Правила прийому до КРАМАТОРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА на 2024 рік

1.3.    Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.   Прийом громадян до Краматорського ВПУ здійснюється для здобуття: - професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»; - спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр».

1.5.    Прийом громадян для здобуття освіти за рахунок державного та/або місцевих бюджетів здійснюється на:

-            первинну професійну підготовку;

-           професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;

-           професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років;

-           професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.


1.6.                           Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

-         на первинну професійну підготовку понад державне/регіональне замовлення;

-         на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.5 цих Типових правил, та підвищення кваліфікації.

Перелік професій підготовки, вимоги щодо освітнього рівня вступників, планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строки навчання, форми здобуття освіти, обмеження за віком вступників, статтю: 1.7.1 первинна професійна підготовка.

1.7.1.1    другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»:

№ з/

п

Професія

Кваліфікація

Освітній рівень вступників1

Термін навчання2

Обсяг прийому

Обмежен-ня за віком’, статтю

1

8333 Машиніст крана (кранівник).

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Машиніст крана (кранівник) - 2-4 розрядів.

Електромонтер 3 ремонту та обслуговування електроустаткування - 2 розряду

БЗСО (9 кл.)

Зр.

25

16 років, чоловік, жінка

2

8211 Верстатник широкого профілю (державне замовлення)

Верстатник широкого профілю - 2,3 розрядів.

БЗСО (9 кл.)

Зр.

25

чоловік, жінка

3

7233 Слюсар-ремонтник (державне замовлення) 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних

машинах

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах - 2-4 розрядів. Слюсар-ремонтник - 2 розряду

БЗСО (9 кл.)

Зр.

25

чоловік, жінка

4

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

7212 Електрозварник ручного зварювання

Слюсар з ремонту автомобілів - 2-4 розрядів Електрозварник ручного зварювання - 2 розряду

БЗСО (9 кл.)

Зр.

ЗО

чоловік, жінка

5

5122 Кухар

5123 Кондитер

Кухар - 3-4 розрядів.

Кондитер - 3розряд

БЗСО (9 кл.)

Зр.

ЗО

чоловік, жінка

6

5141 Перукар(перукар- модельєр)

5141 Манікюрник.

Перукар (перукар- модельєр)- 2 класу Манікюрник - 2 розряду

БЗСО (9 кл.)

Зр.

25

чоловік, жінка

7

8211 Верстатник широкого профілю (державне замовлення)

Верстатник широкого профілю - 2,3 розрядів.

ПЗСО (11 кл.)

1,5р.

25

чоловік. 1 жінка і

Примітки:

1 БЗСО - базова загальна середня освіта, ПЗСО - повна загальна середня освіта.

2 Зр. - термін навчання з отриманням повної загальної середньої освіти.

3 Обмеження за віком встановлюються станом на початок навчання


1.7.1.2   третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр»:

Код

Спеціальність

Кваліфікація

Освітній рівень вступ­ників1

Термін навчання

Обсяг

І ірийому

Обмежа її ія за віком тасгагпо вступників

131

Прикладна механіка (Зварювальне виробництво)

технік-технолог зварювального виробництва

ПЗСО, П(ГП)О

2 р.

зо

чоловік, жінка

133

Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)

технік-технолог

ПЗСО, П(ПТ)О

2 р.

зо

чоловік, жінка

133

Галузеве машинобудування (Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання)

технік-механік

ПЗСО.

П(ІТПО

2 р.

15

• і чоловік, жінка

|

274

Автомобільний транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

механік

ПЗСО.

ІІ(ПТХ)

2 р.

25

чоловік, жінка

181

Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

технік технолог 3 технології харчування

ПЗСО, ПіПТХ)

1,5 р.

20

чоловік, жінка

022

Дизайн

(Перукарське мистецтво і декоративна косметика)

фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики

ПЗСО. П(ПТ)О

2 р.

15

чоловік, жінка

 

Примітки:

1     ПЗСО - повна загальна середня освіта, П(ПТ)О - професійна (професійно-технічна) освіта;

2      Обсяг прийому на денну форму навчання.

1.8.     Конкретний обсяг прийому на навчання за державним замовлення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.9.     Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовлення встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

II.      Приймальна комісія

2.1.       Прийом до Краматорського ВПУ здійснює приймальна комісія.

2.2.    Очолює приймальну комісію керівник Краматорського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.       Приймальна комісія Краматорського ВПУ:

-         організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

-         визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);


III.      Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1.      Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно- технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти у:

паперовій формі (особисто);

електронній формі (через електронний кабінет).

Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2.                  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);

висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);

письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3.      Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4.      Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);

наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти.

-         проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

-          організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-         приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-         організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-          вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4.      Правила прийому до Краматорського ВПУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на сайт училища - кури-14.дп.иа і обумовлюють:

-         перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

-         вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

-         плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

-          форми та ступеневість навчання;

-         обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, та медичними показаннями відповідно до законодавства;

-         перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

-         порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

-          порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

-          порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

-          наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

-         порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.5.      Прийом заяв та документів від осіб на навчання триває до 26.08.2024 року.

Режим роботи приймальної комісії з 01.02.2024 по 31.08.2024 року:

з 8-00 до 16-00;

вихідний - неділя.


В електронному кабінеті вступник завантажує:

скановану копію додатка до документа про освіту;

фотокартку розміром 3x4 см;

скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну [іоніту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

1.5.      Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.»

IV.     Умови прийому

4.1.     Прийом до Краматорського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

за результатами вступних випробовувань.

4.2.     Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.      Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Краматорського ВПУ проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

4.4.     Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Зарахування осіб на навчання для здобуття спеціальностей за освітньо- професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» здійснюється на підставі диплома кваліфікованого робітника.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5.      Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання.

Краматорське ВПУ не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.6.      Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V.    Зарахування

5.1.      Зараховуються поза конкурсом:

-          особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-          діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-          діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

-          особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-          особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-          діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді».

5.2.      Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-         випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-         випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

-         учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-         призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

-         особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

-         випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за освітньо- професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр.»

5.3.     Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Краматорського ВПУ.

5.4.     У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.                    Зарахування до Краматорського ВПУ здійснюється наказом керівника цього закладу.

5.6.    Зарахування до Краматорського ВПУ на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI.    Прикінцеві положення

6.1.    Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно- технічної) освіти. На звільнені місця проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Краматорське ВПУ може проводити додатковий прийом.

6.2.    Особам, які не зараховані до Краматорського ВПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.    Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4.    Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

Розглянуто та прийнято педагогічною радою Краматорського вищого професійного училища Протокол № 5 від «22»листопада 2023 року