ЗВІТ ДИРЕКТОРА про підсумки роботи за 2018-2019 н.р.

ЗМІСТ

 

1. Організація навчально-виховного процесу у Краматорському ВПУ

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності

3. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у  навчальний процес

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

5. Моніторинг та прогнозування потреб ринку регіону з метою формування відповідного контингенту

6. Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази навчального закладу

7. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

8. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами

9. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників

10. Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

11.Дотримання правил правопорядку неповнолітніми, вживання профілактичних заходів щодо попередження правопорушень з їх боку

12. Співпраця з громадськими організаціями

13. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

14.Програма розвитку Краматорського ВПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Організація навчально-виховного процесу

 

Краматорське вище професійне училище (далі – Краматорське ВПУ) є державним професійним (професійно-технічним) закладом освіти третього атестаційного рівня, що входить до системи освіти та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної освіти, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями і кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Краматорське ВПУ здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, осіб з числа випускників загальноосвітніх закладів освіти на основі базової та повної загальної середньої освіти, спеціалістів високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій, професійно-технічне навчання, перепідготовку осіб з числа незайнятого населення; надає повну загальну середню освіту та вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста.

Училище здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Положення про вище професійне училище», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», «Положення про вище професійне училище та центр професійної (професійно-технічної) освіти», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», нормативно-правових актів, Статуту.

Основними підприємствами – замовниками кадрів є ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Краматорське АТП 04115», Комунальне підприємство «Краматорське ТТУ», ТОВ «Автосіті Краматорськ», ПП Скоріков С.І. СТО «Liga», СТО «Панда», ФОП Журавльова Н.Л. салон «Катрін», ФОП Колпакова Н.П. салон «Красотка», ФОП Васильєва А.В. перукарня «Кураж», ФОП Поповська І.В. студія краси «IRIS», ФОП Савіна А.М. перукарня «Анастасія»,», ФОП Герасімова Л.Б. перукарня «Людмила», «Чародійка», Комбінат харчування ПрАТ НКМЗ, ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування», ФОП Моісєєнко О.Ю. сімейний ресторан «Macho’s їли Nacho’s», ФОП Алтухов А.І. кафе «Ікар», ФОП Плесканьов Д.В. кафе «WOCА» ФОП Ситник Н.М. кафе «Ria piza».

З метою мобільного реагування на вимоги регіонального ринку праці 94,9% учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій.

Краматорське вище професійне училище надає освітні послуги:

1. у сфері загальної середньої освіти  згідно свідоцтва про атестацію №007415 від 08.07.2009 (наказ УОН ОДА від 26.06.2009 №383);

2. у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно наказу МОНУ від 26.04.2018 №536-л в межах ліцензованих обсягів за 17 інтегрованими професіями

Згідно свідоцтва про атестацію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти РД №145621 від 31.07.2017 (рішення АКУ від 03.07.2017 протокол №126) атестовано 15 професій.

2. У сфері вищої освіти згідно з ліцензією МОНУ АЕ № 527146 від 09.09.2014 (рішення АКУ протокол від 30.07.2014 № 111) та сертифікатів про акредитацію: НД № 0595397, НД № 0595398, НД № 0595399, НД № 0595400, НД № 0596079 в межах ліцензованих обсягів за 6 спеціальностями:

Сукупний ліцензований обсяг освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти складає 1020 осіб, освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти складає 180 осіб.

Прийом учнів на навчання до Краматорського вищого професійного училища за названими професіями та спеціальностями здійснювався виходячи з потреб регіону та міста Краматорська в робітничих кадрах, відповідно договорів з підприємствами-замовниками кадрів та регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Прийом учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів між училищем і підприємствами-замовниками. Прийом в 2018 році становив 211 осіб кваліфікованих робітників (за планом 225 – 94%) і 105 учнів молодших спеціалістів (за планом 105– 100%).План державного та регіонального замовлення на 2018-2019 навчальний рік складав 335 осіб, фактично прийнято 316 осіб (95,0%). Загальний контингент на 01.09.2018р. складав 716 учнів.  

 

2.         Підсумки навчально-виробничої діяльності

Освітній процес у Краматорському ВПУ проводиться на основі річного плану роботи училища і планів роботи педагогічної ради, складених на рік. Плани складаються з урахуванням нормативних актів професійно-технічної освіти, «Положення про організацію навчально-виховного процесу в Краматорському ВПУ» та з урахуванням виконання планів за попередній період. Всі навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності є в наявності та знаходяться у керівництва, методичному кабінеті та бібліотеці училища.

Річний план роботи училища відповідає вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та включає такі розділи: теоретична, професійно-практична, фізична підготовка, виховна, методична та профорієнтаційна робота, контроль за організацією навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, охорона праці, удосконалення навчально-матеріальної бази, фінансово - господарська та навчально-виробнича діяльність.

Для проходження виробничої практики на кожного учня укладається договір з підприємством, акт обстеження робочого місця. Перед виходом учнів, слухачів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в училищі видається наказ «Про проходження виробничого навчання та виробничої практики на виробництві». Вибіркова перевірка щоденників обліку виконання навчально-виробничих робіт учнів показала, що учні в повному обсязі виконують заплановані під час виробничої практики роботи, згідно кваліфікаційних вимог за своїми професіями.

Майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін використовують нестандартні форми та методи навчання, особистісно-орієнтований підхід до кожного учня. Для розвитку творчих здібностей учнів, слухачів в училищі працюють фахові гуртки. З метою підвищення якості професійної майстерності педагогів щорічно організовуються конкурси професійної майстерності серед учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання. За результатами конкурсів видаються накази по училищу з моральним і матеріальним заохоченням переможців. Учні успішно беруть участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів П(ПТ)НЗ: в 2019 році в І етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів освіти з професії «Кухар» ІІ місце посіла Квасенко Анастасія, гр. ВПП 16-9.

У 2018 році здобувачі професійної освіти Краматорського ВПУ взяли участь у Всеукраїнському етапі конкурсу професійної майстерності «WorldSklls Ukrain», компетенція  «Зварювальні роботи».

Навчальний  процес у Краматорському ВПУ здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, розроблених на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та нових стандартів професійної підготовки за зазначеними компетенціями,  нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

               На початку  навчального року педагогічне навантаження викладачів встановлюється згідно з нормативними вимогами, відповідно до навчальних планів і програм, розглядується на засіданні тарифікаційної комісії,  погоджується профспілковим комітетом училища та затверджується департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації; своєчасно доводиться до відома викладачів згідно вимог чинного законодавства. Розклад в навчальних групах змінювався відповідно до робочих навчальних планів. Своєчасно робились заміни уроків відсутніх викладачів.

Згідно листа НМЦ ПТО у Донецькій області від 11.12.2017 р. № 890  були внесені зміни до робочих навчальних  планів Краматорського ВПУ з метою корекції графіків навчального  процесу відповідно до термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018-2020р. та затверджені Департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації.                                                 

Щороку з метою визначення якості навчальних досягнень  учнів із загальноосвітніх предметів в училищі проводиться вхідний, поточний та вихідний  моніторинг навчальних досягнень учнів.

Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про  рівень сформованості знань, умінь і навичок із загальноосвітніх предметів учнів І-ІІ  курсу   у 2018-2019 н.р. 

 

 

Діаграма 1.

Результати  порівняння моніторингового дослідження рівня сформованості знань і  умінь   із загальноосвітніх предметів  (якість знань, %),

для груп 1 курсу

 

для груп 2 курсу

З метою підвищення  якості знань учнів з загальноосвітніх предметів в училищі щорічно у жовтні місяці проводиться І (училищний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад  із загальноосвітніх предметів.  Результати предметних олімпіад розміщено на веб-сайті училища.

За результатами  внутриучилищного етапу учні Краматорського ВПУ беруть участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, де показують непогані знання  з  інформаційних технологій, іноземної мови, української мови і літератури, біології, географії на рівні з учнями профільних класів загальноосвітніх шкіл або класів з поглибленим вивченням предметів.

Традиційно учні училища щорічно беруть участь у міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.   У 2018-2019 навчальному році результати наступні: ІІІ місце у  ІІ (регіональному) етапі і ІІ місце у (обласному) етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О – Литвиненко Софія (викладач Жижченко Н. Ю.);Нурматов Родіон, учень групи ВМП 18-2 нагороджений дипломом ІІ ступеню ІІІ (обласного) етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка (викладач Рябенко В.В.).

Викладачами Краматорського ВПУ активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення уроків, практичних, семінарських і лабораторних занять , застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному і якісному  засвоєнню навчального матеріалу, формує в учнів вміння застосовувати теоретичний матеріал на практиці та у своїй майбутній професійній діяльності.

Згідно Порядку проведення Державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від 07.12.2018р. № 1369 та наказу МОН № 59 від 25 січня 2019 року в училищі організовується та проводиться державна підсумкова атестація учнів 3 курсу.

Протягом навчального року проводились всі необхідні заходи щодо підготовки учнів до складання ДПА у формі ЗНО з української мови та математики або історії України (за вибором). У 2018-2019 навчальному році зареєстровані  – 145 учнів.  

Таблиця 2

Результати складання учнями 3 курсу ДПА (ДПА у формі ЗНО) у 2018-2019 нр

 

з/п

Предмет

Рівень знань, %

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

44

54

2

-

2

Математика

17

83

-

-

3

Історія України

3

72

25

-

4

Фізика

-

49

44

7

5

Географія

-

74

26

-

6

Іноземна мова

6

49

36

9

 

Згідно робочих навчальних планів і програм були організовані та успішно проведені іспити в групах відділення підготовки молодших спеціалістів.

Аналітична інформація про якість знань учнів 5 курсу за результатами іспитів у 2018-2019 н.р.

 

 

За підсумками теоретичного та виробничого навчання учнів рішенням стипендіальної комісії училища: 

-                            у 1 семестрі 2018-2019 навчального року підвищену стипендію отримали 32 учня, за отримання неатестацій або оцінок початкового рівня  з  предметів професійно-теоретичної та загальної професійної підготовки  не призначена стипендія 3 учням;

-                            у 2 семестрі 2018-2019 навчального року підвищену стипендію отримали 47 учнів, не призначена стипендія 21 учню.

   

3. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

Система методичної роботи педагогічного колективу Краматорського ВПУ протягом останніх двох років сконцентрована навколо методичної проблеми «Підвищення ефективності навчально-виробничого процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».

Спільно з базовим підприємством ПрАТ НКМЗ Краматорське ВПУ продовжує експериментальну діяльність з впровадження дуальної системи навчання. На даному етапі педагогічний колектив училища працює над питанням впровадження елементів дуальної системи  навчання з професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Визначена стратегія подальших дій щодо поетапного впровадження навчання за дуальною системою.

Впродовж 2018/2019 навчального року педагогічні працівники впроваджували інформаційні педагогічні технології у навчальний процес та досягали у цьому напрямі високих показників:

-        Подяка Інституту професійно-технічної освіти АПН України за активну участь у вдосконаленні системи дистанційного навчання;

-        Подяка Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за активну участь в удосконаленні системи дистанційного навчання;

-        Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ» - І місце (викладач Тітаренко О.П);

-        обласний Конкурс творчих робіт серед учнів ПТНЗ Донецької області з предмета «Охорона праці» - ІІ місце (робота учнів Скрябіна Анатолія та Малишева Дениса, викладач Кульмінська Юлія Миколаївна);

-        обласний Конкурс на краще електронне дидактичне забезпечення кабінетів спецдисциплін з напрямку «Транспорт» в Донецькій області - І місце;

-        обласний Конкурс на краще матеріально-технічне забезпечення майстерень та лабораторій з професій торгово-кулінарного профілю - ІІ місце (зав. майстернею Тімченко Тетяна Миколаївна);

-        обласний Конкурс творчих робіт серед учнів ПТНЗ Донецької області з предмета «Фізика». - ІІ місце (робота учнів групи ВПП 16-9, викладач Леонова Ольга Анатолієвна);

-        обласний конкурс методичних розробок уроку або виховного заходу про вплив хімічних чинників на здоров’я людини серед викладачів хімії та біології ПТНЗ Донецької області - ІІ місце  (робота  Білоус Ольги Вікторівни); ІІІ місце – (робота Мовчан Тетяни Вікторівни);

-        обласна олімпіада з предмета «Креслення» серед учнів ІІІ місце (Артемов Владислав гр.16-13 викладачі Кульмінська Ю.М., Нестюркіна К.В.);

-        обласний конкурс творчих робіт серед учнів Донецької області «Подорож у космос» лауреатом стала Туренко Євгенія, гр. ВПП 16-10, керівник – майстер в/н Васильєва Наталія Володимирівна;

-        обласний конкурс на кращу методичну розробку квест-уроку серед викладачів предметів «Електротехніка» та «Креслення» ЗП(ПТ)О, у номінації «Позакласні заходи» посіла викладача електротехніки Нестюркина К.В.

Впродовж 2018-2019 н.р. викладачі Тітаренко О.П., Дудін О.А., Бабаскіна А.В., Мошаніна В.М. брали участь в складі журі обласних конкурсів та Олімпіад.

Викладачі Озерна О.В., Нестюркіна К.В., Шаповалова Н.О., Гуменна В.В. входили до складу творчих груп зі складання завдань на Олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

Педагогічні працівники Костюченко О.В., Шелест К.М., Тітаренко О.П. мають публікації у періодичних освітніх виданнях.

Методичні розробки педагогічних працівників розглядаються та затверджуються на засіданнях навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Донецькій області.

 


4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

 

            Перспективний план позаурочної навчально-виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік враховує інтереси учнів, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національно-патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

            Педагогічним колективом за звітній період проведено загально училищні конкурси професійної майстерності та олімпіади серед учнів, переможці яких брали участь у ІІ та І етапах цих заходів. Зокрема:

- в обласній олімпіаді з предмета «Креслення» серед учнів ЗП (ПТ)О Донецької області ІІІ місце посів  учень гр.16-13 Артемов Владислав (викладач Кульмінська Ю.М.);

-в обласній олімпіаді зі спеціальних дисциплін з професії «Машиніст крану (кранівник)» серед учнів ЗП (ПТ)О Донецької області  ІІ місце посів учень гр. ВМП 16-2 Товстограй І., ІІІ місця посіли учні гр. ВМП 15-2 Семенов В., Яковлева К.,(викладачі Озерна О.В., Дзержинська О.В.);

- у  Брейн-рингу серед учнівської та студентської молоді «Історія мого міста», присвяченому 150-річчю м. Краматорська, ІІІ місце посіла команда учнів під керівництвом викладачів Громової О.Г, Ісай М.М.

             По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, конкурси, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

            Педагогічний колектив Краматорського вищого професійного училища створює для учнів сприятливі умови для дозвілля, розвитку у молодіжному середовищі суспільних основ, пов’язаних з тією або іншою творчою діяльністю у вільний час.

            Найвідомішими, випробуваними, дієвими і популярними формами позаурочної виховної роботи є гуртки, спортивні секції та клуби. Вони використовуються для різнобічної освіти і виховання учнів з метою розвитку художніх, науково-технічних, організаторських здібностей, умінь, навичок.

            На 2018/2019 навчальний рік у Краматорському вищому професійному училищі запланована робота 23 гуртків та 4 спортивних секцій. Гуртківці приймають активну участь в  оглядах  художньої самодіяльності, фестивалях, конкурсах, виставках, розважальних програмах тощо.

Сьогодні виховання в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції належить до проблем державного масштабу.

З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу кожного року, згідно плану виховної роботи на рік, в училищі проводиться багато різноманітних заходів, присвячених Дню міста, Дню професійно-технічної освіти, Дню козацтва та Дню Захисника України, Дню соборності, Дню Гідності та Свободи, голодомору в Україні, Дню збройних сил України, Дню рідної мови, Різдву Христову, Дню Перемоги; екскурсії до музею історії м. Краматорська; уроки-лекції в музейній кімнаті історії училища та в музеї ПрАТ НКМЗ; масові спортивні змагання та ігри, присвячені Дню українського козацтва і Дню захисника України  та Дню Збройних сил України, та багато інших. Традиційно в училищі до всіх свят, присвячених героїчному подвигу українського народу у Другій світовій війні, війні в Афганістані проходять позаурочні заходи: тематичні лінійки, усні журнали, просвітницькі лекції, уроки мужності.

            У квітні-травні 2019 року учнівська молодь та педагогічний колектив училища  провели благодійну акцію в училищі «Від серця до серця» (безкоштовне обслуговування ветеранів у перукарнях училища та на дому).

          8 травня 2019 року колектив Краматорського вищого професійного училища разом із відділом художньої самодіяльності КЗ «Донецький Палац молоді «Юність» провів урочистий захід «Пам'ять сивини». На захід були запрошені ветерани Другої світової війни: Хорошайло Федір Іванович - випускник нашого училища першого дострокового випуску 1941 року, полковник у відставці, учасник бойових дій Оленіна Олександра Олександрівна - старший лейтенант медичної служби, колишня співробітниця ПТУ № 14; Нікітіна Віра Григорівна - в'язень війни, колишня співробітниця училища; командир третього відділення охорони взводу охорони Краматорського військового комісаріату Гришин Сергій Анатолійович.

           Колектив училища 9 травня прийняв участь у покладанні квітів воїнам, загиблим в Другій світовій війні у сквері «Пам`яті» нашого міста. Вокальний ансамбль Краматорського ВПУ «Світанок» виступив на святковому концерті «Пам’ятай та живи», що відбувся на площі Миру.

      Педагогічний колектив та колектив учнів Краматорського ВПУ впродовж багатьох років є лідером у різноманітних конкурсах та змаганнях серед ПТНЗ області. 2018/2019 навчальний рік для нашого колективу став супер зірковим:

-           ІV Відкритий обласний фестиваль української пісні серед учнівської молоді. Вокальний ансамбль «Світанок» - III місце;

-           щорічний обласний конкурс «Різдвяне диво», номінація «Різдвяні страви» - «Кутя» - І місце, «Узвар» - І місце; номінація «Колядки та щедрівки» - І місце;   

-           Обласна заочна виставка-конкурс з писанкарства «Слобожанська писанка» – І місце;

-           Обласний очний конкурс писанкарства «Країна писанкова» - І місце;

-           Обласний огляд-конкурс з декоративно-прикладної та фототворчості:

            - з фото творчості – ІІ місце;

            - «Техно Україна. Techno-UA» - І місце;

            - декоративно-прикладної творчості – І місце.

-           Обласний огляд-конкурс самодіяльної художньої творчості – 4 дипломи Переможця.

            Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

      Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості та виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

     У 2018/2019 навчальному році  в Краматорському ВПУ було проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя, а саме:

-          День здоров’я;

-           щорічний обласний Чемпіонаті з черлідингу – І місце;

-           участь в обласних змаганнях «Козацькі забави», присвячених дню Захисника України;

-           змагання серед здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів з міні футболу - II місце;

-           1 етап Спартакіади із загальної фізичної підготовки до Дня Збройних сил України серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області Краматорської зони - I місце;

-           2 етап Спартакіади із загальної фізичної підготовки до Дня Збройних сил  України  серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Донецької області - I місце;

-           Змагання серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області Краматорської зони:

-           настільний теніс – І місце;

-           волейбол(юнаки) – І місце;

-           баскетбол(3х3) - І місце;

-           волейбол(дівчата) - І місце;

Загальнокомандне – І місце.

-          Обласні змагання серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

-          волейбол(юнаки) – І місце;

-          волейбол(дівчата) – І місце;

-          баскетбол(3х3)       - І місце;

-          настільний теніс     - ІІІ місце;

Загальнокомандне – І місце.

-          Обласні змагання серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти з футболу – І місце;

-          Обласні змагання серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти з легкої атлетики – І місце;

-          І етап обласних змагань Краматорської зони «Козацька наснага» - ІІ місце.

Команда нашого училища приймала участь у спортивних заходах міста, присвячених Дню фізичної культури і спорту, Дню міста, Дню здоров`я та Олімпійському дню, Всеукраїнських спортивних змаганнях «Теренова гра» до Дня захисника України, міських спортивних змаганнях «Здоровим бути модно» до Всесвітнього дня здоров`я та багато інших. Команді Краматорського ВПУ другий рік поспіль випала честь представляти Донецьку область на ІІІ етапі фінальних Всеукраїнських змагань з волейболу(юнаки) серед учнів закладів професійної освіти України.

 

5. Моніторинг та прогнозування потреб ринку регіону з метою формування відповідного контингенту

 

Після закінчення повного курсу навчання учням училища, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію або захистили дипломний проект, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії), освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з відповідної спеціальності і видається диплом державного зразка. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.07р. № 886 «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» адміністрацією Краматорського вищого професійного училища розроблено інноваційну модель діяльності ПТНЗ з соціальним партнером – ПрАТ НКМЗ. Спільно з партнером - роботодавцем навчальний заклад розпочав проведення моніторингу рівня компетентності та професіоналізму практикантів та випускників навчального закладу. Щорічно після випуску, перед працевлаштуванням учні-випускники нашого училища проходять анкетування з метою виявлення  відповідності кваліфікаціям згідно потребам роботодавців.

Училище працевлаштовує на підприємство-замовник кадрів ПрАТ НКМЗ та інші підприємства міста всіх випускників, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області, подальшим навчанням у вищих навчальних закладах. Працевлаштування учнів на у 2018 році складало 85 %, зимовий випуск 2019 року -  89,5%.

 

6. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу

 

Фінансова-господарська робота навчального закладу, якою керує директор, за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності училища, створення нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.

За 2018-2019 роки проведена велика робота по збереженню та зміцненню навчально-матеріальної бази:

-розширена і реконструйована лабораторія перукарів в гуртожитку №1;

- виконано поточний ремонт гуртожитку №1 – 688975,00 грн.;

- заміна 76 вікон з виконанням 380п.м. укосів у гуртожитку №1 та в уч. корп. №№1,2 -49899,0грн 

- заміна дверей з виконанням укосів у гуртожитку №1-136167,86грн

- капітальний ремонт даху зварювальної майстерні

- замінені і встановлені нові енергозберігаючі освітлювальні прилади

- замінені труби  опалення в уч.корп.№1 в кількості  60м.

- проведена часткова заміна труб опалення в кількості  33м в гуртожитку №1

- висаджено 52 фруктових дерева, проведена посадка 89 ялин.

Проводиться своєчасне підтримання прилеглої території в порядку.

 


7.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

 

Навчальний заклад фінансувався у 2018-2019 р. з обласного бюджету, а також має рахунки спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від послуг які надаються закладом згідно чинного законодавства, від виробничої практики, та реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна), а також благодійні внески, гранти і дарунки.За 2018-2019 р. на спеціальних рахунках училища надходження від виробничої діяльності на підприємстві ПрАТ НКМЗ склали519479 грн. Ці кошти використовувались на:

- відшкодування видатків по державному контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників закладом професійної освіти за професіями загальнодержавного призначення;

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

- капітальний ремонт житлового фонду.

У поточному навчальному році Краматорське ВПУ взяло участь у проекті «Розширення можливостей залучення молоді в Донецькій області», який було організовано Громадською організацією «Маріупольська спілка молоді» в партнерстві з Данською Радою у справах біженців в Україні. За підтримки цих організацій та за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку в рамках проекту було придбано устаткування спортивного майданчика училища. Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно. Заборгованість у виплаті станом на 01.07.2019 року немає.         

За звітній період в училище було стійке фінансово-економічне становище. Кошти за кошторисом використовувались за призначенням і в повному обсязі.

Впродовж звітного періоду з усіма організаціями, установами, банками, постачальниками проводились своєчасні розрахунки, всі сплати податків, відрахування до пенсійного фонду та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дотримувався порядок визначений Державним казначейством України при обслуговуванні та використанні позабюджетних коштів. Закупівля товарів та оплата послуг проводиться згідно чинного законодавства.

За звітний період в училищі проводились планові перевірки Головним управлінням пенсійного фонду України в Донецькій області. Предмет перевірки: обґрунтованість видачі документів для оформлення пенсій та дійсності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію в частині підтвердження періоду навчання у Краматорському вищому професійному училищі.

Згідно актів перевірок порушень чинного законодавства не виявлено. За результатами інвентаризації незаконного використання державного майна та його розкрадання – не виявлено.

 

8. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами

Краматорське вище професійне училище має штатний розпис, затверджений в установленому порядку. Краматорське ВПУ має штатний розпис, затверджений в Департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації. У відповідності до штатного розпису Краматорське ВПУ укомплектовано керівними та педагогічними кадрами у складі 96 осіб, у тому числі 4 – керівних кадри, 43 викладача, в тому числі: 18 викладачів професійно-теоретичної підготовки, 5 викладачів загально-професійної підготовки, 37 майстрів виробничого навчання, 2 старших майстра, 1 керівник фізичного виховання, 1 вихователь, 2 методиста, 1 психолог, 1 соціальний педагог, 4 керівника гуртка. Рівень забезпеченості керівними і педагогічними кадрами згідно штатного розпису складає 89%.

Якісний склад педагогічного та керівного складу училища, їх освіта, кваліфікація та практичний досвід педагогічної роботи дає змогу здійснювати професійну підготовку учнів на рівні Державних стандартів та зумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики у галузі освіти та вирішенні інноваційних ідей розвитку закладу освіти. Основний склад педагогічних працівників відповідає вимогам до освіти, досвіду роботи, кваліфікаційних категорій.

Усього у підготовці кваліфікованих робітників беруть участь 43 викладача, з них викладачів вищої та першої кваліфікаційної категорії 26 осіб (60,5%), 6 викладачів мають звання «Старший викладач» (14,0%), 6 викладачів мають звання «Викладач методист» (14,0%) та 37 майстрів виробничого навчання, з них мають званням «майстер виробничого навчання першої категорії» 6 осіб (16,2%) та мають 14-й тарифний розряд 9 осіб (24,3%), 13 тарифний розряд 7 осіб (19,0%). З числа педагогічних працівників троє нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (3,2%), 16 нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Значна увага приділяється підвищенню комп’ютерної грамотності керівного складу, викладачів та майстрів виробничого навчання. Позитивна динаміка щодо набуття навичок користувача комп’ютером, сприяння підвищення комп’ютерної грамотності шляхом проходження навчання. 100% керівних кадрів та педагогічних працівників вільно володіють державною мовою та вміють користуватися комп’ютерною технікою і застосовують її в практичній діяльності. Якість освітнього рівня педагогічних працівників відповідає вимогам підготовки професій.

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930, із змінами, в училищі розроблена та впроваджена система атестування педагогічних працівників. Наказом директора по училищу щорічно затверджується склад атестаційної комісії. Під час атестації аналізується та оцінюється рівень професійної підготовки викладача, результативність його роботи, рівень загальної культури, передовий педагогічний досвід. Атестація здійснюється згідно перспективного плану та плану заходів на поточний атестаційний період. При встановленні кваліфікаційних категорій порушень, визначених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не спостерігалось.

В 2018 - 2019 р. курси підвищення кваліфікації пройшли 16 педагогів, 17 майстрів виробничого навчання пройшли стажування в профільних П(ПТ)ЗО та на виробництві згідно з затвердженим графіком. В училищі розроблений єдиний графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників та стажування на виробництві викладачів та майстрів. Розряди майстрів виробничого навчання за професіями, спеціальностями відповідають вимогам. Результати підвищення кваліфікації, обмін досвідом розглядаються на засіданнях методичних комісій та засіданнях педагогічних рад.

 

9.  Моральне та матеріальне стимулювання учнів та педагогічних працівників

 

Між адміністрацією училища і профспілковим комітетом укладено колективний договір, який сприяє захисту соціально-економічних прав як працівників, так і керівника. Відповідно до умов колективного договору протягом 2018-2019 року:

           щорічні основні відпустки використовуються всіма працівниками в повному обсязі;

           надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей віком до 15 років;

           працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового окладу відповідно до положень;

           розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

Умови колективних договорів щорічно виконувались та виконуються в повному обсязі. За рахунок фонду економії заробітної плати за сумлінну працю всім працівникам училища надавались щомісячні премії, а також педагогічним працівникам - винагорода за підсумками роботи за рік.

За рахунок фонду економії стипендіального забезпечення учням училища, які приймають активну участь у житті навчального закладу та займають призові місця у міських, обласних та всеукраїнських заходах виплачено премії у розмірі –293505,79 грн.

 

10.  Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

 

За планом виховної роботи у вересні 2018 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на виявлення серед учнів навчального закладу підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2018р., що у Краматорському ВПУ  навчається 710 учнів, з них:

- юнаків                                                                                                          436

- дівчат                                                                                                           274

-         Учнів, які проживають у повних сім`ях                                                 387

-         Учнів, які проживають у неповних сім`ях                                             323

-         Дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування           11

-         Учнів з багатодітних сімей                                                                                   46

-         Дітей - чорнобильців                                                                                2

-         Дітей - інвалідів                                                                                         5

-         Дітей загиблих шахтарів                                                                           -

-         Учнів, які знаходяться на диспансерному обліку                                  64

-         Учнів з малозабезпечених сімей                                                              25

-         Учні – переміщені особи                                                                           37

-        Учні, батьки яких визнані учасниками бойових дій відповідно

до п.19частини першої статті 6 Закону України                        6

У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, застраховані в компанії «АСКО», один раз на рік проходять медичне обстеження.

Дітям - сиротам, які перебувають на повному державному утриманні з вересня 2018 року надана допомога:

-              на придбання навчальної літератури – 14160 грн.;

-              на первинне придбання одягу та м`якого інвентарю – 386,75 грн.;

-              на щорічне поповнення одягу та м`якого інвентарю – 1785 грн.

Всім дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та особам з їх числа виплачено:

-              щорічну матеріальну допомогу у розмірі – 1496 грн.;

-              стипендія у розмірі – 129800грн.;

-              премія у розмірі – 4878, 64 грн.

Всього дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та особам з їх числа сплачено 152 506, 39 грн.

Норма харчування для учнів, що знаходяться на повному державному утриманні з 01.01.2018р. до 31.12.2018р. становила 59,34 грн., для учнів, що знаходяться під опікою – 23,73 грн. З 01.01.2019р. норма харчування становила 63,73 грн. та 25,49 грн. відповідно.

За вихідні, святкові дні та за канікулярний період учні пільгової категорії отримують  харчові набори на суми згідно чинного законодавства.

  Учням, які опинилися у скрутних життєвих обставинах у 2018/2019 навчальному році було надано матеріальної допомоги у розмірі 20355 грн.

  Усі учні пільгового контингенту знаходяться під особливим контролем адміністрації, з ними проводиться постійна індивідуальна робота та здійснюється соціально-психологічний супровід.

 

11. Дотримання правил правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження з їх боку

 

Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

Для виконання цих задач протягом звітного періоду в училищі було проведено багато заходів:

-       учні під підпис ознайомлені з «Правилами внутрішнього розпорядку училища», «Правилами та обов’язками учнів Краматорського ВПУ»;

-       учні під підпис ознайомлені з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від 08.02.2012р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» та зі статтями Карного кодексу України;

-       проведено тижні правових знань (жовтень, грудень);

-       інформаційно-виховні та тематичні лінійки;

-       згідно плану на рік проводились виховні години та бесіди на правову тематику;

-       згідно плану сумісних заходів проводились зустрічі з робітниками правоохоронних органів;

-       розроблені та проводяться заходи з безпеки життєдіяльності учнів на навчальний рік, з профілактики та попередженню наркоманії, попередженню насилля в сім’ї;

-       щоквартально проводиться звірка зі службами міста по виявленню трудних підлітків.

Станом на 01.07.2018р. на обліку стоять:

-                          Відділ поліції                            -

-                          СДД                                          2 учні

-                          Наркологічний диспансер      -

На внутрішньо училищному обліку стоять 4 учнів. За усіма учнями, які стоять на внутрішньо училищному контролі, закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками училища та працівниками Краматорського відділу поліції.

 

12. Співпраця з громадськими організаціями

 

Важливим компонентом громадянської освіти є виховання у молоді розуміння важливості громадянської ініціативи при розв’язанні актуальних питань на рівні училища, міста, області. Саме молодь стала сьогодні тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за наше спільне майбутнє. Громадянські компетентності підростаючого покоління можуть бути сформовані лише у ході безпосередньої соціальної практики, залучення до діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, органів учнівського самоврядування.

Залучення молоді до громадської активності орієнтоване передусім на практичне навчання. Соціальна, громадська робота стає для учнів широким полем діяльності, застосування їхніх зусиль. Саме тут вони отримують свій перший і найважливіший досвід прийняття рішень щодо суспільно важливих питань.

            З вересня 2018 року колектив Краматорського ВПУ продовжив участь у реалізації проекту «Соціально-правовий захист, життєзабезпечення та екстрена підтримка постраждалих від конфлікту груп населення південного сходу України», організованого Данською радою з питань біженців в Україні в партнерстві з ГО «Маріупольська спілка молоді», за фінансової підтримки OFDA(відділ надання допомоги при надзвичайних ситуаціях Агентства США з міжнародного розвитку). За ініціативою учнівської молоді в рамках проекту було облаштовано тренажерну площадку на спортивному майданчику училища.

            У 2018/2019 навчального році колектив Краматорського ВПУ продовжив реалізацію  проекту «Розбудова миру. Створення системи служб порозуміння та впровадження медіації за принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладі освіти Донецької та Луганської областей», який здійснюється ЮНІСЕФ та ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Інструменту стабільності та миру ЄС.

            У жовтні  2018 року в Краматорському ВПУ було організовано та проведено тренінг «Базові навички медіатора/медіаторки», в якому взяли участь 10 учнів різних курсів, соціальний педагог А.Д. Слободенюк та психолог училищ Ю.М. Маринін. За результатами проведеного навчання було створено Службу порозуміння Краматорського ВПУ «Компроміс».

            Важливою складовою роботи та розвитку Служби «Компроміс» є те, що учні-медіатори мали змогу разом з соціальним педагогом А.Д. Слободенюк взяти участь у Форумі служб порозуміння Донецької області у м. Київ, на якому підвищили свій рівень знань, поспілкувались з кращими тренерами ГО «Ла Страда-Україна», які розширили обізнаність учасників з усіх проблемних питань у роботі Служби.

            Також в цьому навчальному році психолог Ю.М. Маринін та викладач І.Є. Парамон пройшли освітню програму «Вектор успіху», яка реалізується у рамках виконання проекту  міжнародної гуманітарної організації arche–noVa «Покращення інфраструктури охорони здоров’я та освіти, а також соціальної згуртованості ВПО з громадами  в буферній зоні через мультисекторальне втручання у Східній Україні» за фінансової підтримки Німеччини.

            В рамках програми «Вектор успіху» її учасники мали можливість підготувати проектну пропозицію і реалізувати проект соціальної спрямованості. Наші учні виявили бажання провести спортивно-розважальне свято в дошкільному навчальному закладі №53 і подарувати дітям розвивальні настільні ігри.

У 2018/2019 навчальному році колектив училища тісно співпрацював з громадськістю міста та області, а саме, з Донбаським міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів. Учні Краматорського ВПУ надавали волонтерську допомогу під час проведення Всеукраїнського конкурсу краси серед дівчат – інвалідів на візках «Краса без обмежень», Всеукраїнському відкритому конкурсі серед чоловіків на інвалідних візках «Мужність без обмежень» та Всеукраїнському відкритому конкурсі серед сімейних пар на інвалідних візках «Життя без обмежень». Також наші учениці прийняли участь у проведенні свят, присвячених Міжнародному Дню інвалідів, Дню закоханих та Масляній, за що отримали подяки від керівників Центру та грамоти від управління у справах сім`ї та молоді Донецької облдержадміністрації.

Другий рік поспіль на Донеччині до Дня Збройних сил України під патронатом губернатора області проходить офіцерський бал. За традицією в цьому балі прийняли  участь учениці Краматорського ВПУ, учасниці ансамблю «Грація».

Впродовж навчального року учениці з професії «Перукар» під керівництвом майстрів виробничого навчання обслуговують дітей дитячого будинку «Гайок» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради, роблять їм стрижки, пригощають солодощами, дарують іграшки та спілкуються. Члени Комітету соціального захисту учнівської Ради самоврядування та інші учні, напередодні Нового року, відвідали вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з концертною програмою «Аліса в країні див», а на передодні Міжнародного Дня захисту дітей були присутні на концертній програмі у дитячому будинку «Гайок» і подарували його вихованцям розважальні ігри, фрукти та солодощі.

В цьому році директор училища М.Г. Купріков та здобувачі освіти з професії «Перукар» отримали щиру подяку від адміністрації психоневрологічного інтернату м. Слов`янськ за гуманітарну допомогу з надання перукарських послуг мешканкам інтернату, які є інвалідами I-II групи, при проведенні конкурсу краси в установі.

Також колектив училища активно співпрацює з Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, відділом охорони здоров`я Краматорської міської ради, Головним територіальним управлінням юстиції в Донецькій області, асоціацією молоді ПрАТ НКМЗ, міським ПК «Будівельник» та ПК і Т НКМЗ.

Значну роль у співпраці батьків, учнів і педагогічного колективу відіграє батьківський комітет училища. Згідно Положення про батьківський комітет Краматорського вищого професійного училища, він складається з голів батьківських комітетів навчальних груп. На першому засіданні комітету затверджується склад батьківського комітету училища, обирається голова та погоджується план роботи на навчальний рік. Двічі на семестр проходять збори батьківського комітету, на яких розглядаються питання, визначені у плані роботи та ті питання, які виникають в процесі навчання. Голова батьківського комітету училища входить до складу педагогічної ради училища. Завдяки відповідальній роботі комітету налагоджені взаємини між батьками та керівниками навчальних груп, між батьками та адміністрацією, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.

 

13. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

Зауважень та пропозицій  з питань діяльності навчального закладу  від батьківського комітету, батьків та представників інших органів громадського самоврядування за звітній період не надходило.

Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.

Програма розвитку Краматорського вищого професійного училища

 

1. Підвищувати якість підготовки кваліфікованих фахівців шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій.

2. Розвивати співробітництво з підприємствами - замовниками кадрів, які надають робочі місця та працевлаштування.

3. Впроваджувати нові форми співпраці з вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

4. Продовжити роботу по оновленню та удосконаленню комплексно-методичного забезпечення предметів, професій.

5. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників училища.

6. Впроваджувати сучасні ефективні методи профорієнтаційної роботи.

7. Реалізувати соціальний контракт на 2019 за об'єктом  Краматорське ВПУ на виділені підприємством НКМЗ кошти в розмірі 3,5 млн.гр.:

7.1 Виконати капітальний ремонт токарної майстерні;

7.2 Виконати капітальний ремонт зварювальної майстерні;

7.3 Виконати капітальний ремонт ковальської майстерні;

7.4 Виконати ремонт спортивної зали та покрівлі;

7.5 Реконструювати перший поверх в першому та другому корпусі училища;

7.6 Придбати сучасні комп'ютери у кількості 20 шт. для поновлення комп'ютерних класів і кабінетів теоретичного навчання машинобудівного профілю;

7.7 Придбати інтерактивні дошки у кабінети і майстерні у кількості 4шт;

7.8 Виконати капітальний ремонт гуртожитків на виділені кошти;

7.9 Виконати зовнішній ремонт будівель їдальні і навчального корпусу №2.

8. Виконати підготовчі роботи і відкрити навчально-практичний центр (закупити обладнання, виконати капітальний ремонт приміщень).

9. Запровадити елементи дуальної системи навчання в підготовку кухарів, перукарів, слюсарів по ремонту колісних транспортних засобів.

10. Удосконалювати елементи дуальної системи навчання при підготовці професій машинобудівного профілю.

11. Забезпечити працевлаштування випускників 2019 - 100%.

12. Організувати постійно діючий буфет для учнів у двох навчальних корпусах.

13. Забезпечити виконання державного та регіонального плану прийому учнів на два наступні роки не менше 90%.

14. Впроваджувати нові форми учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля, для розвитку особистості кожного учня.

15. Продовжувати пошук додаткових джерел фінансування для розвитку матеріальної бази училища. Розвивати співробітництво з громадськими організаціями та фондами, брати участь в проектах.

Сьогодення вимагає від нас підготовки конкурентоспроможного робітника, готового до дорослого життя, який орієнтується в сучасному суспільстві, швидко реагує на вимоги часу, ефективно і успішно самореалізується після закінчення навчального закладу.

Таким чином, стратегія розвитку навчального закладу сьогодні має бути інноваційною та базуватися на результатах попиту і пропозиції регіонального ринку праці в робочих кадрах. Тому сьогодні надзвичайно важливим аспектом є ведення діалогу між навчальними закладами системи П (ПТ) О, роботодавцями, владою і громадськістю, зокрема, через обговорення перспективного розвитку професійно-технічної освіти.

Все це можливо і під силу виконати тільки за підтримки та згуртованої відповідальної роботі всього колективу.

 

 

 

Директор Краматорського                                                                    М.Г. Купріков

вищого професійного училища