ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Краматорське вище професійне училище надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації КВПУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

гідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у вільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

·         ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

·         опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

·         підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.