колег та бажаємо подальшого зросту та творчого натхнення!

                           Методисти Краматорського ВПУ

 

ПЛАН Краматорського вищого професійного училища на ІІ семестр 2018 - 2019 навчального року «Попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

ПЛАН

Краматорського вищого професійного училища

на ІІ семестр 2018 - 2019 навчального року

«Попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні та залучені

1.

Розміщення на стендах інформації щодо протидії булінгу, гарячих ліній

Впродовж семестру

Адміністрація училища

2.

Розповсюдження інформації щодо поняття «Медіація»

Впродовж семестру

Заступник директора з НВхР Роянова І.В, соціальний педагог Слободенюк А.Д., учні училища

3.

Впровадження та розвиток роботи «Служби порозуміння»

Впродовж семестру

Заступник директора з НВхР Роянова І.В, соціальний педагог Слободенюк А.Д., учні-медіатори

4.

Складання порад «Як допомогти дітям впоратися із булінгом»

Впродовж семестру

Психолог Маринін Ю.М.

5.

Діагностика стану психологічного клімату групи

Впродовж семестру

Психолог Маринін Ю.М.

6.

Спостереження під час навчального процесу клімату групи

Впродовж семестру

Психолог Маринін Ю.М.

7.

Поради батькам щодо зменшення ризику булінгу та кібербулінігу

Впродовж семестру

Психолог Маринін Ю.М.

8.

Проведення тренінгу «Як навчитися безпеці у Інтернеті»

Січень-лютий

Психолог Маринін Ю.М.

9.

Проведення тижня протидії поширення булінгу серед учасників навчального процесу

Січень

Юрисконсульт училища Макарова А.С., соціальний педагог Слободенюк А.Д., учні 1-5 курсів

10.

Проведення бесіди-обговорення «Кібербулінг. Безпека підлітків в Інтернеті»

Січень-лютий

Соціальний педагог Слободенюк А.Д., учні Краматорського ВПУ

11.

Тематична зустріч з представниками юстиції «Протидія булінгу»

Лютий

Юрисконсульт училища Макарова А.С., соціальний педагог Слободенюк А.Д., психолог Маринін Ю.М.,  учні 1-5 курсів

12

Ознайомлення педагогічного колективу з внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)

Лютий

Юрисконсульт училища Макарова А.С., педагогічні працівники та майстри виробничого навчання

13.

Проведення годин спілкування:

1.      «Поважне ставлення один до одного»

2.      «Всі ми різні – всі ми особливі!»

 

Лютий

 

Березень

Соціальний педагог Слободенюк А.Д., учні училища

14.

Проведення бесіди «Як довіряти і бути вдячним»

Березень

Психолог Маринін Ю.М.

14.

Конкурс-виставка на кращу стіннівку «Скажемо булінгу – НІ!»

Квітень

Учні Краматорського ВПУ, юрисконсульт Макарова А.С., соціальний педагог Слободенюк А.Д.

15.

Просвітницький виступ на батьківських зборах «Булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»

Квітень

Заступник директора з НВхР Роянова І.В., соціальний педагог Слободенюк А.Д., батьки

16.

Проведення анкетування на виявлення булінгу

Квітень

Психолог Маринін Ю.М.

17.

Зустріч з представниками ювенальної поліції «Відповідальність підлітків та їх батьків у разі скоєння булінгу»

Травень

Заступник директора з НВхР Роянова І.В.,  представники поліції, учні Краматорського ВПУ

18.

Бесіди-обговорення:

1.      «Як уникнути булінгу»;

2.      «Не допускай насильство в своєму оточенні».

 

Травень

Червень

Соціальний педагог Слободенюк А.Д., учні училища

19.

День Захисту Дітей

Червень

Адміністрація училища, учні Краматорського ВПУ.

 

 

Заступник директора з НВхР                                                           І.В. Роянова

ПЕРУКАРСЬКА СПРАВА – ФАХ І МИСТЕЦТВО

Згідно з річним планом роботи з 21 по 25 березня 2019 в Краматорському ВПУ проходив тиждень з професії «Перукар (перукар-модельєр)», впродовж якого учні училища знайомились з особливостями професії, цікавими фактами про виникнення та розвиток перукарського мистецтва.

Розпочався тиждень з традиційного огляду-конкурсу стіннівок на тему «Сучасні тенденції у перукарському мистецтві», на якому учні продемонстрували свою творчість, фантазію та креативність.

Вікторина «Ти – перукар» дала можливість визначити кращих знавців перукарськогомистецтва. Під час конкурсу дівчата відповідали на питання з перукарської справи, матеріалознавства, санітарії та гігієни.

23 березня майстер виробничого навчання Васильова Н.В. провела відкритий урок на тему «Виконання завивки із застосуванням прогресивних інструментів». При проведенні вступного інструктажу майстер використовувала оособистісно-орієнтовний підхід, для чого залучила до проведення майстер-класу з використання стайлеру учнів.

24 березня  на ранковій тематичній лінійці майстри в/н Биба К.М., Жеребцова Л.Г. разом з учнями групи ВПП 16-10 ознайомили присутніх з сучасними тенденціями перукарського мистецтва у 2019 році.

Протягом століть перукарське мистецтво безліч разів змінювало свій напрямок залежно від уподобань тих чи  інших часів та епох, стрімко розвивалось, постійно доповнювалось. Проте найважливішим завданням майстрів – перукарів було створення оригінального образу, відображення у зачісці особливості сучасної на даний момент епохи, вираження унікальності і підкреслення особливості кожної людини. Цьому і був присвячений конкурс фахової майстерності, який був проведений  25.03.2019 р. В конкурсі приймали приймали участь учні ІІ, ІІІ та ІVкурсів. У творчому конкурсі фахової майстерності важко було визначити найкращого, адже всі учасниці створили красиві сучасні образи. Ученицям дали завдання виконати фантазійну зачіску «Весна 2019». Креативність та професіоналізм, здібності до моделювання та визначення стилю допомогли майстриням здобути високих результатів. За підсумками  конкурсу  переможцями стали:

І місце – Завгородня Марія, гр. ВПП 16-10;

ІІ місце – Казанцева Даря, гр. ВПП 18-11;

ІІІ місце – Левченко Марина, гр. ПМ 17-1.

Всі учасники були нагороджені грамотами та призами. Вітаємо всіх переможців та бажаємо здійснення мрій та професійних успіхів!

Додаткова інформація