ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

ВІДПОВІДНО СТАТУТУ КРАМАТОРСЬКОГО ВПУ:

1.1. КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ (далі – вище професійне училище) здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з числа випускників професійно-технічних навчальних закладів за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.6. Вище професійне училище надає платні освітні та інші послуги, визначені вищим професійним училищем відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

3.2.Первинна професійна підготовка випускників шкіл здійснюється безкоштовно; професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за відповідною галуззю знань (спеціальністю) здійснюється на основі договорів укладених із фізичними та юридичними особами

3.4. Здобуття професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

3.5. У вищому професійному училищі може здійснюватися допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні цих навчальних закладів, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у вищому професійному училищі, відповідно до договорів, укладених із загальноосвітніми закладами.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служби зайнятості населення;

2) плата за надання додаткових освітніх послуг;

3) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень та надання інших послуг населенню;

4) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

5) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

6) кошти, що отримані вищим професійним училищем за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.