Відкрите засідання методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу Краматорського ВПУ

Діяльність методичної комісії суспільно-гуманітарного циклуу 2022-2023 навчальному році спрямована на реалізацію виконання державних програм викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників освітнього процесу.

На основі, результатів освітнього процесу планується система заходів, спрямованих на зростання професійного рівня педагога.

 Методична робота в методичній комісії суспільно-гуманітарного циклу – це система взаємопов’язаних мір, дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного викладача, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу методичної комісії в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку здобувачів освіти. Саме тому 13.12.2022р.  було проведено відкрите засідання методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу, де викладачі змогли поділитися власними напрацюваннями в період дистанційного навчання зі своїми колегами; розповісти про сучасні методики онлайн навчання, новітні прийоми та методи викладання.

Лаушкіна Євгенія виступила з доповіддю «Робота з текстом на уроках англійської мови у старшій школі як процес творчої співпраці викладача та учнів» та розповіла про ті прийоми, які застосовує на своїх уроках під час роботи з текстами; ознайомила присутніх з лексичними та граматичними вправами, які доречно використовувати під час контролю читання чи аудіювання.

Савицька Вікторія у своїй доповіді «Вживання інтерактивних технологій на уроках англійської мови» акцентувала увагу на використанні різнопланових тематичних вправах на платформі liveworksheets для розвитку практичних навичок володіння мовою.

Бабаскіна Алла презентувала свій педагогічний досвід у доповіді «Використання онлайн-інструментів при викладанні економічних дисциплін», де розповіла про використання різних інтернет сервісів у власній роботі, які надають широкі можливості під час дистанційного навчання, а саме: GoogleClassroom, GoogleSites, Genially, Ourboox, LearningApps, Prezi.me, GoogleBlogger, Jamboard.

Рябенко Валентина виступила з доповіддю "Використання навчальних посібників та дидактичних матеріалів на уроках української мови" і розповіла про практичні можливості використання навчальних посібників у період дистанційного навчання.

Віннік Володимир     у своїй доповіді «Використання інтерактивних технологій з метою формування групових навичок роботи учнів на уроках мови» розповів про переваги використання онлайн платформ Thinglink, WordWall, Classtime під час дистанційного навчання.

Отже, одним із головних інструментів успіху викладання  є наскрізне застосування інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі. Сучасний викладач має навчитися створювати та використовувати мультимедійний та інтерактивний контент, щоб зацікавити цифрове покоління учнів, а роль сучасного викладача, рівень його підготовки – зокрема цифрова компетентність – є надзвичайно важливою для впровадження цінностей освіти. ІКТ суттєво розширюють можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Тому, якщо ми бажаємо бути на одному рівні з сучасною молоддю, освіта має змінитися, і через ці зміни повинні пройти всі викладачі.

Володимир ВІННІК,

голова методичної комісії

Додаткова інформація