ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Краматорського ВПУ на 2019 рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до КРАМАТОРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

на 2019 рік

 

І. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 № 499 із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355.

1.2. До Краматорського ВПУ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до професійних (професійно-технічних) закладів освіти здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікований робітник та молодший спеціаліст.

1.5. Перелік професій підготовки, вимоги щодо освітнього рівня вступників, планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строки навчання, форми навчання, обмеження за віком вступників, статтю:

 

 

1.5.1 Первинна професійна підготовка.

 

1.5.1.1 другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»:

 

з/п

Професія

Кваліфікація

Освітній рівень вступників1

Термін навчання2

Обсяг прийому

Обмежен-ня за віком3,

статтю

1

8333 Машиніст крана (кранівник).

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Машиніст крана (кранівник) – 2-4 розрядів.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування –

2 розряду

БЗСО

(9 кл.)

3р.

30

16 років, чоловік, жінка

2

8211 Верстатник широкого профілю.

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю - 2,3 розрядів.

Оператор верстатів з програмним керуванням –  2 розряду

БЗСО

(9 кл.)

3р.

30

чоловік, жінка

3

7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

7233 Слюсар-ремонтник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 2-4 розрядів.

Слюсар-ремонтник  - 2-3 розрядів

БЗСО

(9 кл.)

3р.

30

чоловік, жінка

4

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

7212 Електрозварник ручного зварювання

Слюсар з ремонту автомобілів – 2-4 розрядів Електрозварник ручного зварювання - 2 розряду

БЗСО

(9 кл.)

3р.

30

чоловік, жінка

5

7422 Модельник дерев’яних моделей

Модельник дерев’яних моделей - 1-4 розрядів.

БЗСО

(9 кл.)

3р.

15

16 років, чоловік

жінка

6

5122 Кухар

7412 Кондитер

Кухар - 3-4 розрядів.

Кондитер - 3розряд

БЗСО

(9 кл.)

3р.

30

чоловік, жінка

7

5141 Перукар (перукар-модельєр)

5141 Манікюрник.

5141 Педикюрник

Перукар (перукар-модельєр) - 2,1 класів

Манікюрник - 2 розряду

Педикюрник  - 2 розряду

БЗСО

(9 кл.)

3р.

30

чоловік, жінка

8

8211 Верстатник широкого профілю

Верстатник широкого профілю - 2,3 розрядів.

 

ПЗСО

(11 кл.)

1,5р

25

чоловік, жінка

9

5141 Перукар (перукар-модельєр)

5141 Манікюрник

Перукар (перукар-модельєр) - 2,1 класів

Манікюрник - 2 розряду

ПЗСО

(11 кл.)

1,5р

25

чоловік, жінка

 

 

Примітки:

1 БЗСО – базова загальна середня освіта, ПЗСО – повна загальна середня освіта.

2 3р. - термін навчання з отриманням повної загальної середньої освіти.

3 Обмеження за віком встановлюються станом на початок навчання.


 

1.5.1.2 третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»:

 


Код

Спеціальність

Кваліфікація

Освітній рівень вступ-ників1

Термін навчання

Обсяг прийому2

Обмеження за віком  та статтю вступників

131

Прикладна механіка (освітня програма - Зварювальне виробництво)

технік-технолог зварювального виробництва

ПЗСО,

П(ПТ)О

2 роки

15

чоловік, жінка

133

Галузеве машинобудування

(освітня програма - Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)

технік-технолог

ПЗСО,

П(ПТ)О

2 роки

30

чоловік, жінка

274

Автомобільний транспорт

(освітня програма - Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

технік-механік

ПЗСО,

П(ПТ)О

2 роки

15 

чоловік, жінка

181

Харчові технології

(освітня програма - Виробництво харчової продукції)

технік технолог з технології харчування

ПЗСО,

П(ПТ)О

1,8 роки

20

чоловік, жінка

022

Дизайн

(освітня програма - Перукарське мистецтво та декоративна косметика)

фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики

ПЗСО,

П(ПТ)О

2 роки

15 

чоловік, жінка

 

Примітки:

1  ПЗСО – повна загальна середня освіта,

   П(ПТ)О – професійна (професійно-технічна) освіта

2    Обсяг прийому на денну форму навчання.

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України, обласного бюджету, або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з отримання повної загальної середньої освіти в професійно-технічних навчальних закладах, підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та (або) регіонального замовлення у професійних (професійно-технічних) закладах освіти державної та комунальної власності.

1.6 Конкретний обсяг прийому на навчання за державним замовлення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.7 Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовлення встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.6. Прийом громадян понад державне та (або) регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Краматорського ВПУ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Краматорського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія Краматорського ВПУ:

-      організовує прийом заяв та документів;

-      проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-      організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-      приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Краматорського ВПУ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-      організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-      вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Краматорського ВПУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та сайт училища – kvpu-14.dn.ua.

2.5. Прийом заяв та документів від осіб на навчання триває до 29.08.2019 р.

2.6. Встановити режим роботи приймальної комісії

з 29.01.2019 по 31.08.2019р.

будні дні – з 8-00 до 16-30

субота - з 8-00 до 12-00

вихідний – неділя.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Краматорського ВПУ, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-      документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

-      документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого (базового) рівняпрофесійної (професійно-технічної) освіти у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому (вищому) рівні у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію) відповідно Правил прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста затверджених педагогічною радою;

-       медичну довідку (лікарський висновок) форма № 086/о, затверджену Міністерством охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110;

 

-      8 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-      копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники Краматорського ВПУ пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Краматорського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-      за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

-      за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно Правил прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста затверджених педагогічною радою.

4.2. Конкурсний відбір у Краматорському ВПУ проводитися не пізніше ніж 29.08.2019 року.

4.3. Учні Краматорського ВПУ, які успішно закінчили другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій (вищий) рівень на основі конкурсного відбору.

4.4. Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Краматорському ВПУ здійснюється на основі другого (базового) рівня професійної (професійно-технічної) освіти з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Відповідно до пункту 3.4 Положення про вище професійне училище на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти можуть прийматися випускники інших професійних (професійно-технічних) закладів освіти, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 


 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

-      особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-      діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-      діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-      особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-      діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово до Краматорського ВПУ зараховуються за інших рівних умов:

-      випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-      випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-      учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-      випускники професійних (професійно-технічних) закладів освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають закладу освіти третього (вищого) рівняпрофесійної (професійно-технічної) освіти за відповідними професіями (спеціальностями);

-      особи, які вступають до Краматорського ВПУ за цільовим направленням на навчання.

 

5.3. Не пізніше ніж 14:00  30.08.2019 року приймальна комісія Краматорського ВПУ приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу освіти за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Краматорського ВПУ здійснюється наказом директора училища, з оприлюдненням його на інформаційному стенді приймальної комісії.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Краматорського ВПУ може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Краматорського ВПУ на навчання за рахунок видатків Державного бюджету України, обласного бюджету, або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з отримання повної загальної середньої освіти в професійно-технічних навчальних закладах, з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, та (або) регіонального замовлення у професійних (професійно-технічних) закладах освіти здійснюється в межах затвердженого державного замовлення та (або) регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Краматорського ВПУ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та (або) регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Краматорське ВПУ може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Краматорського ВПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Краматорського ВПУ здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

 

Розглянуто та прийнято педагогічною радою

Краматорського вищого професійного училища

Протокол № 8 від «28» листопада 2018р.