Звіт директора за 2011-2012 навчальний рік

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

З В І Т

директора

Краматорського вищого професійного училища

Купрікова Михайла Григоровича

про підсумки роботи за 2011 – 2012 навчальний рік

станом на 20.06.2012 рік

 

Краматорськ 2012

 

 

Навчально-виробнича діяльність

На 01.09.2011р. контингент учнів складав – 843 особи, 

прийом на І курс – 242 учнів. 

За контрактним замовленням у училищі навчалися  – 8 осіб.

За 2011-2012 н.р. зі складу учнів та студентів відраховано 37 осіб (4,3% від загальної кількості учнів), порівняно з минулим роком 44 особи (5,1%):

 - за власним бажанням – 21 осіб (56,7%  - від кількості відрахованих)

 - за переводом до інших навчальних закладів – 7 осіб (18,9% - від кількості відрахованих)

 - за незадовільну успішність - 5 (13,5% - від кількості відрахованих)

 - в зв’язку зі зміною місця мешкання – 3 (8,1% - від кількості відрахованих)

 - інші причини  - 1 учень (2,7% від кількості відрахованих).

Державна кваліфікаційна атестація в КВПУ проводилася 22,23.05.2012р. відповідно до Положення  про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, і складеного графіка. Учні виконали пробні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи, майстри оформили необхідну документацію. 

Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками виробничого навчання і виробничої практики  складає: 

-на І курсі – 93 %

-на ІІ курсі – 94 %

-на ІІІ курсі – 98%

-на ІV курсі – 89 %

-на V курсі – 95 %

Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками ДКА складає:

-на відділенні машинобудівного профілю  – 81,5%;

-на відділенні побутового профілю – 100%;

-на відділенні підготовки молодших спеціалістів  – 90,1%.

Державною кваліфікаційною комісією присвоєно:

підвищених розрядів (4 розряд з професії «Кондитер») – 6 учням; 

знижених розрядів (3 розряд з професії «Верстатник широкого профілю») – 5 учням. 

Випуск учнів за 2011 – 2012 навчальний рік (з урахуванням зимового випуску) склав 187 особи із них: 

дипломи кваліфікованих робітників отримали – 96 учнів;

дипломи молодших спеціалістів отримали – 91 учень;

випущені за рівнем досягнутих знань – 2 учня;

диплом з відзнакою отримали  – 12 учнів.

Учні груп 09-1, 09-9, які навчаються за інтегрованими навчальними планами, успішно склали ДКА, здобули необхідний кваліфікаційний рівень і виявили бажання продовжити навчання, переведені на ІІІ рівень навчання в групи молодших спеціалістів в кількості 32 особи.

Професійно-практична підготовка в КВПУ складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг. Виробнича практика учнів, проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг. З підприємствами м. Краматорська та інших міст області було заключено 238 договори на проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики. За виконані роботи учнями під час виробничої  практики підприємства забезпечують їм оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок училища у встановленому порядку з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничої практики. 

Контроль за  навчально-виробничим  процесом ПТНЗ  здійснюється  за  графіком, якому визначаються терміни проведення контрольних,  перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень  учнів,  слухачів з окремих тем робочої навчальної програми. 

Виробнича діяльність. План навчально - виробничої діяльності в  2011році був перевиконаний за всіма показниками:

виготовлено продукції  - 7,8 тис.грн. (за планом – 8,0 тис.грн.)

послуги населенню та організаціям  - 53,1 тис.грн. (за планом – 20,4 тис.грн.) виконаний ремонт фасадів та приміщень училища;

доходи від виробничої практики (100%)  – 442,2 тис.грн. (за планом – 295,0 тис.грн.)

За І і ІІ квартали 2012року виробнича діяльність складає:

виготовлено продукції  - 5,7 тис.грн. 

послуги населенню та організаціям  - 11,7 тис.грн. 

доходи від виробничої практики (100%) – 102,01 тис.грн. 

Методична робота. Колективна робота в училищі відбувається з метою випрацювання єдиного підходу до вирішення навчально-виховних проблем, обговорення актуальних питань та аналізу результатів педагогічної діяльності, як педагогічної роботи взагалі, так і окремих педагогічних працівників, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. В училищі є: педагогічна рада, методична рада, інструктивно-методичні наради, циклові та  методичні комісій, школа «Молодий спеціаліст – викладач», школа «Молодий спеціаліст – майстер виробничого навчання», творча лабораторія «Інноваційні технології у навчальному процесі». 

В училищі працюють 4 циклові (ЦК) та 5 методичних комісій (МК):

-циклові комісії за напрямком: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Виробництво харчової продукції», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

-методичні комісії: з професійно-технічного, природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, фізичної та допризовної підготовки, класних керівників. 

Навчально-методична документація всіх циклових та методичних комісій у належному стані: були відповідні плани роботи, протоколи та матеріали, що розглядалися на засіданнях. Про якість роботи циклових та методичних комісій свідчить те, що голова ЦК за напрямком: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» Рассошенко О.П. зайняла ІІІ місце у обласному конкурсі голів методичних комісій за напрямком «Якість організації та навчально-методичних матеріалів».

В училищі організовуються та проводяться предметні та методичні тижні, конкурси професійної майстерності та інші колективні заходи. Так, у 2011-2012 н. р. проводились методичні тижні з напрямків: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Виробництво харчової продукції», «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», з професій: - оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, машиніст крану (кранівник), слюсар з ремонту автомобілів. Були проведені предметні тижні: енергоефективності, охорони праці, української мови та літератури, всесвітньої літератури, математики, фізики, хімії, біології, суспільних дисциплін, економіки, іноземної мови тощо.

В училищі постійно працює методична рада, діяльність якої відбувається з метою удосконалення методичної, педагогічної та дидактичної роботи. Особлива увага приділяється проведенню експериментальної роботи з впровадження «Дуальної системи навчання професіям», удосконаленню роботи з впровадження Держстандартів з професій та їх навчально-методичного забезпечення.

У училищі працюють: школа «Молодий спеціаліст – викладач», школа «Молодий спеціаліст – майстер виробничого навчання» та  творча лабораторія «Інноваційні технології у навчальному процесі». 

Проведені заходи. На базі училища у 2011-2012 н. р. проведені обласні, регіональні та училищні заходи, у яких працівники училища приймали активну участь:

-обласний семінар для педпрацівників верстатних професій «Дуальна система навчання у Краматорському вищому професійному училищі»;

-обласний семінар для заступників директора та методистів ПТНЗ з питань організації атестації педпрацівників у поточному році;

-обласний семінар для молодих майстрів виробничого навчання з організації виробничої діяльності у професійно-технічних навчальних закладах;

-обласний семінар для педпрацівників з підготовки за професією «Кухар»;

-регіональні семінари для викладачів математики, української мови та літератури, педпрацівників з навчання верстатних професій;

-училищні семінари за темами: «Створення комплексу методичного забезпечення з професійно-практичної підготовки», «Загальні вимоги до документації викладача та майстра виробничого навчання»:

-проведений психолого-педагогічний тренінг для педпрацівників училища «Соціально-педагогічні аспекти виховання»;

-проведена виставка навчально-методичних матеріалів педпрацівників училища;

-систематично проводились виставки навчально-методичної літератури  та підручників.

В училищі проводилась активна робота по впровадженню інноваційних технологій на уроках загальноосвітніх, професійно-теоретичних та професійно-практичних дисциплін. З впровадженням комп’ютеризації кожний із педпрацівників училища займається переведенням навчального матеріалу на електронні носії з послідовним їх розповсюдженням серед учнів, проводиться робота по створенню електронних підручників, навчальних посібників та інших навчальних матеріалів, в училищі до 65% навчального матеріалу переведено на електронні носії. Так викладач Буряк Н.О. пройшла курс навчання та розробила електронний підручник для вивчення предмету «Технологія верстатних робіт» для теоретичного навчання при підготовці професії «Верстатник широкого профілю». Навчально-дослідницька та навчально-пошукова діяльність також широко використовується педпрацівниками училища. В училищі діє «Комп’ютерний центр», на базі якого створюються електронні навчальні матеріали. 

Атестація педагогічних працівників училища у 2011-2012 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію. Атестовані: на відповідність займаній посаді та встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» – 9 викладачів, на відповідність займаній посаді та встановлення ставки заробітної плати на рівні 12 тарифікаційного розряду – 3 майстри виробничого навчання;  на рівні 11 тарифікаційного розряду – 3 майстри виробничого навчання, встановлення ставки заробітної плати на рівні 10 тарифікаційного розряду – 1 майстер. Було атестовано на відповідність займаній посаді та встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» практичного психолога Єфремовій Т.Б. та  атестовано на відповідність займаній посаді та встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» методиста Котельниковій О.П. . 

Атестаційною комісією ІІІ рівня Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації були атестовані: Бальба Л.П. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; Озерянська В.П. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; Рассошенко О.П. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»; Мошаніна В.М. – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

За підсумками навчально-методичної діяльності педпрацівниками училища були розроблені та надруковані методичні матеріали, що розглядалися на методичній раді НМЦ ПТО у Донецькій та були розміщені на веб-сайтах методичного центру області: методична розробка «Педагогічні і дидактичні принципи використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання при викладанні предметів з напрямку «Технологія виробництва харчової продукції», Мошаніної В.М.,  методичні рекомендації «Виконання дипломного і курсового проекту з дисципліни  «Технологія машинобудування» за спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»  Рассошенко О.П.,методичні рекомендації до вивчення теми «Початкові поняття стереометрії»  Озерянської В.П.,.  методичні рекомендації «Моральне виховання на уроках літератури» Бальби Л.П. 

Досвід роботи педпрацівників з впровадження сучасних освітніх технологій описано і надруковано у періодичних виданнях, інтернет-конференціях тощо. Були надруковані статті у періодичних виданнях і інтернет-конференціях та семінарах: Бальба Л.П. «Соборність України – соборність нашої свідомості» (Всеукраїнська газета «Шкільний світ», № 48, 2011р.), Бабаскіна А.В. «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес» (інтернет-конфернція «Актуальні питання з впровадження інноваційних технологій у професійно-технічній освіті»), Тітаренко О.П. «Використання інноваційних технологій у викладанні предметів» (інтернет-конференція «Інноваційна професійно-технічна освіта. Пошук шляхів оновлення»), Бєлік Н.О. та Кульмінська Ю.М. «Організація навчального процесу за дуальною системою навчання при підготовці верстатників широкого профілю » (веб-семінар ДІПО ІПП УМО НАПН України), Тітаренко О.П. «Впровадження психолого-педагогічних технологій» («Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Впровадження психолого-педагогічних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ України», Півень Л.В. «Формування Успішності учнів» та роздатковий матеріал з предмету «Технологія виробництва харчової продукції (міжнародний галузевий науково-методичний Web-семінару «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного бізнесу»).

Адміністрація  училища сприяє розробці педпрацівниками навчальних матеріалів, навчальних посібників, методичних розробок та рекомендацій у друкованому і електронному вигляді. Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін створюються умови для стажування, для чого з підприємствами міста укладаються угоди, за якими надається можливість пройти стажування за новітніми технологіями на сучасних підприємствах. 

Виховна робота. У навчальному закладі система виховної роботи була спрямована на національне, фізичне, громадянське, патріотичне та екологічне виховання, дотримання норм поведінки, розвиток у учнів світогляду, морально-етичної поведінки та естетичного смаку, попередження правопорушень, професійну адаптацію, розвиток природних здібностей та нахилів і задоволення інтересу учнів.

Особлива увага приділялась вихованню учнів на національних традиціях українського народу, вихованню в них таких загальнолюдських цінностей як чесність, людяність, доброзичливість. Проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін, класні виховні години, спрямовані на розвиток та вдосконалення особистості.

З метою розвитку інтересу до звичаїв та обрядів нашого народу проводились українські вечорниці, козацькі розваги, літературно-музичні вечори: «Обряди в нашому житті», «Масляна».

Велика увага приділяється в училищі патріотичному вихованню: проведені заходи щодо відзначення 67 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні, звільнення Донбасу та м. Краматорська від фашиських окупантів, привітання ветеранів-афганців та вшанування пам’яті учнів-випускників, що загинули у Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку.

В загальній справі виховання важлива роль належить роботі з учнями в позаурочний час. В КВПУ юнакам та дівчатам пропонується багато варіантів проведення дозвілля. В 2011-2012році в училищі працювало 24 гуртки (предметні, декоративно – прикладної, технічної та фото творчості, а також ансамбль естрадного танцю «Стожари», ансамбль бального танцю «Грація») та 4 спортивні секції, в яких були залучені 478 учнів. Робота всіх гуртків була спланована, затверджена, проводився облік відвідування. Відсоток відвідування гуртків учнями 92%, порівняно з минулим навчальним роком 86%.

Керують роботою гуртків декоративно – прикладної, технічної, фото творчості та художньої самодіяльності досвідчені майстри своєї справи, які багато уваги приділяють індивідуальній роботі з учнями, що сприяє розкриттю їх творчих здібностей, збагачує духовний світ дітей, розвиває їх особистість. Результат роботи – постійна участь гуртківців в регіональних, обласних виставках та оглядах - конкурсах і зайняті призові місця.

В 2011-2012 н.р. в міському турі огляду – конкурсу з технічної, декоративно – прикладної та фото творчості серед ПТНЗ прийняли участь члени гуртків, учні та інженерно – педагогічні працівники училища і представили експонати з технічної творчості за всіма професіями: моделі, макети, , виставка робіт з декоративно прикладної та фото творчості. Був проведений майстер – клас учнями з професії «Перукар (перукар - модельєр). Манікюрниця» в виконанні менді – декоративного розпису рук, а також дефіле зачісок. Журі відмітило різноманітність напрямків творчості учнівської молоді, а також відмінну організацію проведення конкурсу в КВПУ, яке перемогло у всіх номінаціях. 

Хореографічні колективи училища приймають участь в училищних міських обласних заходах. Так, ансамбль «Стожари» приймав участь у Дні міста Артемівськ, Краматорськ, ансамбль «Грація» підготував виступ до Дню профтехосвіти, до 23-ї річниці вивода військ із Афганістану. 

За підсумками обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльної творчості серед ПТНЗ Донецької області, який проходив у палаці молоді «Юність» колектив бального танцю «Грація» посів 1 місце, колектив естрадного танцю «Стожари» - 1 місце, агітбригада молодіжної організації - 1 місце, вокальний ансамбль «Світанок» - 2 місце, Вікторія Савицька в номінації «Вокал» - 2 місце, Олександр Кухтович в номінації «Художнє слово» - 3 місце. Концертну програму складали 22 кращі номери самодіяльності різних ПТНЗ області, з них 4 представлено Краматорськім вищім професійним училищем.

В училищі налагоджена робота з фізичного виховання учнів, систематично проводяться спортивні змагання та ігри; спортивні команди з волейболу, баскетболу, міні-футболу та настільного тенісу стали переможцями у спортивних змаганнях серед закладів ПТНО регіону.

В училищі працює їдальня, всі учні забезпечені одноразовим гарячим харчуванням. Учні, які знаходяться на повному державному утриманні та ті, яки проживають у гуртожитку забезпечуються 3-х разовим харчуванням.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримують соціальні виплати, згідно чинного законодавства України. 

Господарча робота. У 2011-2012 навчальному році проводилась робота з ремонту навчальних та інших приміщень. За рахунок спонсорської допомоги проведено капітальний ремонт актового залу, методичного кабінету придбані стенди в кабінети та майстерні. Проведено поточний ремонт навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, гуртожитків, їдальні та інших приміщень, закуплено матеріалів для ремонтних робіт. Господарські витрати за 2011-2012 н.р. склали 90,2 тис. грн.

Протягом року придбано: комп’ютерів – 1шт., принтерів –1шт., інструменти та устаткування для токарної, зварювальної майстерень, спортивної зали, на суму 13,1 тис. грн..

 

Пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу, навчально-виробничої діяльності та комерційної діяльності

1.Співробітництво з підприємствами замовниками кадрів з метою залучення позабюджетних коштів для придбання комп’ютерної техніки, ліцензійних програм, електронних посібників та підручників.

2.Забезпечити можливість отримання безкоштовних методичних, наукових посібників для педагогічних працівників училища.

3.Забезпечити методичними посібниками, новою технічною та професійно направленою літературою для учнів груп молодших спеціалістів. 

4.Працювати над пошуком нових форм учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля., для розвитку особистості кожного учня.

5.Створення нових форм  співпраці з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

6.Продовжувати поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.

7.Впровадження нових форм співробітництва професійної освіти і промисловості з підготовки і перепідготовки сучасного професіонала для машинобудування.

8.Здійснювати експериментальну діяльність з впровадження до навчально-виробничого процесу дуальної системи навчання.

 

 

 

 

Директор Краматорського                                                   М .Г. Купріков

вищого професійного училища