ЗВІТ директора про підсумки роботи за 2020-2021 навчальний рік

Краматорське вище професійне училище (далі – Краматорське ВПУ) є державним професійним (професійно-технічним) закладом освіти третього атестаційного рівня, що входить до системи освіти та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної освіти, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями і кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.

Краматорське ВПУ здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, осіб з числа випускників загальноосвітніх закладів освіти на основі базової та повної загальної середньої освіти, спеціалістів високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій, професійно-технічне навчання, перепідготовку осіб з числа незайнятого населення; надає повну загальну середню освіту та вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста.

Училище здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Положення про вище професійне училище», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», «Положення про вище професійне училище та центр професійної (професійно-технічної) освіти», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», нормативно-правових актів, Статуту.

Основними підприємствами – замовниками кадрів є ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Краматорське АТП 04115», Комунальне підприємство «Краматорське ТТУ», ТОВ «Автосіті Краматорськ», ПП Скоріков С.І. СТО «Liga», СТО «Панда», ФОП Журавльова Н.Л. салон «Катрін», ФОП Колпакова Н.П. салон «Красотка», ФОП Васильєва А.В. перукарня «Кураж», ФОП Поповська І.В. студія краси «IRIS», ФОП Савіна А.М. перукарня «Анастасія»,», ФОП Герасімова Л.Б. перукарня «Людмила», «Чародійка», Комбінат харчування ПрАТ НКМЗ, ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування», ФОП Моісєєнко О.Ю. сімейний ресторан «Macho’s їли Nacho’s», ФОП Алтухов А.І. кафе «Ікар», ФОП Плесканьов Д.В. кафе «WOCА» ФОП Ситник Н.М. кафе «Ria piza».

З метою мобільного реагування на вимоги регіонального ринку праці 94,9% учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій.

Краматорське вище професійне училище надає освітні послуги:

1. У сфері загальної середньої освіти  згідно свідоцтва про атестацію №007415 від 08.07.2009 (наказ УОН ОДА від 26.06.2009 №383);

2. У сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно наказу МОНУ від 26.04.2018 №536-л в межах ліцензованих обсягів за 17 інтегрованими професіями.

Згідно свідоцтва про атестацію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти РД №145621 від 31.07.2017 (рішення АКУ від 03.07.2017 протокол №126) атестовано 15 професій.

 

2.Формування контингенту учнів

 

Однимз головних завдань Краматорського ВПУ є формування якісного складу учнів, яке здійснюється відповідно до державного, регіонального замовлення та угод з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованого обсягу з урахуванням потреб регіону в кваліфікованих робітниках.

Професії, за якими здійснюється прийом учнів до училища кожного року та кількість навчальних груп визначаються, виходячи з потреб ринку праці, моніторингу контингенту учнів - випускників шкіл регіону, можливостей закладу освіти, ліцензованого обсягу. Краматорське ВПУ співпрацює з міським центром зайнятості щодо перепідготовки незайнятого населення відповідно потреб ринку праці.

3а останні роки контингент учнів  формується з: випускників шкіл міста - 71 %, випускників шкіл інших міст та районів Донецької області - 27%, випускників Харківської та Луганської областей - 2%.

План державного та регіонального замовлення за рік роки в середньому виконано на 84%.

На базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти

   

Група

Курс

Шифр професії (спеціальності)

Професія (спеціальність) навчання

Кількість учнів за держза-мовленням

Кількість учнів понад держза-мовлення

Плановий обсяг

Виконання плану, %

ВМП 20-1

І

8211

Верстатник широкого профілю

29

 

30

96,7%

ВМП 20-2

І

8333, 7241

Машиніст крана (кранівник), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

21

 

25

84,0%

ВПП 20-3

І

7231, 7212

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання

30

 

30

100,0%

ВМП 20-4

І

7212, 7233

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар – ремонтник

24

 

30

80,0%

ВПП 20-9

І

5122, 5123

Кухар, офіціант

30

 

30

100,0%

ВПП 20-10

І

5141

Перукар (перукар – модельєр), манікюрник

30

 

30

100,0%

ВСЬОГО

 

 

 

164

0

175

93,7%

РАЗОМ

272

2

325

83,7%

 

Різниця показників прийому учнів виникла внаслідок того, що кількість випускників шкіл в кожному році різна, це є проблемою демографічного спаду і ситуацією, що склалася в області в останні роки.

Аналізуючи питання формування якісного складу учнів, слід відмітити систему роботи педагогічного колективу щодо збереження і підтримки контингенту. У колективі ведеться робота щодо забезпечення особистісно-орієнтованого підходу, об’єктивного дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень; призначення стипендії та уникнення необґрунтованих відрахувань учнів. Ці питання підлягають обговоренню й аналізу на засіданнях педагогічної та методичної рад колективу.

Залишається проблемою збереження контингенту, є випадки відрахування учнів. Причиною відрахування є зміни профілю професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та країни, зміни сімейного стану та працевлаштування. Питання комплектування, збереження контингенту заплановані і систематично розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах.

За рік із училища відраховано 63 особи, що в середньому складає8,5 %(від загального контингенту), з них:

-     переведено до інших ПТНЗ -10 осіб, 15,8%,

-     за власним бажанням, сімейними обставинами – 21 особа, 33,3 %,

-     за невиконання вимог навчальних планів та програм – 17 осіб, 9,7 %,

-     в зв’язку з призовом на строкову службу – 1 особа, 3,2 %,

-     в зв’язку з зміною місця мешкання - 14 осіб, 22,2 %.

За навчальний рік було підготовлено 245 кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів (з них 12 слухачів), в тому числі:

-     за рівнем «кваліфікований робітник» - 190 осіб та 12 – слухачів;

-     за рівнем «молодший спеціаліст» - 55 осіб.

Після закінчення повного курсу навчання учням училища присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та кваліфікація технік-технолог, технік-механік за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Училище працевлаштовує всіх випускників, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування, у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області чи подальшим навчанням у вищих навчальних закладах. Основними документами, які підтверджують прибуття випускника на підприємство є зворотні талони з підписом керівника та печаткою підприємства. Середній відсоток працевлаштування за останні два навчальних роки склав 84,5%.

Склад випускників: працевлаштованих, які продовжують навчання

 

Рік

закінчення

навчання

Всього

випускників, в тому числі слухачів

Працевлаштовані

Призвані у Збройні сили України

 

Направлені на роботу

Продовжують навчання

Одержали вільне працевлаштування

2020-2021

245

12

104

12

93

-

38

 

3

 

                       

 

Краматорське ВПУ згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 №559 «Щодо підключення професійно-технічних навчальних закладів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти», постійно підтримує у ЄДЕБО повноту, достовірність та актуальність інформації, у тому числі персональних даних, щодо руху учнів (зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо); вносить до ЄДЕБО накази щодо руху контингенту; інформацію щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації випускникам.

 

3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників

 

Краматорське ВПУ забезпечено стандартами професійної освіти на 100%. Для забезпечення загально-професійної, професійно - теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів, слухачів розроблені пакети навчально-програмної документації з усіх професій та предметів. Вони погоджені з підприємствами-замовниками кадрів, навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Донецькій області, затверджені департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації з урахуванням регіонального компоненту.

Робочі навчальні плани розробляються у відповідності до вимог Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, наказ МОНУ від 13.10.2010 № 947 і Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, наказ МОНУ від 20.04.2018 № 408. Контроль за своєчасністю розробки, погодження та затвердження робочих навчальних планів та програм здійснює директор. Заступник директора з навчально-виробничої роботи здійснює контроль за складанням поурочно-тематичних планів з навчальних предметів, переліку навчально-виробничих робіт з професій, планів виробничого навчання навчальних груп.

Методичними та цикловими комісіями училища постійно здійснюється адаптація навчальних планів і програм до конкретних вимог сучасного виробництва, своєчасно вносяться зміни і доповнення. В училищі працюють 6 циклових (ЦК) та 4 методичні комісії (МК): циклові комісії за напрямками: «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво», «Технологія харчування», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Підйомно-транспортні машини і обладнання»; методичні комісії: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, фізичної та допризовної підготовки, класних керівників.

Для якісної організації практики та з метою охоплення всіх складових інтегрованих професій розробляються та розглядаються на засіданнях методичних комісій, погоджуються з замовниками кадрів детальні програми виробничої практики для поетапної атестації на кожний розряд.

Повний курс навчання в Краматорському ВПУ завершується Державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», наказ МОНУ від 31.12.1998 № 201/469, із змінами та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

4. Стан організації освітнього процесу

4.1 Оцінка рівня організації навчально-виробничої діяльності

Освітній процес у Краматорському ВПУ проводиться на основі річного плану роботи училища і планів роботи педагогічної ради, складених на рік. Плани складаються з урахуванням нормативних актів професійно-технічної освіти, «Положення про організацію навчально-виховного процесу в Краматорському ВПУ» та з урахуванням виконання планів за попередній період. Всі навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності є в наявності та знаходяться у керівництва, методичному кабінеті та бібліотеці училища.

Річний план роботи училища відповідає вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та включає такі розділи: теоретична, професійно-практична, фізична підготовка, виховна, методична та профорієнтаційна робота, контроль за організацією навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, охорона праці, удосконалення навчально-матеріальної бази, фінансово - господарська та навчально-виробнича діяльність.

Для проходження виробничої практики на кожного учня укладається договір з підприємством, акт обстеження робочого місця. Перед виходом учнів, слухачів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в училищі видається наказ «Про проходження виробничого навчання та виробничої практики на виробництві». Вибіркова перевірка щоденників обліку виконання навчально-виробничих робіт учнів показала, що учні в повному обсязі виконують заплановані під час виробничої практики роботи, згідно кваліфікаційних вимог за своїми професіями.

Майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін використовують нестандартні форми та методи навчання, особистісно-орієнтований підхід до кожного учня. Для розвитку творчих здібностей учнів, слухачів в училищі працюють фахові гуртки. З метою підвищення якості професійної майстерності педагогів щорічно організовуються конкурси професійної майстерності серед учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання. За результатами конкурсів видаються накази по училищу з моральним і матеріальним заохоченням переможців. Учні успішно беруть участь у конкурсах професійної майстерності серед учнів П(ПТ)НЗ:

01.04.2021р.-участь у  ІІ  турі  Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед здобувачів освіти  з професії «Перукар», Половинка Анастасія, гр.18-10  посіла ІІ місце;

-  участь у ІІ  турі  Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед здобувачів освіти  з професії «Верстатник широкого профілю», Грущенко Арсений Денисович, гр. ОМ 20-1  посів ІІ місце;

- участь в обласному онлайн-конкурсі з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», учень гр.ВПП 18-3 Долинський Микита.

Навчальний  процес у Краматорському ВПУ здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, розроблених на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та нових стандартів професійної підготовки за зазначеними компетенціями,  нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

Станом на 01.09.2020р. на першому курсі навчалося  7 груп, на другому – 8  навчальних груп, на третьому – 6 навчальних  груп, на четвертому -  5 навчальних груп, на п'ятому курсі - 6 навчальних груп. Всього 32 групи.  
               У 2020-2021 навчальному році педагогічне навантаження викладачів встановлено згідно з нормативними вимогами, відповідно до навчальних планів і програм, розглянуте на засіданні тарифікаційної комісії,  погоджене профспілковим комітетом училища, затверджене департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації  і своєчасно доведене до відома викладачів згідно вимог чинного законодавства. Але протягом 1 семестру в училищі збереглися вакансії викладачів математики, інформатики, хімії, захисту України. Розклад в навчальних групах змінювалося відповідно до робочих навчальних планів, а також у зв’язку із переходом на дистанційне та змішане навчання, спричиненим зростанням захворюваності на Covid-2019.  Своєчасно робились заміни уроків відсутніх викладачів та оформлювалась книга обліку замінений уроків.

Згідно загальноучилищного графіку контролю контроль навчальної роботи педагогічних працівників протягом  навчального року здійснювався директором училища, його заступниками, старшими майстрами і методистами, які вивчали стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо. Оформлені аналізи уроків теоретичного та виробничого навчання та ознайомлені з ними викладачі та майстри. У період дистанційного та змішаного навчання для здійснення комунікації з учнями та забезпечення виконання освітніх програм всі викладачі училища викладали навчальний матеріал на Google диску училища Google Classroom для всіх учнівських груп за предметами.

Дистанційна робота у формі онлайн-консультацій, відео-уроків проводиться викладачами та майстрами в/н за допомогою платформи ZOOM,YOUTUBE, Google Hangouts. Викладачі загальноосвітніх предметів активно використовують платформу Всеукраїнська школа онлайн (https://ru.osvita.ua/school/school-online/).

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі із зазначенням тематики навчального матеріалу, домашніх завдань. Опитування, тестування, листування, відбувається у Skype, Viber.

Систематично заступником директора з навчальної роботи здійснювався контроль за роботою викладачів у Google Classroom.

З метою контролю виконання робочих планів і програм та виконання інструкції Міністерства освіти і науки України щодо ведення журналів теоретичного навчання   заступник директора з НР  у листопаді, січні, березні та червні здійснювала перевірку ведення журналів теоретичного навчання в групах І-V курсів. Результати перевірки висвітлені у відповідних наказах Краматорського ВПУ.

Реалізація освітніх потреб навчального закладу неможлива без здійснення внутриучилищних моніторингових досліджень. Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну діяльність педагогічного колективу щодо вирішення завдань навчально-виховного процесу. На виконання листа НМЦ ПТО у Донецькій області з метою визначення якості навчальних досягнень  учнів із загальноосвітніх предметів в училищі був проведений вхідний, поточний та вихідний  моніторинг навчальних досягнень учнів.

Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про  рівень сформованості знань, умінь і навичок із загальноосвітніх предметів учнів І, ІІ та ІІІ  курсу  у 2020-2021 н.р.

Таблиця 1

Предмет

Результати моніторингу (якість знань, %)

І курс

ІІкурс

 ІІІ курс

вхідний

вихідний

вхідний

вихідний

вхідний

вихідний

Українська мова

31

37

36

34

30

24

Історія України

11

36

41

44

14

28

Іноземна мова

14

37

33

31

40

33

Математика

9

46

13

34

14

28

 

Протягом навчального року  учні під керівництвом викладачів брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, методичних заходах  регіонального та обласного рівнів:

1.Участь у  сьомій  Всеукраїнській інтернет-олімпіаді освітнього проекту «На урок» з предметів « Хімія» , «Біологія», «Екологія».

Результати:

-   «Хімія» - І місце  (Яковенком Аліна , гр. 20-10);

- «Біологія і Екологія» – ІІ місце (Яковенком Аліна гр. 20-10, Медяник Максим гр.20-1); ІІІ місце – Власович Вікторія гр.20-10.

2. Переможцями Всеукраїнської олімпіаді з української мови на онлайн-платформі «Всеосвіта» стали:

- Диплом І ступеня —  Дронь Роман Сергійович (ВПП 20-3);

- Диплом І ступеня — Лоренц Богдан Дмитрович (ВМП 19-4);

- Диплом ІІІ ступеня — Янченко Роман Олександрович (ВМП 18-1).

3. Участь учнів Краматорського ВПУ у ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка та у ХХІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика.

За підсумками теоретичного та виробничого навчання у ІІ семестрі 2020-2021 навчальному році кращі за якістю знань групи:

на 1 курсі:

 –на базі 9-ти класів групи   ВПП 20-3  (класний  керівник  Бабаскіна А.В., майстер в/н Білозуб  Г.В.), група ВМП 20-4 (класний  керівник  Гардаш М.В., майстер в/н Риженкова Т.В.);

на 2 курсі:

– на базі 9-ти класів група  ВПП 19-10  (класний керівник Рябенко В.В., майстер в/н групи Дюмкіна О.В.).

Якість знань учнів 1 і 2 курсів за результатами ІІ семестру 2020-2021 н.р.

 

Діаграма 1.

 

 

У листопаді 2020р.  училищі був розроблений і затверджений директором план заходів щодо підготовки та реєстрації учнів на ЗНО.  Станом на 17.03.2021р. зареєстровано 164 учня 3 курсу  для складання ДПА у формі ЗНО.

Але згідно листа МОН України від 30 квітня 2021 р.   1/9-229 «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби (щодо окремих питань завершення 2020-2021 навчального року» виявили бажання складати у встановлені терміни  ЗНО 35 учень випускних груп 3 курсу.

Слід зазначити високі результати ДПА у формі ЗНО учнів 3 курсу з історії України (викладач Громова О.Г.)

Згідно робочих навчальних планів і програм були організовані та успішно проведені іспити в групах відділення підготовки молодших спеціалістів.

Таблиця 2

Аналітична інформація про результати проведення іспитів

у групах відділення підготовки молодших спеціалістів

у 2020/2021 навчальному  році

з/п

Спеціальність

Група

Дисципліна

Якість знань , %

4 курс

1.

Галузеве машинобудування 

ОМ 20-1

Історія України

73

Технічна механіка

73

2.

 Галузеве машинобудування 

ЗВ 20-1

Технічна механіка

40

Матеріалознавство та термічна обробка металів

 80

3.

Дизайн

ПМ 20-1

Історія костюма і зачіски

89

Спецкомпозиція

84

4.

Автомобільний транспорт

ІМ 20-1

Технічна механіка

55

Правила безпеки дорожнього руху

77

5.

Виробництво харчової продукції

ТХ 20-1

Аналітична хімія

45

Неорганічна хімія

36

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

67

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

50

Процеси і апарати харчових виробництв

82

 

Загальний рейтинг груп ВПМС  за  результатами 2 семестру складає:

4 курс

1 місце – ПМ 20-1 (майстер  Казанцева Т.Ю.)

2 місце –  ОМ 20-1 (майстер Полупан І.О.)

3 місце –  ЗВ 20-1(майстер Перепадья О.О.)

За підсумками теоретичного та виробничого навчання у 2 семестрі 2020-2021 навчальному році та рішенням стипендіальної комісії Краматорського ВПУ:

- призначена підвищена стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів за 12-ти бальною або 5 балів за 5-ти бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю 22 учням, що становить 5 % від загальної кількості учнів;

- за отримання неатестацій та оцінок нижче 4 балів з предметів професійно-теоеретичної підготовки та виробничого навчання  не призначена стипендія  4  учням, що складає  0,9 %.

 

 

4.2 Оцінка рівня організації навчально-виховної діяльності, соціального захисту учасників освітнього процесу

 

Виховну систему у Краматорському вищому професійному училищі ми розглядаємо як єдиний механізм, що складається із взаємопов’язаних компонентів: комплексу виховних цілей, суб’єктів освітнього процесу, їхньої діяльності, спілкування, відносин, змісту і методів організації виховання, управління процесом.

Створення такої системи ґрунтується на основних принципах організації виховного процесу, що зумовлюють спільну діяльність здобувачів освіти та педагогічного колективу.

Це дає змогу педагогам розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою, його самостійності й відповідальності, громадянського становлення.

У 2020/2021 навчальному році у Краматорському вищому професійному училищі працювало 22 гуртка та 6 спортивних секцій. Гуртківці приймають активну участь в  оглядах  художньої самодіяльності, фестивалях, конкурсах, виставках, розважальних програмах тощо.

Учні училища беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних, міських заходах, де неодноразово ставали переможцями і призерами. В цьому навчальному році майже всі заходи обласного рівня проходили в он - лайн режимі. Так, колектив Краматорського ВПУ взяв участь:

- обласний фестиваль Козацької пісні, організований НМЦ ПТО у Донецькій області;

- VIвідкритий обласний фестиваль української пісні серед учнівської молоді. Вокальний ансамбль «Світанок»;

- обласний конкурс відеороликів до Міжнародного дня студентів «Сучасний студент» - IVмісце;

- обласний конкурс відеороликів до Міжнародного дня кухара «Найкраща страва» - ІІІ місце;

-  обласний конкурс «Найкраща ялинка» два ІІ і ІІІ місце;

- обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво» у номінації «Колядки та щедрівки» - ІІІ місце і переможець у номінації Приз глядацьких симпатій;

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;

- обласний конкурс відеороликів до Дня всіх закоханих «Відкриті серця» - ІІ місце;

- обласний конкурс декоративно – прикладної творчості «Оригінальні подарунки» - ІІ та ІІІ місця;

-  щорічний обласний огляд – конкурс самодіяльної художньої творчості у закладах професійної(професійно-технічної) освіти Донецької області:

1. Вокальний ансамбль «Світанок» - переможець;

2. Хореографічний ансамбль «Грація» - переможець;

3. Агітбригада молодіжної організації – переможець;

4. Єлизавета Панкратова – переможець;

5. Валентина Рябенко – переможець;

- обласна заочна виставка – конкурс писанкарства «Слобожанська писанка» - І місце;

- обласний огляд – конкурс з декоративно-прикладної та фототворчості у закладах професійної(професійно-технічної) освіти:

1. Фототворчість – І місце;

2. Науково – технічна юнацька творчість Донеччини «Техно-Україна. Techno-UA» - І місце;

3. Загальне – І місце.

-  участь колективу Краматорського ВПУ у заході КЗ «Донецький Палац молоді «Юність» з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

         Учні училища беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних, міських спортивних заходах, де неодноразово ставали переможцями і призерами. Прикладом в тому є наші показники в роботі фізичних секцій:          

1.     Щорічний обласний Чемпіонат з черлідингу – ІІ місце та переможець у номінації Приз глядацьких симпатій у номінації  «Чир»;

2.     Змагання серед учнів ЗП(ПТ)О Донецької  області  Краматорської  зони:

-  настільний теніс - I місце

-  волейбол(дівчата) – І місце

-  волейбол (юнаки) - I місце

-  футзал - I місце;

3.     Обласні змагання серед учнів ЗП(ПТ)О :

-        волейбол(дівчата) - I місце

-        волейбол(юнаки) - ІІI місце

-        настільний теніс - III місце

-        футзал - I місце;

4.     Спартакіада із загальної фізичної підготовки серед населення міста Краматорська. I місце у загальному заліку.

5.     Участь у змаганнях з міні футболу серед працівників НКМЗ.

З метою підвищення життєвого рівня здобувачів освіти та заохочення їх за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності учням училища у 2020/2021 навчальному році надано премії у розмірі 375860 грн. та матеріальної допомоги у розмірі 11536 грн.

Налагоджена тісна співпраця педагогічного колективу училища з правоохоронними органами, службами у справах дітей, управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, громадськими організаціями. Плануються  і проводяться сумісні заходи зі службами міста, спрямовані на попередження девіантної поведінки, а саме, впродовж навчального року було проведено:

-          Участь в онлайн Квесті «Як безпечно працевлаштуватись за кордоном» в рамках проекту  «Підвищення обізнаності вразливого населення Донецької області щодо безпечної міграції та працевлаштування» за підтримки Агенції ООН по міграції (Міжнародної організації з міграції) спільно з ГО «Егіда Запоріжжя»;

-          Онлайн тренінг «Школа безпечної міграції», який організовувала громадська правозахисна організація «Егіда Запоріжжя»;

-          Проведення онлайн уроку «Живи вільно», який розроблено Громадською спілкою «А21 Україна»;

-          Інтерактивні заняття з учнями, які мешкають у гуртожитку «Віч інфекція. Оцінка особистого ризику». Громадська організація «Наша допомога»;

-  Участь у дослідженні «Захист прав та існуючих можливостей розвитку для підлітків групи ризику в Донецькій області», проведеного Представництвом Данської Ради у справах біженців – Данської групи з розмінування в Україні;

-  Участь у міському заході до Дня батька. Управління гуманітарних питань Краматорської міської ради;

-  Благодійна організація «Карітас Краматорськ» в рамках проекту «Долаючи розлом в громадах, що постраждали від конфлікту: від зцілення до співпраці», що реалізується за підтримки «Карітас України», «Карітас Німеччини» та Міністерства закордонних справ Німеччини. Тренінг для педпрацівників училища «Стабілізація психологічного здоровя в кризових ситуаціях»;

- Донецький обласний інститут післядипломної освіти. Громадська організація «Моє покоління». Тренінг за програмою «Школа подружнього життя».

            Педагогічний колектив Краматорського вищого професійного училища працює над створенням соціально - педагогічних умов, за яких стимулюються позитивні процеси розвитку і саморозвитку особистості, згідно з прийнятими в суспільстві етичними нормами. Адже, кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку педагогів. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони учня.

5. Навчально-методична робота

                   

Система методичної роботи педагогічного колективу Краматорського ВПУ протягом останніх років сконцентрована навколо методичної проблеми «Підвищення ефективності навчально-виробничого процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».

Спільно з базовим підприємством ПрАТ НКМЗ Краматорське ВПУ продовжує експериментальну діяльність з впровадження дуальної системи навчання з машинобудівних професій . Визначена стратегія подальших дій щодо поетапного впровадження навчання за дуальною системою.

Впродовж 2020 – 2021 років педагогічні працівники впроваджують інноваційні педагогічні технології у навчальний процес та досягають у цьому напрямі високих показників:

Впродовж року педагогічні працівники Краматорського ВПУ неодноразово виступали  з доповідями на обласних та  регіональних методичних заходах:

02-10.09.2020 – викладачі Віннік В.С., Тітаренко О.П. провели тренінг для викладачів Краматорського ВПУ «Впровадження системи GSuiteforEducation у закладі освіти»; 24.09.20 – викладач Тітаренко О.П виступила з доповіддю на засіданні регіональної секції викладачів природничо-математичного циклу, тема «Про викладання інформатики у 2020/2021 н.р.»;

07.10.20 - викладач Гардаш М.В. виступила з доповіддю на  обласному засіданні методичної секції викладачів предметів «Хімія», «Біологія і екологія», «Географія». тема «Огляд методичних рекомендацій щодо викладання хімії у 2020-2021 навчальному році»;

11.10.2020 - Тітаренко О.П. виступила на Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах дитжеталізації суспільства», тема «Електронні освітні ресурси як інструмент сучасного освітнього процесу»;

22.10.2020 - викладач Віннік В.С. виступив з доповіддю на онлайн-засіданні школи  викладачів-філологів МО Краматорсько - слов’янського регіону ,

11.12.20 – викладач Тітаренко О.П. виступила з доповіддю     на Регіональному тренінгу для майстрів та викладачів на тему «Створення сайтів на платформі Google», викладач;

11.12.2020 – викладач інформатики Тітаренко О.П. провела тренінг «Використання Googlсервісів у сучасному освітньому середовищі. Створення GooglSites», НМЦ ПТО у Донецькій області;

23.12.2020 - майстри виробничого навчання  Долженко Т.Ю., Хохлова Т.М. виступили з доповідями на обласному онлайн-вебінарі для педпрацівників ЗП(ПТ)О зварювального виробництва за темою «Педагог – професіонал – вимога часу»;

17.12.21 - Гардаш М.В. виступила з доповіддю Обласний інтернет–марафон «Сучасні освітні технології».

23.10.2020 -  викладач Ночовка О. В. взяла участь у Всеукраiнській науково-практичній конференцiї «Розвиток особистостi у сучасному соцiокультурному, iнформативному та освiтньому просторi: психологiчний та фiлологiчний аспекти» (публікація тезів доповіді).

11.11.2020 -  викладач Бабаскіна А.В. взяла  участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції (доповідь для Збірника).

 Впродовж року педпрацівники закладу беруть активну участь в дослідно-експерементальній діяльності: Мошаніна В.М., - участь у роботі Всеукраїнської творчої групи з удосконалення освітньої програми з професії «Кухар»;

- ГуменнаВ.В., Костюченко О.В., - робота у складі Всеукраїнської робочої групи з удосконалення освітньої програми з професії «Офіціант»;

- Тімченко Т.М., - робота у складі Всеукраїнської робочої групи з удосконалення освітньої програми з професії «Кондитер»;

- Кучма Л.В. - участь у роботі творчої групи з розробки завдань для обласної інтернет-олімпіади з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»;

-Рассошенко О.П., Синиця Т.В. – участь у складі Всеукраїнської робочої групи з розробки професійного стандарту з професії «Верстатник широкого профілю»;

- Озерна О.В., Шелест К.М., - робота у складі Всеукраїнської робочої групи з удосконалення освітньої програми з професії «Машиніст крану (кранівник)»

На засіданні навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Донецькій області були розглянуті і схвалені методичні матеріали педагогічних працівників училища:

-      Костюченко О.В., Методичні вказівки до оформлення майстер-класів (протокол НМЦ ПТО №3 від 29.10.2020р.); Методичні вказівки щодо оформлення рефератів(протокол НМЦ ПТО №3 від 29.10.2020р.); методичні вказівки щодо оформлення щодо організації проведення відкритих уроків (протокол НМЦ ПТО №3 від 29.10.2020р.);

-      Тітаренко О.П., Практичний порадник «Створення сайтів на платформі Googl» (протокол НМЦ ПТО №3 від 29.10.2020р.);

-   Гардаш М.В.Стаття за темою «Розвиток дослідницьких навичок учнів».Збірник матеріалів з власного досвіду викладачів з різних країн«A Year of Making and Learning», (23 листопада 2020 року в Великобританії);

-      Буряк Н.О. – електронна книга «Введення до курсу технічного креслення, опубліковано на Методичному порталі професійної освіти;

-      Бабаскіна А.В. – Електронний навчальний посібник «Основи галузевої економіки та підприємництва» ПР № 1 від 22.02.21 НМЦ ПТО у Донецькій області.

Створили особисті сайти: викладачі Віннік В.С., Гардаш М.В., Тітаренко О.П.,Козакова К.М., методист Костюченко О.В.

З квітня 2020 року педагогічні працівники училища продовжують брати  участь у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня за темою: «Розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти».

 

6. Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу

 

Краматорське вище професійне училище має штатний розпис, затверджений в установленому порядку. Краматорське ВПУ має штатний розпис, затверджений в Департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації. У відповідності до штатного розпису Краматорське ВПУ укомплектовано керівними та педагогічними кадрами у складі 91 особи, у тому числі 4 – керівних кадри, 39 викладачів, в тому числі: 24 викладачів загально-освітньої підготовки, 21 викладачів професійно-теоретичної підготовки,39 майстрів виробничого навчання, 2 старших майстра, 1 керівник фізичного виховання, 1 вихователь, 2 методиста, 1 психолог, 1 соціальний педагог, 4 керівника гуртка. Рівень забезпеченості керівними і педагогічними кадрами згідно штатного розпису складає 89%.

Якісний склад педагогічного та керівного складу училища, їх освіта, кваліфікація та практичний досвід педагогічної роботи дає змогу здійснювати професійну підготовку учнів на рівні Державних стандартів та зумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики у галузі освіти та вирішенні інноваційних ідей розвитку закладу освіти. Основний склад педагогічних працівників відповідає вимогам до освіти, досвіду роботи, кваліфікаційних категорій.

Усього у підготовці кваліфікованих робітників беруть участь 39 викладачів, з них викладачів вищої та першої кваліфікаційної категорії 24 осіб (53%), 5 викладачів мають звання «Старший викладач» (12,0%),6 викладачів мають звання «Викладач методист» та 39 майстрів виробничого навчання, з них мають звання «майстер виробничого навчання першої категорії» 6 осіб (15,0%), звання «майстер виробничого навчання другої категорії» один майстер, 14-й тарифний розряд мають 10 осіб (25,6%), 13 тарифний розряд мають 10 осіб (25,6%). З числа педагогічних працівників троє нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 26 нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (27%).

Значна увага приділяється підвищенню комп’ютерної грамотності керівного складу, викладачів та майстрів виробничого навчання. Позитивна динаміка щодо набуття навичок користувача комп’ютером, сприяння підвищення комп’ютерної грамотності шляхом проходження навчання. 100% керівних кадрів та педагогічних працівників вільно володіють державною мовою та вміють користуватися комп’ютерною технікою і застосовують її в практичній діяльності. Якість освітнього рівня педагогічних працівників відповідає вимогам підготовки професій.

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930, із змінами, в училищі розроблена та впроваджена система атестування педагогічних працівників. Наказом директора по училищу щорічно затверджується склад атестаційної комісії. Під час атестації аналізується та оцінюється рівень професійної підготовки викладача, результативність його роботи, рівень загальної культури, передовий педагогічний досвід. Атестація здійснюється згідно перспективного плану та плану заходів на поточний атестаційний період. При встановленні кваліфікаційних категорій порушень, визначених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не спостерігалось.

За 2020-2021 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 18 педагогічних працівників.В профільних П(ПТ)З пройшли стажування 7 майстрів виробничого навчання, на виробництві 11 майстрів виробничого навчання.Розряди майстрів виробничого навчання за професіями, спеціальностями відповідають вимогам. Результати підвищення кваліфікації, обмін досвідом розглядаються на засіданнях методичних комісій та засіданнях педагогічних рад.

 

7. Створення та зміцнення навчально-матеріальної бази у відповідності до вимог Державних стандартів ПТО

 

За період роботи в 2020-21н.р господарської групою училища був виконаний ряд поточних і господарських робіт:

-          виконано ремонт в медпункті;

-          обладнано кімнату з установкою додаткових умивальників для зручності учнів;

-        виконано ремонт препараторській кімнати кабінету електролабораторії;

-        виконано частковий ремонт опалення (заміна труб зворотної подачі) в майстерні перукарів;

-        реконструкція системи опалення в роздягальні дівчаток спортивного залу;

-        заміна труб опалення в препараторській кімнаті кабінету 129;

-        заміна частини труб подачі опалення в кабінеті №123;

-        заміна вузла опалення в центрі автомобільного майстерності;

-        заміна електрошафи в кранової майстерні з розподілом і установкою електропроводів.

Здійснюєтьсякапітальний ремонт кабінету хімії (№ 211).

На території училища було спроектовано сад, посаджено 50шт. декоративних дерев.

Впродовж року проводилось своєчасне підтримання прилеглої території в порядку: покіс трави, побілка і фарбування парканів.

 

8. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

            Фінансова-господарська робота навчального закладу, якою керує директор, за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності училища, створення нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.

            Навчальний заклад фінансувався з обласного бюджету, а також має рахунки спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від послуг які надаються закладом згідно чинного законодавства, від виробничої практики, та реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а також благодійні внески, гранти і дарунки.

            Отримання і використання коштів з обласного та спеціальних фондів в результативній таблиці:

Обласний бюджет:

Отримано коштів за звітний період 2020 рік

29992232,00 грн.

З них витрачено

 

На оплату працю

20086800,00 грн.

Матеріальне забезпечення

1234000,00 грн.

Медикаменти

11300,00 грн.

Продукти харчування

346354,00 грн.

Оплата послуг

282401,00 грн.

Комунальні послуги

1606667,00 грн.

Стипендія

3796600,00 грн.

Інші виплати

86500,00 грн.

Спеціальний фонд за 2020 рік

 

Надійшло коштів за звітній період 2020 рік

2023332,00 грн.

З них:

 

Відшкодування державного замовлення

1952126,00 грн.

Від додаткової (господарської) діяльності (практика на виробництві)

53180,00 грн.

Від оренди майна бюджетних установ

118,00

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) майна

17908,00 грн.

Витрачено:

2087073,00 грн.

На оплату працю

1136375,00 грн.

Матеріальне забезпечення

79349,00 грн.

Медикаменти

 

Продукти харчування

24697,00 грн.

Оплата послуг

4325,00 грн.

Видатки  на відрядження

3301,00 грн.

Комунальні послуги

221424,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм , не віднесені до заходу розвитку

15362,00 грн.

Стипендія

601640,00 грн.

Інші виплати

600,00 грн.

Благодійність

662151,00 грн.

Основні засоби

476886,36 грн.

Малоцінні предмети

185264,64 грн.

 

            Фінансування проводилось на підставі затвердженого Департаментом освіти і науки ДОДА кошторису доходів і видатків зі змінами та доповненнями до нього. Фактичні видатки  на утримання установи проводяться в установи проводиться в межах доведених кошторисів та планів асигнувань.

            Склад працівників закладів закладу формується на основі штатного розпису, який складається на основі Типових штаті ПТНЗ, звіряється Департаментом освіти і науки ДОДА та за підписом директора і головного бухгалтера училища і погоджується з головою профспілкового комітету.

            Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно. Заборгованість у виплаті станом на 01.07.2021 року немає.

            За звітній період в училище стійке фінансово-економічне становище. Кошти кошторисом використовувались за призначенням і в повному обсязі.

            Протягом звітного періоду з усіма організаціями, установами, банками, постачальниками проводились своєчасні розрахунки, всі сплати податків, відрахування до пенсійного фонду та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

            Дотримувався порядок визначений Державним казначейством України при обслуговуванні та використані позабюджетних коштів. Закупівля товарів та оплата послуг проводиться згідно чинного законодавства.

            За звітній період в училищі не проводились планові перевірки контролюючими органами.

            За результатами інвентаризації незаконного використання державного майна та його розкрадання – не виявлено.

 

9. Основні напрямки подальшого розвитку навчального закладу та діяльності колективу

 

1. Створити єдине освітнє середовище, яке забезпечить подання дидактично уніфікованого й формалізованого навчального матеріалу та створить сприятливі умови використання його контенту незалежно від часу, місця перебування та форми навчання здобувачів освіти.

2. Сприяти особистому розвитку і творчій самореалізації викладачів та майстрів училища на основі сучасних інформаційно-комунікаційних та психолого-педагогічних технологій.

3.Взяти участь у міжнародному пілотному проєкті ETF "Практики оцінювання з використанням цифрових технологій"

4. Продовжити роботу по оновленню та удосконаленню електронного комплексно-методичного забезпечення предметів, професій.

5. Розвивати співробітництво з підприємствами - замовниками кадрів, які надають робочі місця та працевлаштування.

6. Впроваджувати нові форми співпраці з вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.

7. Впроваджувати сучасні ефективні методи профорієнтаційної роботи.

8. Реалізувати соціальний контракт на 2020за об'єктом  Краматорське ВПУ на виділені підприємством НКМЗ кошти:

8.1Виконати ремонт гуртожитків;

8.2 Виконати зовнішній ремонт будівель їдальні, гуртожиткута навчального корпусу №2;

8.3.Виконати ремонт підлоги у коридорах 2 корпусу;

8.4 Виконати ремонт стелі в коридорах 2 корпусу;

8.5 Виконати ремонт кранової майстерні;

8.6 Виконати ремонт фасаду майстерень та 2 корпусу;

8.7 Замінити огорожу навколо 1 корпусу училища.

9. Виконати підготовчі роботи і відкрити навчально-практичний центр з підготовки професії «Кухар» (закупити обладнання, виконати ремонт приміщень).

10. Впроваджувати елементи дуальної системи навчання в підготовку кухарів, перукарів, слюсарів по ремонту колісних транспортних засобів.

11. Удосконалювати елементи дуальної системи навчання при підготовці професій машинобудівного профілю.

12. Забезпечити 100 %працевлаштування випускників 2021року.

13. Організувати постійно діючий буфет для учнів у двох навчальних корпусах.

14. Забезпечити виконання державного та регіонального плану прийому учнів на два наступні роки не менше 90%.

15. Впроваджувати нові форми учнівського самоврядування, залучати актив молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля, для розвитку особистості кожного учня.

16. Продовжувати пошук додаткових джерел фінансування для розвитку матеріальної бази училища. Розвивати співробітництво з громадськими організаціями та фондами, брати участь в проектах, грандах.