З В І Т директора за 2012 – 2013 навчальний рік

З В І Т директора

Краматорського вищого професійного училища

Купрікова Михайла Григоровича

про підсумки роботи за 2012 – 2013 навчальний рік

станом на 01.07.2013 року

     

     

     1. Підсумки навчально-виробничої діяльності

          Новий 2012-2013 навчальний рік Краматорське вище професійне училище розробило нові навчальні плани, складеними згідно з вимогами державних стандартів ПТО, які передбачають поетапне присвоєння робочих розрядів за професіями. 

     Державний план набору на 2012 рік становив 240 осіб і був виконаний на 100%. Крім цього була прийнята додаткова група в кількості 24 особи за професіями «Коваль на молотах і пресах», «Модельник дерев’яних моделей». 

     На бюджетну форму навчання було прийнято 264 осіб. Контингент на 01.09.2012 року склав 903 особи. За контрактним замовленням у училищі навчалися  – 4 особи.

     За 2012-2013 н.р. зі складу учнів відраховано 47 осіб (5,2 % від загальної кількості учнів):

      - за власним бажанням – 17 осіб (36,2%  - від кількості відрахованих)

      - за переводом до інших навчальних закладів – 14 осіб (29,8% - від кількості відрахованих)

      - за незадовільну успішність - 10 (21,3% - від кількості відрахованих)

     - інші причини (в зв’язку зі зміною місця мешкання) - 6 учень (12,7% від кількості відрахованих).

     Державна кваліфікаційна атестація в КВПУ проводилася 20, 22, 25, 26.06.2013р. відповідно до Положення  про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, і складеного графіка. Учні виконали пробні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи, дипломні проекти (на ІІІ ступені), творчі роботи. Учні виконали 98 творчих робіт (29%).

     Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками виробничого навчання і виробничої практики  складає: 

     - на І курсі – 93 %

     - на ІІ курсі – 94 %

     - на ІІІ курсі – 98%

     - на ІV курсі – 89 %

     - на V курсі – 95 %

     Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками ДКА складає:

     - на відділенні машинобудівного профілю  –95%;

     - на відділенні побутового профілю – 96%;

     - на відділенні підготовки молодших спеціалістів  – 79%.

     Державною кваліфікаційною комісією присвоєно знижених розрядів –        15 учням. 

     Випуск учнів за 2012 – 2013 навчальний рік (з урахуванням зимового випуску) склав 361 особа із них: 

     * дипломи кваліфікованих робітників отримали – 285 учнів;

     * дипломи молодших спеціалістів отримали – 62 учня;

     * випущені за рівнем досягнутих знань – 14 учнів;

     * диплом з відзнакою отримали  – 9 учнів.

     Якість знань учнів  за професіями (спеціальностями) з ДКА:

1. Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням - 100%

2. Машиніст крана (кранівник) - 100%

3. Слюсар з ремонту автомобілів  - 79,3%

4. Коваль на молотах і пресах - - 100%

5. Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору - 100%

6. Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання - 100%

7. Модельник дерев’яних моделей - 100%

8. Кухар. Кондитер  - 100%

9. Кухар. Офіціант  - 95,0%

10. Перукар (перукар-модельєр). Маникюрник. Педикюрник  - 97,9%

11. Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях100%

12. Виробництво харчової продукції  - 59,1%

13. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів- 78,6

14. Зварювальне виробництво - 40,0

     Учні груп 10-1, 10-2, 10-4, 10-14, 10-9, які навчаються за інтегрованими навчальними планами та мають два рівні підготовки, успішно склали Державну кваліфікаційну атестацію, здобули необхідний кваліфікаційний рівень і виявили бажання продовжити навчання, рекомендовані до вступу на ІІІ рівень навчання в групи молодших спеціалістів в кількості 70 осіб.

     Професійно-практична підготовка в КВПУ складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг. Виробнича практика учнів, проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг. З підприємствами м. Краматорська та інших міст області було укладено 228 договорів на проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики. За виконані роботи учнями під час виробничої  практики підприємства забезпечують оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок училища у встановленому порядку з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничої практики. 

     Контроль за  навчально-виробничим  процесом ПТНЗ  здійснюється  за  графіком, якому визначаються терміни проведення контрольних,  перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень  учнів,  слухачів з окремих тем робочої навчальної програми. 

     В училищі організовуються та проводяться предметні та методичні тижні, конкурси професійної майстерності та інші колективні заходи. Так, у 2012-2013 н. р. проводились методичні тижні з напрямків: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Виробництво харчової продукції», «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», з професій: - оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, машиніст крану (кранівник), слюсар з ремонту автомобілів. Були проведені предметні тижні: енергоефективності, охорони праці, української мови та літератури, всесвітньої літератури, математики, фізики, хімії, біології, суспільних дисциплін, економіки, іноземної мови тощо.

     На базі Краматорського вищого професійного училища у 2012-2013 навчальному році були проведені семінар для заступників директора з НВР ПТНЗ Краматорсько-Слов‘янського регіону «Методика і організація атестації педагогічних працівників в поточному 2012-2013 навчальному році;семінар для методистів і завідуючих методичними кабінетами ПТНЗ Краматорсько-Слов‘янського регіону;семінар для викладачів фізики ПТНЗ  Краматорсько - Слов’янського регіону.

     Учні та працівники училища приймають активну участь у конкурсах і семінарах:

* обласний огляд - конкурс на краще матеріально-технічне забезпечення кабінету фізики ПТНЗ - викладач  Леонова О.А.-регіональний етап: 3 місце.

* галузевий науково-методичний семінар «Впровадження інновацій у професійну підготовку фахівців машинобудівної галузі»  24-25 жовтня                   2012 р. ІПО ІПП  м. Донецьк, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» - заступник директора з НВР Шаповалова Н.О., заступник директора з НМР Мошаніна В.М., майстер в/н Синиця Т.В. Методист Котельникова О.П. виступила з доповіддю на тему «Організація навчального процесу за дуальною системою при підготовці кваліфікованих робітників машинобудівного напрямку».

* всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання ПТНЗ області з професії «Кухар» - майстер виробничого навчання Костюченко О.В.- 5 місце у обласному етапі

* всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання ПТНЗ області з професії «Перукар»-майстер виробничого навчання Арабаджи Ю.В. - 4 місце у обласному етапі

* обласний огляд-конкурс на кращу методичну розробку уроку української і світової літератури.-викладач Бальба Л.П. - розробка визнана лауреатом у номінації «Виховний захід».

* всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Офіціант» - учениця групи ВПП 10-19 Воротягіна А.К., майстер в/н Костюченко О.В. - 3 місце у обласному етапі конкурсу.

* відкритий обласний конкурс професійної майстерності з професій «Оператор комп’ютерного набору», «секретар керівника» - учениця групи ВМП 10-7 Санникова А.С., викладач Осадча Л.М. - 3 місце.

* обласний конкурс кращій працівник року у номінації «Кращій методист професійно-технічного-навчальних закладу» - методист Котельникова О.П.  зайняла 6 місце.

     

          2. Підсумки навчально-методичної роботи

Оновлення змісту професійної освіти, пошук і творче впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних освітніх технологій та методик, які забезпечують високі і стабільні результати в роботі є основною концепцією організації навчально-методичної роботи у Краматорському вищому професійному училищі. З метою створення умов для більшої мобільності випускників на ринку праці підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за інтегрованими професіями. 

Про рівень навчальних досягнень учнів у 2012-2013 навчальному році свідчать результати державної підсумкової атестації (ДПА), а також державної кваліфікаційної атестації (ДКА). 

Якість знань та вмінь учнів за професіями  з ДПА (%):

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуваннямУкраїнська мова62

Математика - 38

Історія України - 41

Машиніст крана (кранівник)

Українська мова - 45

Математика - 36

Історія України - 41

 Слюсар з ремонту автомобілів

Українська мова - 31

Математика - 19

Українська література - 42

Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного зварювання

Українська мова - 30

Математика - 19

Українська література - 48

Коваль на молотах і пресах. Модельник дерев’яних моделей

Українська мова - 26

Математика - 21

Українська література - 68

Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору

Українська мова - 35

Математика - 30

Інформатика - 65

Кухар. Кондитер

Українська мова - 53

Математика - 20

Хімія - 33

Перукар (перукар-модельєр). Маникюрник. Педикюрник.

Українська мова - 50

Математика - 27

Українська література - 92

          Якість знань у групах V курсу відділення з підготовки молодших спеціалістів (%):

Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Технологія машинобудування - 81,2

Основи обробки матеріалів та інструмент - 87,5

Металорізальні верстати та автоматичні лінії - 93,8

Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК - 81,3

Системи ЧПК в механообробці - 81,3

Виробництво харчової продукції

Аналітична хімія - 77,3

Організація підприємств різних типів - 68,4

Технологія виробництва кулінарної продукції - 73,4

Устаткування закладів ресторанного господарства - 77,3

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Організація та планування підприємства - 80,0

Електрообладнання автомобілів - 80,0

Основи технології ремонту автомобілів - 85,7

Технічна експлуатація автомобілів - 64,3

Правила безпеки дорожнього руху - 78,6

Зварювальне виробництво

Зварні конструкції - 61,6

Виготовлення зварних конструкцій - 50,0

Технологічне устаткування - 50,0

Економіка. Організація та планування виробництва - 70,0

Технологічні основи зварювання плавленням - 61,6

Якість знань у групах ІV курсу відділення з підготовки молодших спеціалістів з ДПА (%):

Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Соціологія - 82,2

Українська мова (за професійним спрямуванням) - 95,5

Технічна механіка - 48,1

Технологія конструкційних матеріалів - 51,9

Виробництво харчової продукції

Соціологія - 93,3

Неорганічна хімія - 53,4

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства - 80,0

Фізична і колоїдна хімія - 73,3

Процеси та апарати харчових виробництв - 73,3

Товарознавство харчових продуктів - 60,0

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства - 60,0

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Історія України - 62,5

Технологія конструкційних матеріалів - 50,0

              Згідно із  Положенням про методичну роботу у ПТНЗ методична робота у Краматорському вищому професійному училищі здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», Статутом КВПУ, «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

     Методична служба КВПУ – це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників училища, їх професійної майстерності, а в кінцевому підсумку, на підвищення якості професійної освіти випускників у відповідності до потреб ринку праці.  Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор Купріков М.Г., а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з НМР Мошаніна В.М. та методисти училища Котельникова О.П. і Новікова О.В.

     Методична робота у 2012-2013 навчальному році здійснювалась за колективною та індивідуальною формами роботи. Колективна робота в училищі відбувається з метою випрацювання єдиного підходу до вирішення навчально-виховних проблем, обговорення актуальних питань та аналізу результатів педагогічної діяльності, як педагогічної роботи взагалі, так і окремих педагогічних працівників, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

     Вищим колегіальним органом Краматорського вищого професійного училища, який координує питання навчально-виробничої і виховної діяльності, є педагогічна рада. Робота педагогічної ради у 2012-2013 навчальному році проводилась відповідно до плану, який складений на весь навчальний рік та затверджений на першому засіданні педради. Педагогічна рада скликалась не рідше одного разу на два місяці, але в разі необхідності проводились позачергові засідання. Організацією роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради Купріков М.Г.

     Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 4 циклові (ЦК) та 5 методичних комісій (МК):

     - циклові комісії за напрямком: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Виробництво харчової продукції», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

     - методичні комісії: з професійно-технічного, природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, фізичної та допризовної підготовки, класних керівників. 

     Розробка та проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу,організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад, з урахуванням специфіки предмета, циклу предметів, професії, яку отримують учні, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з даного предмета (дисципліни), професії, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікаційним забезпеченням  – таким є неповний перелік справ, які виконують методичні (циклові) комісії Краматорського вищого професійного училища.

     Методичні (циклові) комісії під керівництвом своїх голів  проводили  засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на 2012-2013 навчальний рік із метою реалізації завдань, які покладені на методичні комісії, а також завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік.

     Робота МК і ЦК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи,конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп, про що свідчать оформлені у належному  протоколи, звіти і матеріали роботи комісій. 

     Підсумком робити методичних і циклових комісій у 2012-2013 навчальному році стала виставка-конкурс   як своєрідній парад методичних надбань викладачів і майстрів виробничого навчання.  Журі визнало кращу роботу у 2012-2013 навчальному році роботу  методичної комісії з професійно-технічного  циклу (голова Осадча Л.М.), а також роботу циклової комісії з напрямку «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» (голова Рассошенко О.П.).

     З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних працівників в Краматорському вищому професійному училищі стало системою проведення  інструктивно-методичних нарад з усім педагогічним колективом або, у разі потреби,  за підрозділами керівництвом училища. На цих інструктивно-методичних нарадах здійснюється інформування педагогічних працівників, вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих поточних питань і завдань КВПУ.

     В училищі постійно працює методична рада, діяльність якої відбувається з метою удосконалення методичної, педагогічної та дидактичної роботи. Особлива увага приділяється проведенню експериментальної роботи з впровадження «Дуальної системи навчання професіям», удосконаленню роботи з впровадження Державних стандартів з професій та їх навчально-методичного забезпечення.

     Також працюють школа «Молодий спеціаліст – викладач», школа «Молодий спеціаліст – майстер виробничого навчання» та  творча лабораторія «Інноваційні технології у навчальному процесі». 

     Атестація педагогічних працівників училища у 2012-2013 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011 р. № 1473.

     До складу атестаційної комісії увійшли: голова АК – директор училища Купріков М.Г., заступник  голови – заступник директора з  НВР  Шаповалова Н.О., секретар – інспектор відділу кадрів Хорошева О.В., заступник директора з НМР Мошаніна В.М., заступник директора з НВхР Роянова І.В., методист НМЦ ПТО – Довгаль Г.І., методисти – Котельникова О.П. і Новікова О.В., завідуюча відділенням  підготовки молодших спеціалістів – Півень Л.В., старший майстер, голова училищної профспілки – Крамаренко Л.Г., старший майстер – Білик Н.О., викладач Рассошенко О.П. та майстер виробничого навчання Хохлова Т.М.

     Атестація педпрацівників відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативностіта позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи.

     У березні  2013  року  атестаційною  комісією  училища були атестовані на відповідність займаній посаді та можливість підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та   присвоєння   педагогічного звання «старший викладач»  викладачу предмету «Економіка підприємства» Бабаскіній А.В. та викладачу фізики Леоновій О.А., можливість присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» методисту Котельниковій О.П. Був атестований на відповідність займаній посаді та підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» викладач фізичного виховання Чуп’ятов Ю.Н.; атестована на відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачу спецпредметів професії «Кухар. Кондитер» Гуменній В.В.

     Були атестовані на відповідність займаній посаді та встановлення ставки заробітної плати на рівні 12 тарифікаційного розряду – майстри виробничого навчання Стахова Л.І. і Палій Г.М. за умови виконання ними заходів, визначених атестаційною комісією; встановлення ставки заробітної плати на рівні 11тарифікаційного розряду – Костюченко О.В. і Тімченко Т.М. встановлення ставки заробітної плати на рівні 10 тарифікаційного розряду – Казанцева Т.Ю., підтверджено раніше встановлену ставку заробітної плати на рівні 9 тарифікаційного розряду майстру виробничого навчання Риженковій Т.В.

     Атестаційною комісією ІІІ рівня Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації були атестовані у квітні 2013 р.

     - Бабаскіна А.В. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;

     - Леонова О.А. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;

     - Котельникова О.П.  – на присвоєння кваліфікаційної категорії методист «спеціаліст вищої категорії».

     За підсумками навчально-методичної діяльності педагогічними працівниками училища були розроблені та надруковані методичні матеріали, що розглядалися на методичній раді НМЦ ПТО у Донецькій області та були розміщені на веб-сайтах методичного центру області:

     - Леонова О.А. – методичний посібник «Застосування інноваційно-комунікаційних технологій при вивченні фізики»;

     - Бабаскіна А.В. – методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва». 

Досвідом з реалізації власних методичних цілей Тимошенко А.В. і Гуртова Ю.І. ділилися на ІІІ-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», на Всеукраїнському семінарі «Впровадження психолого-педагогічних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ України». Матеріали виступів будуть надруковано у Збірнику матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 2013 року. Котельникова О.П. автор статті "Організація навчально-виробничого процесу за дуальною системою" журнал "Профтехосвіта" №9 (45), вересень 2012 р.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання і викладачів спецдисциплін створюються умови для стажування , для чого з підприємствами міста укладаються угоди, за якими надається можливість пройти стажування за новітніми технологіями на сучасних підприємствах. Так, у 2012 році на ПАТ НКМЗ стажування пройшли 14 майстрів виробничого навчання, у Дніпродзержинському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів 1 майстер в/н, у ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» 1 майстер в/н, в ЧП Пазюра кафе «Палермо» 2 майстра в/н, в салоні «Вілена» (школа перукарського мистецтва) 1 викладач спеціальних предметів і 1 майстер виробничого навчання.

     

          3. Підсумки навально-виховної роботи

Виховну систему у Краматорському вищому професійному училищі ми розглядаємо як єдиний механізм, що складається із взаємопов’язаних компонентів: комплексу виховних цілей, суб’єктів виховного процесу, їхньої діяльності, спілкування, відносин, змісту і методів організації виховання, управління процесом.

Створення такої системи ґрунтується на основних принципах організації виховного процесу, що зумовлюють спільну діяльність учнів та педагогічного колективу.

Це дає змогу педагогам розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Послідовна і системна виховна робота у Краматорському вищому професійному училищі проводиться згідно    Перспективного плану виховної роботи педагогічного колективу на поточний рік та згідно Плану сумісних заходів зі службами міста на поточний рік.

За планом виховної роботи у вересні 2012 року проходив Місяць з охорони дитинства, присвячений виявленню серед учнів навчального закладу підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2012р., що в КВПУ (№14) навчається 898 учнів, з них:

10з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

52 з багатодітних сімей;

3 з малозабезпечених сімей;

6 з числа інвалідів;

3 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (посвідчення батьків 2, 3 категорії);

2 учні, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві (діти загиблих шахтарів);

104 напівсироти;

51 виховує мати-одиначка;

329 учні з неповних сімей;

144 знаходяться на диспансерному обліку;

100 мешкають у гуртожитку.

У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, застраховані в компанії «АСКО», двічі на рік проходять медичне обстеження.

Учні, що стоять на диспансерному обліку з різними формами захворювань та діти-інваліди знаходяться під постійним контролем фельдшера училища та керівників груп, своєчасно проходять медичне обстеження у міській лікарні.

Перспективний план виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік враховує інтереси учнів,відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та робота з батьками.

По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

З метою розвитку інтересу до обрядів та традицій нашого народу в цьому навчальному році було проведено відкрите засідання гуртка «Життєдайне джерело» під назвою «Різдво в українських оселях» та традиційне свято «Масляної», в якому прийняли участь не тільки колектив нашого навчального закладу, а й мешканці мікрорайону.

Патріотичному вихованню в КВПУ (№14) приділяється особлива увага. Педагогічний колектив та учні училища приймали участь у міському мітингу, присвяченому визволенню м. Краматорська та Донбасу від фашистів та у мітингу до Дня перемоги. Традиційно в училищі пройшов захід до Дня виводу військ з Афганістану «Афганістан - це біль душі моєї». Патріотичний комітет Ради самоврядування разом з командирами груп та Радою самоврядування гуртожитку прийняли участь в упорядкуванні могил воїнів - афганців, випускників училища Володимира Цимбала та Володимира Бухти та вшануванні їх пам’яті. У квітні-травні 2013 року учнівська молодь та педагогічний колектив прийняли участь у благодійній міській акції «Червона зірка» (допомога та привітання ветеранів ВВВ з Днем перемоги) та провели благодійну акцію в училищі «Від серця до серця» (безкоштовне обслуговування ветеранів у перукарнях училища).

Кращі учні училища у складі міської делегації побували у вересні на Саур-могилі – опорі слави та героїзму воїнів-визволителів Донбасу, взяли участь у мітингу та поклали квіти до п’єдесталу пам’ятника.

Одна з задач, яку поставив перед собою педагогічний колектив Краматорського вищого професійного училища у 2012-2013 навчальному році – це формування правової культури, яка передбачає прищеплення учням поваги до прав та свобод, забезпечення знань та виконання ними законів України.

Для виконання цих задач протягом року в училищі було проведено багато заходів: 

  - учні під підпис ознайомлені з «Правилами внутрішнього розпорядку училища», «Правилами та обов’язками учнів КВПУ»;

  - учні під підпис ознайомлені з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від 08.02.2012р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» та зі статтями Карного кодексу України;

  - проведено тижні правових знань (жовтень, грудень);

  - інформаційно-виховні та тематичні лінійки;

  - згідно плану на рік проводились виховні години та бесіди на правову тематику;

  - згідно плану сумісних заходів проводились зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

  - розроблені та проводяться заходи з безпеки життєдіяльності учнів на 2012-2013 навчальний рік, з профілактики та попередженню наркоманії, попередженню насилля в сім’ї;

  - щоквартально проводиться звірка зі службами міста по виявленню трудних підлітків.

     Станом на 03.04.2013р. на обліку стоять:

- ВКМСД2 учні;

- ССД-

- наркодиспансер-

     На внутріучилищному обліку стоять 12 учнів. За усіма учнями закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками училища та працівниками ВКМСД.

     Посилена робота керівниками груп по скороченню втрат навчального часу. Аналіз відвідування занять знаходить своє відображення в підсумкових наказах за місяць.

     З ціллю профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії, скорочення втрат навчального часу, в училищі створений Штаб профілактики  правопорушень, який працює на підставі «Положення про Штаб профілактики», затвердженого директором училища Купріковим М.Г.

     У КВПУ (№14) працює психологічна служба, яка складається з психолога та соціального педагога. Протягом року служба проводить діагностичну, корекційну та профілактичну роботу з учнями всіх курсів за планом роботи психолога та соціального педагога. Особлива увага приділяється учням з «групи ризику», учням пільгової категорії та учням, що мешкають у гуртожитку.

     Впродовж 2012-2013 навчального року проводилась робота педагогічного колективу училища за планом сумісних заходів зі службами міста, а саме: працівниками ВКМСД, ССД, міським відділом КМУ «Центр здоров’я», відділом молоді та спорту Краматорської міської ради, Краматорським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. З ціллю забезпечення правопорядку на території гуртожитку та під час проведення масових заходів, училище відвідують дільничні Краматорського МВ УМВС, патрульно-постова служба та оперативно-уповноважені ВКМСД. Всі ці заходи направлені на профілактику правопорушень, прищеплення підліткам поваги до Конституції України, знання та дотримання законів, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.

     Позакласна робота у Краматорському вищому професійному училищі є невід’ємною частиною всього педагогічного процесу. Зайнятість у гуртковій роботі допомагає учням поширити та поглибити знання з предмету та теми, розвиває здібності та захоплення. У 2012-2013 навчальному році в училищі працювало 24 гуртки та 4 спортивних секції, в яких було залучено 516 учнів.

     Участь підлітків у роботі предметних гуртків, спортивних секцій, гуртків декоративно-прикладної творчості та художньої самодіяльності відволікає підлітків від безцільного часу проводження, допомагає знайти друзів та розвинути свої таланти.

     Так у березні 2013 року в міському турі обласного огляду-конкурсу з технічної, декоративно-прикладної та фото творчості серед ПТНЗ прийняли участь учні та педагогічні працівники училища, члени гуртків. Вони представили експонати за всіма професіями і зайняли призові місця у всіх номінаціях, найкращі експонати були відібрані на обласний тур.

     За підсумками обласного огляду - конкурсу художньої самодіяльної творчості серед ПТНЗ Донецької області колектив Краматорського вищого професійного училища зайняв І місце у ІІ турі. За результатами ІІІ туру наше училище отримало слідуючи дипломи:

     Диплом І ступеню:

     - ансамбль бального танцю «Грація», керівники В.І. Рубан,   В.В. Гуменна;

     - Сергій Бутов, Максим Загоровець (оригінальний жанр), керівник В.І. Рубан.

     Диплом ІІ ступеню:

     - ансамбль естрадного танцю «Стожари», керівник В.І. Рубан;

     - агітбригада молодіжної організації, керівник І.В. Роянова.

     Диплом ІІІ ступеню:

     - Вокальний ансамбль «Світанок», керівник Н.М. Піддубна.

     Учасники цих гуртків приймають активну участь у всіх виховних заходах, що проходять в училищі: «День знань», «День профтехосвіти», «Ярмарок професій», «День абітурієнта», «Нумо, першокурсник!», «День міста», «Новий рік на порозі», «Різдво в українських оселях», «Масляна», «День перемоги», «Випускний вечір» та інші.

     У поточному навчальному році у КВПУ(№14) було проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя, а саме:

     - першість училища з футболу (прийняло участь 14 навчальних груп);

     - змагання зі спортивного багатоборства, присвячені Дню Українського Козацтва (24 навчальні групи);

     - першість училища з баскетболу (6 навчальних груп);

     - першість училища з волейболу (15 навчальних груп);

     - день здоров`я (12 навчальних груп).

     8 вересня 2012 року команда нашого училища прийняла участь у міському спортивному святі «Здорове місто», присвяченому Дню фізичної культури і спорту та зайняла I серед команд ПТНЗ.

     У VІ Спартакіаді навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації м. Краматорська з ігрових видів спорту, присвячених 60-річчю ДДМА команда КВПУ(№14) зайняла наступні місця:

     БаскетболІІІ місце;

     ВолейболІ місце;

     МініфутболІІ місце;

     Настільний тенісІ місце;

     ЗагальнокоманднеІ місце.

     У відкритому турнірі Красноармійсько - Селідовського регіону з футболу (юнаки) серед учнів ПТНЗ, присвяченому 100-річчю м. Білозерськ наша команда посіла ІІІ місце.

     В обласних змаганнях з пішохідного туризму серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів – ІІ місце.

     Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Самоврядування – неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив. Рада самоврядування училища – є дієвим органом в нашому училищі. Її члени мають активну життєву позицію і залучають юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи. Без участі Ради не проходить не один училищний захід.

     В цьому році за ініціативою комітету соціального захисту було проведено багато благодійних соціальних акцій: «Діти, допоможіть дітям!» - допомога та привітання з Новорічними святами дітей з дитячого притулку Краматорської міської Ради та дітей – сиріт з дитячого будинку «Антошка». Протягом навчального року учениці-перукарі під керівництвом майстрів виробничого навчання з задоволенням обслуговують дітей дитячого будинку «Рощица», роблять їм стрижки, а також спілкуються та граються.

     20-21 квітня 2013 року в нашому місті пройшов пасхальний ярмарок ексклюзивних подарунків ручної роботи. В рамках ярмарку проводилась благодійна акція «Врятуємо життя Машенці», присвячена збору коштів на лікування хворої на рак дівчинки. В цій акції прийняли участь дівчата перукарі. Вони плели коси усім бажаючим, а виручені кошти пішли на лікування дівчинки.

     Під керівництвом психологічної служби, учні училища прийняли участь у фестивалі творчості людей з обмеженими фізичними можливостями «На крилах надії», що відбувся у грудні 2012 року у міському палаці «Будівельник».

     З метою розвитку ідей благодійності, морального виховання молоді, розвитку волонтерського руху серед юнацтва, привернення їх уваги до добрих справ,  у квітні 2013 року учениці І курсу Куліш Ірина та Мірошниченко Ганна прийняли участь у конкурсі на кращий плакат, приурочений до 95-річниці Товариства Червоного Хреста України.

     Активну участь учні училища та весь колектив приймають в екологічних акціях нашого міста (міські суботники, прибирання закріплених за училищем територій міста), а також у ремонті училища та гуртожитку, в прибиранні та озелененні територій навколо училища та гуртожитка, збереженні майна.

     Станом на 03.09.2012 року у гуртожитку КВПУ (№14) мешкало 100 учнів. Всі учні були застраховані від нещасних випадків у компанії «АСКО».

     Для учнів, що мешкають у гуртожитку створені всі необхідні санітарно-гігієнічні умови: безперебійне постачання гарячої та холодної води, дотримання температурного режиму як в кімнатах, так і в місцях загального користування.

     Всі учні, які проживають у гуртожитку забезпечуються трьохразовим харчуванням у їдальні училища. У гуртожитку обладнані кухня та кімната для прийому їжі, які оснащені холодильниками, шафами для чистого посуду, електроплитою та мікрохвильовою плитою. Також є кімнати для відпочинку та бібліотека. Працюють два вихователі, які організовують дозвілля учнів за планом виховної роботи на рік, який цілеспрямований на те, щоб об’єднати роботу всіх: і працівників, і органів самоврядування, і мешканців гуртожитку, щоб створити комфортні умови проживання та відпочинку.

     Вся робота у гуртожитку Краматорського вищого професійного училища проводиться відповідно до Положення про учнівський гуртожиток КВПУ та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку КВПУ.

     Дієвим органом учнівського самоврядування гуртожитку є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи училища. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістової суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістового дозвілля.

     До Ради самоврядування гуртожитку входять:

     - голова Ради гуртожитку;

     - заступник голови Ради гуртожитку;

     - комітет правопорядку;

     - комітет соціального захисту;

     - санітарно-побутовий комітет;

     - навчальний комітет;

     - спортивний комітет;

     - культурно-масовий комітет;

     - редколегія;

     - старости поверхів.

          Рада виконує свою діяльність на підставі «Положення про Раду самоврядування гуртожитку КВПУ» і координується адміністрацією гуртожитку. Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, кожен комітет ради відповідає за свій напрямок роботи. Голова ради самоврядування гуртожитку здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з адміністрацією училища та батьками учнів.

     З метою поліпшення роботи у гуртожитку введене чергування педагогічних працівників (крім вихідних днів) з 15.30 до 22.00 годин. Черговий по гуртожитку педагогічний працівник здійснює допомогу в організації самоврядування учнів, контролює санітарний стан кімнат та побутових приміщень, контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, надає допомогу вихователю в організації самопідготовки і дозвілля учнів та інше. Систематично керівники груп відвідують своїх учнів у гуртожитку, перевіряють умови проживання, санітарний стан кімнат, правила збереження продуктів, проведення дозвілля. Спільна робота керівників груп, викладачів, вихователів, адміністрації – є важливим напрямком навчально-виховного процесу в училищі.

     Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу підлітка та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів. Адже, кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку педагогів. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони учня.

     

     

     4. Підсумки фінансової та господарчої роботи

          Краматорське вище професійне училище фінансується за рахунок державного бюджету.

     В 2012 році КВПУ профінансовано за рахунок державного бюджету згідно затвердженого кошторису та на підставі доведених лімітних довідок в загальній сумі 11491611,00 грн. Заборгованості по заробітній платі, стипендії та комунальним платежам станом на 01.01.2013 не має.

     На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» всі педагогічні працівники, які  відпрацювали повний навчальний рік отримали до відпустки матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.  

     За 1 півріччя 2013 року надійшло коштів за рахунок державного бюджету у сумі – 6990559,00 грн.

     В червні 2013 педагогічним працівникам КВПУ виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу.

     Станом на 01.07.2013 заборгованість по заробітній платі, стипендії, соціальним виплатам дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, комунальним платежам відсутня.

     Формування спеціального фонду бюджету

     Власні надходження КВПУ, які враховуються в складі спеціального фонду діляться на 2 групи:

     Перша група: плата за послуги, які  надаються КВПУ згідно чинного законодавства. В склад першої групи входять наступні джерела надходжень:

     Плата за послуги, які надаються згідно з основною діяльністю (навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації незайнятого населення; навчання інвалідів). Навчання здійснювалось за договорами укладеними з Краматорським міським центром зайнятості та з Донбаським міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів за професіями: «Кухар», «Перукар», «Оператор комп’ютерного набору». 

     За навчання слухачів по вищезазначеним професіям надійшло: у 2012 році – 21238,42 грн., в 1 півріччі 2013 року – 34350,32 грн..

     Від додаткової (господарської) діяльності, а саме 50% заробітної плати учнів надійшло коштів: у 2012 році – 260556,19 грн., у 1 півріччі 2013 року  – 206362,61 грн.

     Від оренди майна надійшло: у 2012 році – 60,58 грн., у 1 півріччі 2013 року -  1373,93грн.

     Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло коштів: у 2012 році  - 350,0 грн., у 1 півріччі 201 3 року – 64,80 грн.

     Кошти які надійшли, як плата за послуги  використані на: виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних платежів та придбання матеріалів.

     Друга група. джерела власних надходжень : а саме, благодійні внески гранти і дарунки за 2012рік 53887,00 грн., кошти на виконання цільових заходів в 2012 році 44199,16грн., за перше півріччя 2013 року 3700,00грн.

     План навчально-виробничої діяльності в 2012році був перевиконаний за всіма показниками: 

* виготовлено продукції  - 22,7 тис.грн. (за планом – 9,4 тис.грн.)

* послуги населенню та організаціям  - 29,4 тис.грн. (за планом – 20,4 тис.грн.) виконаний ремонт фасадів та приміщень училища;

* доходи від виробничої практики (100%)  – 515,32 тис.грн. (за планом – 295,0 тис.грн.)

     За І і ІІ квартали 2013року виробнича діяльність складає:

* виготовлено продукції  - 34,9  тис.грн. (за планом  на рік – 10,8 тис.грн.)

* послуги населенню та організаціям  - 33,0 тис.грн. (за планом  на рік – 20,20 тис.грн.)

* доходи від виробничої практики (100%) – 411,2 тис.грн. (за планом  на рік – 10,8 тис.грн.)

     У 2012-2013 навчальному році проводилась робота з ремонту навчальних, побутових  та інших приміщень училища:

* ремонт стелі і стін другого поверху в І навчальному корпусі;

* заміна вікон на першому поверху в  І навчальному корпусі;

* заміна м’якого покриття на жорстке у слюсарно-збиральній майстерні;

* фарбування фасадів всіх навчальних корпусів;

* реконструкція аварійного забору на території І навчального корпуса;

* поточні ремонти навчальних кабінетів і майстерень.

     Протягом року придбано: 

* системних блоків – 4 шт., 

* принтери – 3 шт., монітори – 3 шт., жорсткі диски – 3 шт.,

* дошки у навчальні кабінети – 10 шт., 

* картридж Canon 725 – 1 шт., 

* посуд для їдальні – 2841 шт., 

* духові шафи – 2 шт., міксери – 6 шт., чайник – 1 шт., 

* холодильник – 1 шт.

     

     Пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу, навчально-виробничої діяльності та господарчої діяльності.

     

     1. Співробітництво з підприємствами замовниками кадрів з метою залучення позабюджетних коштів для придбання комп’ютерної техніки, ліцензійних програм, електронних посібників та підручників.

     2. Забезпечити можливість отримання безкоштовних методичних, наукових посібників для педагогічних працівників училища.

     3. Забезпечити методичними посібниками, новою технічною та професійно направленою літературою для учнів груп молодших спеціалістів. 

     4. Працювати над пошуком нових форм учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля., для розвитку особистості кожного учня.

     5. Створення нових форм  співпраці з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

     6. Продовжувати поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.

     7. Впровадження нових форм співробітництва професійної освіти і промисловості з підготовки і перепідготовки сучасного професіонала для машинобудування.

     8. Здійснювати експериментальну діяльність з впровадження до навчально-виробничого процесу дуальної системи навчання.

     

    Директор Краматорського              М. Г. Купрiков
    вищого професiйного училища