РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

1.1. КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ (далі – вище професійне училище) здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з числа випускників професійно-технічних навчальних закладів за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.6. Вище професійне училище надає платні освітні та інші послуги, визначені вищим професійним училищем відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

3.2. Первинна професійна підготовка випускників шкіл здійснюється безкоштовно; професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за відповідною галуззю знань (спеціальністю) здійснюється на основі договорів укладених із фізичними та юридичними особами

3.4. Здобуття професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.