Звіт директора про підсумки роботи за 2016-2017 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КРАМАТОРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

КУПРІКОВА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА

про підсумки роботи за 2016-2017 н.р.

 

1. Організація навчально-виховного процесу у Краматорському вищому професійному училищі.

2.  Підсумки навчально-виробничої діяльності.

3. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у  навчальний процес.

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

5. Моніторинг та прогнозування потреб ринку регіону з метою формування відповідного контингенту.

6. Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази навчального закладу.

7. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання.

 8. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами.

 9. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів  та   педагогічних працівників.

10. Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій.

11.Дотримання правил правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні    заходи щодо попередження з їх боку.

12. Співпраця з громадськими організаціями.

13. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

14.Програма розвитку Краматорського ВПУ.

 

1. Організація навчально-виховного процесу у Краматорському вищому професійному училищі

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» звітую про діяльність училища за 2016-2017 н.р. 

У своїй діяльності Краматорське вище професійне училище керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом навчального закладу.

Уся діяльність колективу Краматорського вищого професійного училища спрямована на виконання поставлених головних завдань: підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників та молодших спеціалістів; збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення; підвищення якості організації навчального процесу; удосконалення матеріально-технічної бази; створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

У 2016-2017 навчальному році здійснювало підготовку:

 - кваліфікованих робітників відповідно до ліцензії МОНУ АЕ №527153 від 09.09.2014р. (рішення АК від 08.07.2014 р. протокол №110) в межах ліцензованих обсягів за такими професіями: «Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням»; «Машиніст крана (кранівник), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; «Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання»; «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар – ремонтник», «Кухар, кондитер»; «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник», «Верстатник широкого профілю», «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»;

 - молодших спеціалістів згідно з ліцензією МОНУ АЕ № 527146 від 09.09.2014р. та сертифікатів про акредитацію за спеціальностями  «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (Дизайн); «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» (галузь знань«Машинобудування та матеріалообробка»); «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» (галузь знань «Машинобудування та матеріалообробка»); «Зварювальне виробництво» (Прикладна механіка); «Виробництво харчової продукції» (Харчові технології); «Транспорт і транспортна інфраструктура» (Автомобільний транспорт).

Прийом учнів на навчання до Краматорського вищого професійного училища за названими професіями та спеціальностями, здійснювався виходячи з потреб регіону та міста Краматорська в робітничих кадрах, відповідно договорів з підприємствами-замовниками кадрів та регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів між училищем і підприємствами-замовниками. План регіонального замовлення на 2016-2017 навчальний рік складав 345 осіб, фактично прийнято 335 осіб (97,0%).

У 2016-2017 навчальному році педагогічне навантаження викладачів встановлено згідно з нормативними вимогами, відповідно до навчальних планів і програм, розглянуте на засіданні тарифікаційної комісії,  погоджене профспілковим комітетом училища, затверджене департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації і своєчасно доведене до відома викладачів згідно вимог чинного законодавства.

Контроль за навчальною роботою педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році здійснювався директором училища, його заступниками, старшими майстрами і методистами, які вивчали стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо.

 

2.         Підсумки навчально-виробничої діяльності

В училищі у відповідності до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу, затвердженого МОН України від 30.05.2006р. № 419 (зі змінами), здійснювався вхідний, поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів.

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх предметів проводилась в училищі в терміни, визначеними робочими навчальними планами, відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,  затвердженого наказом МОН України від  №1547 від 30.12.2014р., а також згідно наказу МОН України «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році» та наказу МОН від 30.12.2016р. №1696 «Про внесення змін до наказу МОН України від 20.10.2016р.».  Про рівень навчальних досягнень учнів у 2016-2017 навчальному році свідчать результати державної підсумкової атестації.

За підсумками теоретичного та виробничого навчання у 2016-2017 навчальному році та рішенням стипендіальної комісії Краматорського ВПУ  призначена підвищена стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів за 12-ти бальною або 5 балів за 5-ти бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю: у І семестрі – 41 учню, що складає 5,5%, у ІІ семестрі  92 учню,  що складає 12 %. За отримання неатестацій з предметів не призначена стипендія: у І семестрі -  8 учням, що складає  1%

3. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив училища  працював над вирішенням єдиної методичної мети «Впровадження сучасних технологій навчання і виховання». З метою впровадження в навчальний процес училища інноваційних технологій в училищі працює  творча лабораторія «Інноваційні технології у навчальному процесі», метою якої є поширення серед педагогічних працівників міжнародної освітньої програми «Intel@». Навчання для майбутнього» та програми  «Solid Works».

Методисти училища та весь педагогічний колектив Краматорського ВПУ працюють над впровадженням найсучасніших педагогічних ідей, які приносять найкращі навчальні результати щодо підготовки конкурентоспроможного фахівця. Це інформаційно-комунікаційні технології, технології групового способу навчання, ігрові технології, інтегральна педагогічна технологія. В училищі впродовж року проведено ряд відкритих та показових уроків, які підтверджують ефективність впровадження цих технологій.

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Перспективний план позаурочної навчально-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік враховує інтереси учнів, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

Педагогічним колективом за звітній період проведено загальноучилищні конкурси професійної майстерності та олімпіади серед учнів, переможці яких брали участь у ІІ та І етапах цих заходів. Зокрема: II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ за професією «Перукар -  I місце; II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ за професією «Кондитер» - І місце; ІІ (регіональний) етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів ПТНЗ  - ІІІ місце; обласний конкурс творчих робіт серед учнів ПТНЗ Донецької області з предмета «Охорона праці» - ІІ місце; обласний конкурс творчих робіт серед учнів ПТНЗ Донецької області з предмета «Фізика» - ІІ місце; обласний конкурс методичних розробок уроку або виховного заходу про вплив хімічних чинників на здоров’я людини серед викладачів хімії та біології ПТНЗ Донецької області» - ІІ  та ІІІ місце. 

По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: виховні тематичні години, круглі столи, урочисті лінійки, вікторини, усні журнали, конкурси та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

Серед виховних напрямів у навчальному закладі сьогодні найбільш актуальними виступає національно-патріотичне виховання. З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу в цьому навчальному році було проведено багато тематичних заходів. колектив училища був учасником багатьох заходів міського та обласного рівня з національного та патріотичного виховання. У квітні-травні 2017 року учнівська молодь та педагогічний колектив прийняли участь у VIIІ молодіжній міській акції «Пам'ять поколінь» (допомога та привітання ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги) та провели благодійну акцію в училищі «Від серця до серця» (безкоштовне обслуговування ветеранів у перукарнях училища та на дому).

Педагогічний колектив та колектив учнів Краматорського ВПУ впродовж багатьох років є лідером з різних номінацій у конкурсі технічної, декоративно-прикладної та фото творчості серед ПТНЗ м. Краматорська.

2016-2017 навчальний рік став також зірковим: відкритий обласний фестиваль української пісні серед учнівської молоді - 2 місце; обласний конкурс «Різдвяне диво» у номінації «Різдвяні страви»  - ІІ місце («Десерт»), у номінації «Вертепна драма» - ІІІ місце; обласний огляд - конкурс «Слобожанська писанка», «Країна писанкова» - І місце, Гран – при у номінації «Техно-писанка»; обласний огляд-конкурс з технічної, декоративно-прикладної і фото творчості - І місце у всіх номінаціях і загальнокомандне - І місце;  другий етап щорічного обласного конкурсу художньої самодіяльної творчості серед ПТНЗ області – І місце, у третьому етапі – 6 дипломів переможців; обласний огляд – конкурс на кращу веб - сторінку учнівського самоврядування на офіційних сайтах ПТНЗ Донецької області – ІІ місце.

23-24-травня 2017 року Президент учнівської Ради самоврядування Краматорського ВПУ Олег Озерний взяв участь в обласному семінарі практикумі лідерів учнівського самоврядування закладів ПТО Одещини на тему: «Молодь і влада: форми взаємодії» у складі делегації Донецької області. 

У  Спартакіаді серед професійно – технічних навчальних закладів м. Краматорська з ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, футбол, теніс) команда Краматорського ВПУ має такі результати: змаганнях з баскетболу (стрітболу) - ІІІ місце;  змагання з волейболу (юнаки) -  ІІІ місце; змагання з футзалу (юнаки)– І місце.

Команда нашого училища приймала участь у спортивних заходах міста, присвячених Дню фізичної культури і спорту, Дню міста, Дню здоров`я та Олімпійському дню, в обласному огляді з чарлідингу та у Молодіжному квесті з пропаганди здорового способу життя, що проходив у рамках Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене» та отримала дипломи учасників.

5. Моніторинг та прогнозування потреб ринку регіону з метою формування відповідного контингенту

Після закінчення повного курсу навчання учням училища, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію або захистили дипломний проект, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії), освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з відповідної спеціальності і видається диплом державного зразка. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.07р. № 886 «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» адміністрацією Краматорського вищого професійного училища розроблено інноваційну модель діяльності ПТНЗ з соціальним партнером – ПАТ НКМЗ. Спільно з партнером - роботодавцем навчальний заклад розпочав проведення моніторингу рівня компетентності та професіоналізму практикантів та випускників навчального закладу. Щорічно після випуску, перед працевлаштуванням учні-випускники нашого училища проходять анкетування з метою виявлення  відповідності кваліфікаціям згідно потребам роботодавців.

Училище працевлаштовує на підприємство-замовник кадрів ПАТ НКМЗ та інші підприємства міста всіх випускників, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області, подальшим навчанням у вищих навчальних закладах. Працевлаштування учнів на 29.06. 2017 року складає  85 %.

6. Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази навчального закладу

За 2016-2017 роки проведена велика робота по збереженню та зміцненню навчально-матеріальної бази: придбано та встановлено пластикові вікна у навчальному корпусі;  замінені вікна у 6 навчальних класах та вестибюлі, та у відділі кадрів , у навчальному корпусі; замінені вікна у 6 класах, коридорах; придбано і установлено у гуртожитку 2 холодильника, водонагрівач, електроплита, чайник, мікрохвильова піч, замінені шафи, ліжка, карнизи та придбані фіранки і штори.

Протягом звітного періоду проведені поточні ремонти кухні лабораторії, коридору та вестибюлю у першому навчальному корпусі, оновлено стелі у двох класах, замінено у вестибюлях  та у класах електроосвітлення на енергозберігаюче, виконана відмостка по периметру першого навчального корпусу. Придбано за звітний період: проектор учбовий, екран для проектора, персональний комп’ютер у зборі, телевізор 40 «Samsyng», акустична система, мишкерний пульт. У вигляді  спонсорської допомоги було придбано спортивне обладнання та інвентар, 2 ноутбука, принтер, проектор, колонки Mscrolab B-72., екран мобільний на тринозі.

7. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

Фінансово-господарська робота навчального закладу за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності училища, створення нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.

Навчальний заклад фінансувався у 2016 році з місцевого бюджету, у 2017 році з обласного бюджету, а також має рахунок спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від послуг, які надаються закладом згідно чинного законодавства, від виробничої практики, від  оренди  майна, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а також благодійні внески ,  гранти і дарунки.

Фінансування проводилося на підставі затвердженого Управлінням освіти Краматорської міської ради, та Департаментом освіти і науки ДОДА кошторису доходів і видатків зі змінами та доповненнями до нього. Фактичні видатки на утримання установи проводяться в межах доведених кошторисів та планів асигнувань. За звітній період в училищі було стійке фінансово-економічне становище. Кошти призначені кошторисом використовувались за призначенням і в повному обсязі.

Протягом звітного періоду з усіма організаціями, установами, банками, постачальниками проводились своєчасні розрахунки, всі сплати податків, відрахування до пенсійного фонду та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дотримувався порядок визначений Державним казначейством України при обслуговуванні та використанні позабюджетних коштів. Закупівля товарів та оплата послуг проводилась згідно чинного законодавства.

За звітній період в училищі проводились планові перевірки контролюючими органами: фінансово-господарська діяльність училища за період роботи з 01.03.2013р., по 31.10.2016р., Управлінням східного офісу держаудитслужби в Донецькій області; фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Донецьке обласне відділення Виконавча дирекція; прокуратурою донецької області Краматорською місцевою прокуратурою.

Згідно актів перевірок серйозних порушень чинного законодавства не виявлено. За результатами інвентаризації незаконного використання державного майна та його розкрадання - не виявлено.

8. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами

У 2016-2017 н.р. Краматорське ВПУ було укомплектоване керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання згідно з штатним розписом. З них: спеціаліст вищої категорії - 12 чол., з яких 7 - «викладач-методист», 3 – «старший викладач»; спеціаліст першої категорії -15 чол.; спеціаліст другої категорії -13 чол.; спеціаліст - 6 чол.; сім майстрів  виробничого навчання І категорії.

Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У 2016-2017 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації  15 викладачів, 11 майстрів виробничого навчання, соціальний педагог, бібліотекар, 1 заступник директора з НВхР., директор училища; підвищення кваліфікації в ліцензованих навчальних закладах пройшли 6 майстрів виробничого навчання; стажування пройшли 12 майстрів виробничого навчання.

Атестація педагогічних працівників училища у 2016-2017 навчальному році відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень. За рішенням атестаційної комісії Краматорського вищого професійного училища присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 5 викладачам; атестований на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» 1 викладач; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 5 викладачам; встановлено 10 тарифний розряд - 3 майстрам виробничого навчання; 11 тарифний розряд –2 майстрам виробничого навчання; 12 тарифний розряд – 1 майстру виробничого навчання.

16 квітня 2017р. рішенням атестаційної комісії департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації було атестовано 6 педагогічних працівників Краматорського ВПУ. З них:  педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» присвоєно 2 майстрам виробничого навчання;підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» - 2 викладачам; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист»- 1 викладачу; підтверджено відповідність займаній посаді заступнику директора з НВхР.

9. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму учнів у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу училища з цих питань.

У планах виховної роботи в кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з групою. Учні, що стоять на диспансерному обліку з різними формами захворювань та діти-інваліди знаходяться під постійним контролем фельдшера училища та керівників груп, своєчасно проходять медичне обстеження у міській лікарні. Цікавими оздоровчими заходами у училищі є проведення традиційного Дня здоров’я, тематичні бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медичної сестри на загальноучилищних лінійках.

У Краматорському вищому професійному училищі функціонує їдальня на 230 посадкових місць, в якій харчуються учні пільгової категорії навчального закладу. Їдальня має всі необхідні приміщення, оснащена обладнанням та інвентарем згідно з вимогами стандартів.

10. Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

За планом виховної роботи у вересні 2016 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на виявлення серед учнів навчального закладу підлітків пільгової категорії. У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, застраховані в компанії «АСКО», двічі на рік проходять медичне обстеження.

Усі учні пільгового контингенту знаходяться під особливим контролем адміністрації, з ними проводиться постійна індивідуальна робота та здійснюється соціально-психологічний супровід.

11. Моральне та матеріальне стимулювання учнів та педагогічних працівників

У Краматорському ВПУ відповідно до чинного законодавства прийняті зміни у Колективному договорі між адміністрацією та колективом, оновлені Положення про преміювання працівників, Положення про стипендіальне забезпечення учнів, які максимально дозволяють стимулювати матеріально інженерно-педагогічних працівників та учнів, враховуючи їх соціальний стан, результативність роботи, складність і напруженість, активність у громадському житті. Умови колективного договору у 2016-2017 навчальному році виконувались та виконуються в повному обсязі.

12. Дотримання правил правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження з їх боку

Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Для виконання цих задач протягом звітного періоду в училищі було проведено багато тематичних заходів.

За усіма учнями, які стоять на внутрішньо училищному контролі, закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками училища та працівниками Краматорського відділу поліції.

Посилена робота керівниками груп по скороченню втрат навчального часу. Аналіз відвідування занять знаходить своє відображення в підсумкових наказах за місяць.

З ціллю профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії, скорочення втрат навчального часу, в училищі створений Штаб профілактики  правопорушень, який працює на підставі «Положення про Штаб профілактики», затвердженого директором училища Купріковим М.Г.

У Краматорському ВПУ працює психологічна служба, до якої входять психолог та соціальний педагог. Впродовж року служба проводить діагностичну, корекційну та профілактичну роботу з учнями всіх курсів за планом роботи психолога та соціального педагога. Особлива увага приділяється учням з «групи ризику», учням пільгової категорії та учням, що мешкають у гуртожитку. Учні «групи ризику» залучаються до роботи у гуртках, спортивних секціях та до суспільної роботи в училищі.

Впродовж звітного періоду проводилась робота педагогічного колективу училища за планом сумісних заходів зі службами міста, а саме: працівниками Краматорського відділу поліції, ССД, управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, Краматорським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. З ціллю забезпечення правопорядку на території гуртожитку та під час проведення масових заходів училище відвідують дільничні та оперативно-уповноважені Краматорського відділу поліції. Всі ці заходи направлені на профілактику правопорушень, прищеплення підліткам поваги до Конституції України, знань та дотримань законів, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.

Учні нашого колективу являються членами громадської організації «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських», впродовж року вони приймали активну участь в міських заходах, організованих робітниками відділу поліції.

13. Співпраця з громадськими організаціями

У 2016-2017 навчальному році колектив училища тісно співпрацював з громадськістю міста та області, а саме, з Донбаським міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів. У вересні 2016 року учні Краматорського ВПУ надали волонтерську допомогу під час проведення Всеукраїнського конкурсу краси серед дівчат – інвалідів «Краса без обмежень», та у грудні під час проведення свята, присвяченого Міжнародному Дню інвалідів, за що отримали подяку від керівників центру.

Учні училища приймають участь у роботі Дитячо-молодіжного громадського центру громадської організації «Країна вільних людей», де проходять тренінги , організують свята для дітей, займаються волонтерською роботою.

Впродовж навчального року учениці з професії «Перукар» під керівництвом майстрів виробничого навчання обслуговують дітей дитячого будинку «Гайок» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради, роблять їм стрижки, пригощають солодощами, дарують іграшки та спілкуються.

В цьому навчальному році Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» за сприяння Представництва Дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ) в Україні провів з учнями та педагогічними працівниками тренінг «Будуємо майбутнє разом» в рамках Програми профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді та надав спонсорську допомогу у вигляді спортивного інвентарю, оргтехніки та канцтоварів.

Краматорське ВПУ взяло участь у проекті «Соціально-правовий захист, життєзабезпечення і життєва підтримка постраждалих від конфлікту груп населення південного сходу України», який було організовано Громадською організацією «Маріупольська спілка молоді» та представництвом Данської Ради у справах біженців в Україні з метою створення  безпечного середовища для підлітків. Протягом п’яти місяців психологи Маріупольської Спілки Молоді проводили тренінги з учнівською молоддю та педагогічними працівниками училища. За цей час тренери зуміли згуртувати навколо себе  підлітків, допомогли їм розкрити свої таланти, здібності та реалізувати свої ідеї і проекти. Два проекти втілюються в життя – косметичний ремонт та часткове обладнання кімнат відпочинку у гуртожитку училища. У рамках проекту Данською Радою у справах біженців в Україні була надана матеріальна допомога 19-ти учням училища, які опинилися в скрутних обставинах(одяг, дрова, постільна білизна).

Також колектив училища активно співпрацює з Товариством Червоного Хреста, Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, відділом охорони здоров`я Краматорської міської ради, Головним територіальним управлінням юстиції в Донецькій області, асоціацією молоді ПрАТ НКМЗ, міським ПК «Будівельник».

14. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю

Велику роль у співпраці батьків учнів і педагогічного колективу відіграє батьківський комітет училища. Згідно Положення про батьківський комітет Краматорського вищого професійного училища, він складається з голів батьківських комітетів навчальних груп. На першому засіданні комітету затверджується склад батьківського комітету училища, обирається голова та погоджується план роботи на навчальний рік. Двічі на семестр проходять збори батьківського комітету, на яких розглядаються питання, визначені у плані роботи та ті питання, які виникають в процесі навчання. Голова батьківського комітету училища входить до складу педагогічної ради училища. Завдяки відповідальній роботі комітету налагоджені взаємини між батьками та керівниками навчальних груп, між батьками та адміністрацією, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.

15. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Зауважень та пропозицій  з питань діяльності навчального закладу  від батьківського комітету, батьків та представників інших органів громадського самоврядування за звітній період не надходило.

Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОГО ВПУ

 

1.      Впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес, методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, забезпечення суттєвого зростання якості освіти через проведення у навчальній та виховній діяльності заходів, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів, через участь у семінарах, вебінарах, онлайн – конференціях.

2.      Створення навчально-виробничого середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку, оволодіння  учнями сучасними методами, формами організації праці в машинобудівній та побутовій галузях;

3.      Набуття учнями навичок прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації, вирішення виробничих завдань в сучасних ринкових умовах і володіння прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій, через участь у конкурсах професійної майстерності на регіональному, обласному, Всеукраїнському рівнях;

4.      Подальше впровадження в навчальний процес дуальної системи навчання, розвиток дослідницької роботи учнів, створення виробничих ділянок на підприємстві ПрАТ НКМЗ з професій «Електрозварник», «Коваль на молотах і пресах».

5.      Пошук  нових форм учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля, для розвитку особистості кожного учня.

6.      Впровадження нових форм співпраці з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

7.      Поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.

 

 

Директор Краматорського                                   М.Г. Купріков

вищого професійного училища