Освітня програма: Верстатник широкого профілю

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

підготовки кваліфікованих робітників за професією

 8211 ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

 кваліфікація: верстатник широкого профілю 2,3 розрядів

 вид підготовки: первинна професійна підготовка