Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу

 

Закон України «Про засади державної мовної політики»:  

- Стаття 1. Визначення термінів 

… державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої  обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та  організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки,  культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо.  

- Стаття 6. Державна мова України 

Державною мовою України є українська мова.  

Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій  території України при здійсненні повноважень органами законодавчої,  виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному  процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим  Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової  інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.  

Закон України «Про освіту»:  

- Стаття 7. Мова освіти 

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.