ПРОТОКОЛ онлайн - засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища

ПРОТОКОЛ

онлайн - засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища

 

25.06.2024                                                                                                    2

 

 

Голова Комісії

 

Тетяна КАЛИТИНСЬКА

 

Заступник голови Комісії

 

Тетяна ЛАРІНА

 

Секретар Комісії

 

 

Олександр ТАБОЛІН

 

Члени комісії:

 

Наталія БІЛИК

 

 

 

Володимир БРИЖНИЧЕНКО

 

 

 

Едуард ГОНЧАРОВ

 

 

 

Надія МЕЛЬНИК

 

 

 

Катерина НЕСТЮРКІНА

 

Наталія ПУЗАН

 

 

 

Володимир СТИРАНЕЦЬ

 

 

 

Дмитро ЩЕТІНІН

 

 

 

 

Порядок денний:

 

І. Про проведення конкурсу на посаду директора Краматорського вищого професійного училища (далі - конкурс), який складається з:

1. Проведення загальних зборів трудового колективу державного закладу професійної (професійно - технічної) освіти;

2. Співбесіда з кандидатами на посаду керівника та визначення переможця конкурсу на засіданні конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ:

Тетяну КАЛИТИНСЬКУ, начальника відділу управління персоналом департаменту освіти і науки облдержадміністрації (далі - департамент), голову Комісії  щодо повідомлення членами конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів.

Від членів конкурсної комісії повідомлень не надійшло.

Голова Комісії, повідомила, що наказом директора департаменту від 20.05.2024 № 110/165-24к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Краматорського вищого професійного училища» затверджені умови проведення конкурсу на зайняття посади директора Краматорського вищого професійного училища та затверджений її персональний склад. Оголошення щодо проведення конкурсу оприлюднено у визначені строки, документи для участі у конкурсі на посаду директора подала 1 особа- ШАПОВАЛОВА Надія Олександрівна(27.05.2024).

Засіданням конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Краматорського вищого професійного училища (протокол від 20.06.2024 № 1) визначено, що подані документи від кандидата відповідають встановленим законом вимогам.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення безпекової ситуації, конкурс вирішено провести у місті Кам’янське Дніпропетровської області (51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Гімназічний, 10).

Перший етап конкурсу засідання загальних зборів трудового колективу проведено змішано (офлайн та дистанційно). Почався об 13.00.

Членами комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища вирішено провести голосування відкрито, шляхом «підняття руки». Сім членів комісії беруть участь у конкурсі безпосередньо у закладі (Тетяна Калитинська, Наталія Білик, Володимир Брижниченко, Надія Мельник, Катерина Нестюркіна, Наталія Пузан, Дмитро  Щетінін) та чотири дистанційно (Тетяна Ларіна, Олександр Таболін, Едуард Гончаров, Володимир Стиранець).

 

ВИСТУПИЛИ:

         Тетяна КАЛИТИНСЬКА, начальник відділу управління персоналом департаменту, голова Комісії повідомила, що за результатами проведення першого етапу конкурсу загальних зборів трудового колективу у Краматорському вищому професійному училищі голосували «ЗА» - 81, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМУЮСЬ» - 0. В очному форматі проголосували: «ЗА» - 46, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМУЮСЬ» - 0 у дистанційному відповідно «ЗА» - 35, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМУЮСЬ» - 0.

Другий етап конкурсу відбувся 25.06.2024 о 14 год. 30 хв. за адресою 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Гімназічний, 10.

Під час проведення співбесіди з кандидатом, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії оцінювалася відповідність професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

На запитання членів конкурсної комісії щодо мети зайняття посади директора Краматорського вищого професійного училища, запитання для оцінювання необхідних ділових та особистісних якостей, знання спеціального законодавства у сфері професійної (пофесійно – технічної) освіти, щодо створення навчально-практичних центрів у закладі, залучення роботодавців за новим місцем релокації та ліцензування професій Надія Шаповалова  надала задовільні відповіді.

За результатами співбесіди з кандидатом на посаду директора Краматорського вищого професійного училища, пропозицій трудового колективу, голосування членів конкурсної комісії, прийнято рішення щодо переможця конкурсу.

Переможцем конкурсу одноголосно визначено Шаповалову Надію Олександрівну.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно - технічної) освіти за результатами проведення конкурсу визначити переможцем конкурсу на посаду директора Краматорського вищого професійного училища Шаповалову Надію Олександрівну.

2. Упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсу оприлюднити результати конкурсу на вебсайті Донецької обласної державної адміністрації.

 

3. На наступний робочий день після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а у разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше 60 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом, призначити Шаповалову Надію Олександрівну на посаду директора Краматорського вищого професійного училища та укласти з нею трудовий договір (контракт).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМУЮСЬ» - 0              -

        

Голова Комісії

 

Тетяна КАЛИТИНСЬКА

 

Заступник голови Комісії

 

Тетяна ЛАРІНА

 

Секретар Комісії

 

 

Олександр ТАБОЛІН

 

Члени комісії:

 

Наталія БІЛИК

 

 

 

Володимир БРИЖНИЧЕНКО

 

 

 

Едуард ГОНЧАРОВ

 

 

 

Надія МЕЛЬНИК

 

 

 

Катерина НЕСТЮРКІНА

 

Наталія ПУЗАН

 

 

 

Володимир СТИРАНЕЦЬ

 

 

 

Дмитро ЩЕТІНІН