ОПП ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Краматорське вище професійне училище

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Краматорського вищого професійного училища

____________ М.Г. Купріков

 «___»___________ 2020р.

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 

підготовки фахового молодшого бакалавра

                                          

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ _18 Виробництво та технології

 (шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ_181 Харчові технології

(код і назва спеціальності)

КВАЛІФІКАЦІЯ  Технік-технолог

(код і назва кваліфікації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Краматорського ВПУ

Протокол № ___від _______2020

Голова педагогічної ради

___________М.Г.Купріков

 

 

 

 

 

 


ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ

освітньо – професійної програми

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

 

Цикловою комісією «Технологія харчування» Краматорського ВПУ

Протокол №     від       

Голова циклової комісії ______________В.В.Гуменна

 

 

Методичною комісією суспільно-гуманітарного циклу, Краматорського ВПУ

Протокол №_____від______2020р.

Голова циклової комісії ______________В.С.Віннік

 

 

Методичною комісією природо-математичного циклуКраматорського ВПУ

Протокол №_____від______2020р.

Голова циклової комісії ______________О.А.Леонова

 

 

Методичною комісією «Фізична культура та  захист України»

Краматорського ВПУ

Протокол №_____від______2020р.

Голова циклової комісії ______________М.В.Лаврова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЕРЕДМОВА

 

 

Розроблено робочою групою (цикловою комісією «Технологія харчування», методичною комісією суспільно-гуманітарного циклу,методичною комісією природо-математичного циклу) спеціальності 181 Харчові технології, освітня програма «Виробництво харчової продукції»

 

1.    Костюченко О.В., викладач вищої категорії, старший викладач

2.    Гуменна В.В., викладач вищої категорії

3.    Леонова О.А., викладач вищої категорії

4.    Віннік В.С., викладач першої категорії