Звіт директора про підсумки роботи за 2017-2018 навчальний рік

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КРАМАТОРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

КУПРІКОВА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА

про підсумки роботи за 2017-2018 н.р.

ЗМІСТ

 

1. Організація навчально-виховного процесу у Краматорському ВПУ

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності

3. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у  навчальний процес

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

5. Моніторинг та прогнозування потреб ринку регіону з метою формування відповідного контингенту

6. Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази навчального закладу

7. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

8. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами

9. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників

10. Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

11. Дотримання правил правопорядку неповнолітніми, вживання профілактичних заходів щодо попередження правопорушень з їх боку

12. Співпраця з громадськими організаціями 

13. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

14. Програма розвитку Краматорського ВПУ

 

1. Організація навчально-виховного процесу у Краматорському ВПУ

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» звітую про діяльність училища за 2017-2018 н.р.

У своїй діяльності Краматорське вище професійне училище керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом навчального закладу.

Уся діяльність колективу Краматорського вищого професійного училища спрямована на виконання поставлених головних завдань: підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників та молодших спеціалістів; збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення; підвищення якості організації навчального процесу; удосконалення матеріально-технічної бази; створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

У 2017-2018 навчальному році здійснювало підготовку:

 - кваліфікованих робітників відповідно до ліцензії МОНУ АЕ №527153 від 09.09.2014р. (рішення АК від 08.07.2014 р. протокол №110) в межах ліцензованих обсягів за такими професіями: «Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням»; «Машиніст крана (кранівник), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; «Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання»; «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар – ремонтник», «Кухар, кондитер»; «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник», «Верстатник широкого профілю», «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»;

 - молодших спеціалістів згідно з ліцензією МОНУ АЕ № 527146 від 09.09.2014р. та сертифікатів про акредитацію за 6 спеціальностями:  «Дизайн» (освітня програма «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»); «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» та «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»); «Прикладна механіка» (освітня програма «Зварювальне виробництво»); «Харчові технології» (освітня програма «Виробництво харчової продукції»); «Автомобільний транспорт» (освітня програма «Транспорт і транспортна інфраструктура» ).

Прийом учнів на навчання до Краматорського вищого професійного училища за названими професіями та спеціальностями здійснювався виходячи з потреб регіону та міста Краматорська в робітничих кадрах, відповідно договорів з підприємствами-замовниками кадрів та регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Прийом учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів між училищем і підприємствами-замовниками.

Прийом в 2017 році становив 183 учня кваліфікованих робітників (за планом 225 – 84%) і 102 учнів молодших спеціалістів (за планом 110 – 92,7%), прийнято на навчання за кошти юридичних осіб - 5учнів. План державного та регіонального замовлення на 2017-2018 навчальний рік складав 335 осіб, фактично прийнято 285 осіб (85,0%). Загальний контингент на 01.09.2017р. складав 738 учнів, з них 6 учнів – навчаються понад державне замовлення, на 1курсі – 192 учня, на 2 курсі – 206 учнів, на 3 курсі – 146 учнів, на 4 курсі – 102 учня, на 5 курсі – 92 учня.

У 2017-2018 навчальному році педагогічне навантаження викладачів встановлено згідно з нормативними вимогами, відповідно до навчальних планів і програм, розглянуте на засіданні тарифікаційної комісії,  погоджене профспілковим комітетом училища, затверджене департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації і своєчасно доведене до відома викладачів згідно вимог чинного законодавства.

Контроль за навчальною роботою педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році здійснювався директором училища, його заступниками, старшими майстрами і методистами, які вивчали стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо.

 

2.         Підсумки навчально-виробничої діяльності

Станом на 01.10.2017р.  на першому курсі навчалися 8 груп, на другому - 8 навчальних груп, на третьому – 6  навчальних  груп, на четвертому -  6 навчальних груп, на п'ятому курсі - 8 навчальних груп.  Всього 35 груп.  

У 2017-2018 навчальному році педагогічне навантаження викладачів встановлено згідно з нормативними вимогами, відповідно до навчальних планів і програм, розглянуте на засіданні тарифікаційної комісії,  погоджене профспілковим комітетом училища, затверджене департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації  і своєчасно доведене до відома викладачів згідно вимог чинного законодавства. Розклад в навчальних групах змінювалося відповідно до робочих навчальних планів. Своєчасно робились заміни уроків відсутніх викладачів.

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році здійснювався директором училища, його заступниками, старшими майстрами і методистами, які вивчали стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо.

Згідно листа НМЦ ПТО у Донецькій області від 11.12.2017 р. № 890  були внесені зміни до робочих навчальних  планів Краматорського ВПУ з метою корекції графіків навчального  процесу відповідно до термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018-2020р. та затверджені Департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації.                                                  

На виконання листа НМЦ ПТО у Донецькій області від 08.09.2017р. №781, з метою визначення якості навчальних досягнень  учнів із загальноосвітніх предметів в училищі був проведений вхідний, поточний та вихідний  моніторинг навчальних досягнень учнів.

Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про  рівень сформованості знань, умінь і навичок із загальноосвітніх предметів учнів І-ІІІ  курсу  у 2017-2018 н.р.

З метою підвищення  якості знань учнів з загальноосвітніх предметів в училищі у жовтні 2017 р. був проведений І (училищний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад  із загальноосвітніх предметів, у якому взяли участь 200 учнів.  Результати предметних олімпіад розміщено на веб-сайті училища.

За результатами І (внутриучилищного) етапу учні Краматорського ВПУ взяли участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Призових місць учні не зайняли, але показали гарні знання з інформаційних технологій, іноземної мови, української мови і літератури. 

Традиційно учні училища брали участь у міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.  

У грудні  2017р.  училищі був розроблений і затверджений директором план заходів щодо підготовки та реєстрації учнів на ЗНО. 24 травня 2018р. 138 учнів 3 курсу склали ДПА  з української мови у формі ЗНО. Загальний відсоток якості знань учнів складає 5%, що свідчить про необхідність більш ретельної та якісної підготовки учнів викладачами до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-185 від 27 березня 2018 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році» в училищі організована та проведена Державна підсумкова атестація учнів 3 курсу.

Згідно робочих навчальних планів і програм були організовані та успішно проведені іспити в групах відділення підготовки молодших спеціалістів.

За попередніми підсумками теоретичного та виробничого навчання учнів училища у 2 семестрі 2017-2018 навчального року   претендують на:

-        підвищену стипендію 32 учня, успішність яких становить 10-12 балів за 12-ти бальною або 5 балів за 5-ти бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю  , що становить 5% від загальної кількості учнів;

-        за отримання неатестацій або оцінок початкового рівня  з  предметів професійно-теоретичної та загальної професійної підготовки  не призначати стипендію 2 учням. 

Згідно робочих навчальних планів і програм були організовані та успішно проведені Кваліфікаційні поетапні та Державні кваліфікаційні атестації. Якість знань і умінь учнів в середньому складає 88,7%. За підсумками навчання впродовж всього періоду, складання ДКА, зразкову поведінку 39 учнів (14,5%) отримують дипломи з відзнакою (в 2017 році 31 – 11,7%)

 

3. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив училища  працював над вирішенням єдиної методичної мети «Впровадження сучасних технологій навчання і виховання». Спільно з  базовим підприємством ПАТ НКМЗ Краматорське ВПУ продовжує експериментальну діяльність з впровадження дуальної системи навчання. На даному етапі педагогічний колектив училища працює над питанням впровадження дуальної системи  навчання з професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Визначена стратегія подальших дій щодо поетапного впровадження навчання за дуальною системою.

З метою впровадження в навчальний процес училища інноваційних технологій в училищі працює творча лабораторія «Інноваційні технології у навчальному процесі». У листопаді 2017 року лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у рамках експерименту “Методичні основи дистанційного професійного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” було розпочато курси дистанційного навчання “Технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням технології дистанційного навчання». До курсів були залучені педагогічні працівники професійно-технічної освіти із різних навчальних закладів України. Приєднались до цього експерименту і викладачі Краматорського вищого професійного училища. За вагомий внесок у розвиток дистанційної освіти та активну участь в удосконаленні Системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України колектив  Краматорського ВПУ був відзначений Подякою від Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

За підсумками обласного Конкурсу на краще електронне дидактичне забезпечення кабінетів спецдисциплін з напрямку підготовки «Транспорт» в ЗПО Донецької області у 2017-2018н.р. перше місце посіли матеріали викладача спеціальних дисциплін Ковальова О.В.

Ще одним з пріоритетних напрямків організації навчальної діяльності учнів педагогічний колектив Краматорського ВПУ визначив проектні технології  навчання. Результатом  творчої роботи педагогічного колективу училища за 2017-2018 навчальний рік стала реалізація 9 проектів. Кожен проект мав свою тематику, характеризувався різними видами діяльності учнів, термінами виконання, етапністю, кількістю учасників.

Педагогічні працівники Краматорського ВПУ впроваджують інформаційні педагогічні технології у навчальний процес та досягають у цьому напрямі високих показників. У жовтні 2017 року в Києві відбулася Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті». Педагогічний колектив Краматорського ВПУ взяв участь у конкурсі з тематичної номінації «Нова професійна освіта в контексті євроінтеграційного руху України».Підсумок – срібна медаль в номінації та диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки.

З 15 по 17 березня у Києві відбулась IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2018». Для участі у тематичній номінації «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників» колектив Краматорського ВПУ підготував роботу, присвячену впровадженню у навчальний процес закладу елементів дуальної форми навчання та проектних технологій. За результатами конкурсного відбору та експертизи за проект Краматорське ВПУ отримало срібну медаль та диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки.

 

4. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Перспективний план позаурочної навчально-виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік враховує інтереси учнів, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

Педагогічним колективом за звітній період проведено загально училищні конкурси професійної майстерності та олімпіади серед учнів, переможці яких брали участь у ІІ та І етапах цих заходів. Зокрема:

- в обласній олімпіаді з предмета «Креслення» серед учнів ЗП (ПТ)О Донецької області ІІІ місце посів учень гр.16-13 Артемов Владислав (викладач Кульмінська Ю.М.);

-в обласній олімпіаді зі спеціальних дисциплін з професії «Машиніст крану (кранівник)» серед учнів ЗП (ПТ)О Донецької області  ІІ місце посів учень гр. ВМП 16-2 Товстограй І., ІІІ місця посіли учні гр. ВМП 15-2 Семенов В., Яковлева К.,(викладачі Озерна О.В., Дзержинська О.В.);

- у  Брейн-рингу серед учнівської та студентської молоді «Історія мого міста», присвяченому 150-річчю м. Краматорська, ІІІ місце посіла команда учнів під керівництвом викладачів Громової О.Г, Ісай М.М.

      По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, конкурси, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

     Сьогодні найбільш актуальним серед виховних напрямів у навчальному закладі виступає національно-патріотичне виховання. З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу в цьому навчальному році було проведено: перший урок «Поважаю Європейські цінності – будую сучасну Україну», усний журнал «Державні символи незалежної України», тематична лінійка До Дня Гідності і Свободи «Україна – країна нескорених»,  тематичний захід до дня пам`яті жертв голодомору «І запалали свічки пам`яті та скорботи», тематичний тиждень «Українська революція 1917-1920-х рр.», екскурсії до музею історії м. Краматорська, уроки-лекції в музейній кімнаті історії училища та в музеї ПрАТ НКМЗ, також тематичні лінійки «Чарівні звуки, рідне слово – моя сердечна українська мова», «Відлетіли літа, помінялись епохи, але пам'ять нетлінна про героїв війни», «З повагою і гордістю до захисників Вітчизни», «Соборна мати Україна – одна для всіх, як оберіг», масові спортивні змагання та ігри, присвячені Дню українського козацтва і Дню захисника України  та Дню Збройних сил України, виховні години, просвітницькі лекції, круглі столи,  фотоконкурси, виставки газет, літературні вікторини, присвячені Дню міста, Дню професійно-технічної освіти, Дню козацтва, Дню гідності та свободи, голодомору в Україні, Дню збройних сил України, Новому року та Різдву Христову та багато інших. 

       В цьому навчальному році колектив училища був учасником багатьох заходів міського та обласного рівня з національного та патріотичного виховання, а саме: участь у міському флешмобі до Дня миру; мітинги до Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України, Дня пам`яті Героїв Небесної сотні, Дня визволення м. Краматорськ та Донбасу від нацистів та до Дня Перемоги; у «Козацьких забавах; в обласному відкритому фестивалі української пісні; обласному огляді-конкурсі «Різдвяне диво»; в обласному фестивалі-конкурсі з черлідингу, у заходах, що проводилися в рамках проекту «Акції братання  «Із Заходу – на Схід», та інших.

      Традиційно в училищі до всіх свят, присвячених героїчному подвигу українського народу у Другій світовій війні, війні в Афганістані проходять позаурочні заходи: тематичні лінійки, усні журнали, просвітницькі лекції, уроки мужності.

      У квітні-травні 2017 року учнівська молодь та педагогічний колектив училища  провели благодійну акцію в училищі «Від серця до серця» (безкоштовне обслуговування ветеранів у перукарнях училища та на дому).

      Напередодні свята Перемоги, 8 травня адміністрація училища, педагогічний колектив та учні вшановували ветеранів: Хорошайло Федора Івановича - першого випускника училища, полковника у відставці та учасника бойових дій, Оленіну Олександру Олександрівну – колишню співробітницю училища, старшого лейтенанта медичної служби, Нікітіну Віру Григорівну – колишню співробітницю училища, в'язня війни. Колектив училища 9 травня прийняв участь у покладанні квітів воїнам, загиблим в Другій світовій війні у сквері «Пам`яті» нашого міста. Значну роль для виховання підлітків має робота предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, технічної, декоративно-прикладної, фото творчості та спортивних секцій. Впродовж звітного періоду в училищі працювали 23 гуртки та 4 спортивних секції.

      Педагогічний колектив та колектив учнів Краматорського ВПУ впродовж багатьох років є лідером у різноманітних конкурсах та змаганнях серед ПТНЗ області. 2017-2018 навчальний рік для нашого колективу став також зірковим:  на ІІ відкритому обласному фестивалі української пісні серед учнівської молоді вокальний ансамбль «Світанок» посів почесне 1 місце; у щорічному обласному конкурсі «Різдвяне диво» Краматорське ВПУ у номінації «Різдвяні страви» зайняло І місце («Десерт»), у номінації «Вертепна драма» - ІІ місце; у щорічному обласному Чемпіонаті з черлідингу – ІІ місце; у щорічному обласному огляді-конкурсі з декоративно-прикладної та фото творчості:  виставці-конкурсі науково-технічної юнацької творчості Донеччини «Техно-Україна. Techno-UA» -І місце, фото творчості – І місце, з декоративно-прикладної творчості – ІІІ місце;  в обласному огляді - конкурсі  «Країна писанкова» - І місце; у другому етапі щорічного обласного конкурсу художньої самодіяльної творчості серед ПТНЗ області – І місце, у третьому етапі – 5 дипломів переможців; у першомувідкритому обласному хореографічному фестивалі-конкурсі «Шаленій FEST» - І та ІІІ місце у своїх номінаціях.

З нагоди проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу краси дівчат на інвалідних візках «Краса без обмежень – 2017», хлопці з хореографічного колективу «Грація» нагороджені Грамотами Управління у справах сім`ї та молоді Донецької облдержадміністрації за активну участь у громадському житті Донеччини, професіоналізм, вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики.

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

      Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

     У 2017 - 2018 навчальному році  в Краматорському ВПУ було проведено багато заходів по формуванню здорового способу життя, а саме: День здоров’я; участь у легкоатлетичної пробіжки у м. Краматорськ. Перший напівмарафон «Наш Краматорськ»; першість училища з футболу; змагання зі спортивного багатоборства, присвячені Дню Українського  козацтва та Дню Захисника України; першість училища з баскетболу; першість училища з волейболу; спортивний захід, присвячений Дню збройних сил України.

        У  Спартакіаді серед професійно – технічних навчальних закладів м. Краматорська з ігрових видів спорту команда нашого училища посіла призові міста: футзал – 1 місце; волейбол – 1 місце; баскетбол 3Х3 –ІІ місце; легка атлетика -1 місце. В обласних змаганнях «Козацьки забави»  команда Краматорського ВПУ посіла І місце. В обласних змаганнях серед учнів ПТНЗ з волейболу (юнаки)  -  І місце. В обласних змаганнях серед учнів ПТНЗ з футзалу (юнаки) – І місце. В обласній спартакіаді з легкої атлетики – ІІ місце.

      Команда нашого училища приймала участь у спортивних заходах міста, присвячених Дню фізичної культури і спорту, Дню міста, Дню здоров`я та Олімпійському дню, а також узмаганнях з волейболу Спартакіади України серед учнів закладів професійної освіти.

 

5. Моніторинг та прогнозування потреб ринку регіону з метою формування відповідного контингенту

Після закінчення повного курсу навчання учням училища, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію або захистили дипломний проект, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії), освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з відповідної спеціальності і видається диплом державного зразка. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.07р. № 886 «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах» адміністрацією Краматорського вищого професійного училища розроблено інноваційну модель діяльності ПТНЗ з соціальним партнером – ПрАТ НКМЗ. Спільно з партнером - роботодавцем навчальний заклад розпочав проведення моніторингу рівня компетентності та професіоналізму практикантів та випускників навчального закладу. Щорічно після випуску, перед працевлаштуванням учні-випускники нашого училища проходять анкетування з метою виявлення  відповідності кваліфікаціям згідно потребам роботодавців.

Училище працевлаштовує на підприємство-замовник кадрів ПрАТ НКМЗ та інші підприємства міста всіх випускників, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області, подальшим навчанням у вищих навчальних закладах.

Загальний випуск  у  2018 г.  -  склав 270 учнів, з них 185 – кваліфікованих робітників, 85 – молодших спеціалістів. Також випущено за рівнем досягнутої кваліфікації – 10 учнів. Працевлаштування учнів зимового випуску 2018 році склало -  89,5% (у 2017 р. - 85%).

 

6. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу

Фінансова-господарська робота навчального закладу, якою керує директор, за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності училища, створення нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.

За 2017-2018 роки проведена велика робота по збереженню та зміцненню навчально-матеріальної бази:

-        капітальний ремонт слюсарної майстерні  - 343 000гр. коштів спонсорської допомоги;

-        отримані токарні, фрезерні  та шліфувальні верстати в кількості 13 шт. – 150 000 спонсорської допомоги;

-        відновлено дорожнє покриття на прилеглій до училища території – 79800 гр. спонсорської допомоги;

-         відновлено відмостки навколо корпусів 135 000гр.;

-        заплановано на літній період виконання  ремонтні роботи з відновлення покрівлі спортивної зали училища – 120 000гр.;

За поточний 2017-2018 р. у великому обсязі оновлено вікна:

-        встановлено пластикові вікна у 4 навчальних класах, майстерні лабораторії-перукарів, манікюрній майстерні-лабораторії та в медпункті навчального корпусу №1; замінено вікна у 2 навчальних класах, навчального корпусу №2; замінено вікна у  кухні гуртожитку.

Впродовж звітного періоду проведено поточні ремонти у кухні та кімнаті прийому їжі у гуртожитку, було відремонтовано тренажерну залу та малу спортивну залу, замінено у вестибюлях та актовому залі електроосвітлення на енергозберігаюче.

 

7. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, їх використання

Навчальний заклад фінансувався у 2017-2018 р. з обласного бюджету, а також має рахунки спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від послуг які надаються закладом згідно чинного законодавства, від виробничої практики, та реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна), а також благодійні внески, гранти і дарунки. За 2017-2018р. на спеціальних рахунках училища надходження від виробничої діяльності на підприємстві ПрАТ НКМЗ склали 456012,14 грн. Ці кошти використовувались на:

-        зміцнення матеріально-технічної бази училища;

-        придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

-        капітальний ремонт житлового фонду.

У поточному навчальному році Краматорське ВПУ взяло участь у проекті «Розширення можливостей залучення молоді в Донецькій області», який було організовано Громадською організацією «Маріупольська спілка молоді» в партнерстві з Данською Радою у справах біженців в Україні. За підтримки цих організацій та за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку в рамках проекту було придбано спортивне обладнання та плита «Jndesit KN 1T 17 AW», холодильник «Snaige C 31 SM», мікроволнова піч «Mysterymmw», кухонний набір меблів «Марта», стілець кухонний, стіл кухонний розкладний.

Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно. Заборгованість у виплаті станом на 01.07.2018 року немає.       

За звітній період в училище було стійке фінансово-економічне становище. Кошти за кошторисом використовувались за призначенням і в повному обсязі.

Впродовж звітного періоду з усіма організаціями, установами, банками, постачальниками проводились своєчасні розрахунки, всі сплати податків, відрахування до пенсійного фонду та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дотримувався порядок визначений Державним казначейством України при обслуговуванні та використанні позабюджетних коштів. Закупівля товарів та оплата послуг проводиться згідно чинного законодавства.

За звітний період в училищі проводились планові перевірки Головним управлінням пенсійного фонду України в Донецькій області. Предмет перевірки: обґрунтованість видачі документів для оформлення пенсій та дійсності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію в частині підтвердження періоду навчання у Краматорському вищому професійному училищі.

Згідно актів перевірок порушень чинного законодавства не виявлено. За результатами інвентаризації незаконного використання державного майна та його розкрадання – не виявлено.

 

8. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами

У 2017-2018 н.р. Краматорське ВПУ було укомплектоване керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання згідно штатного розкладу. З них: спеціаліст вищої категорії - 13 чол., з яких 7 - «викладач-методист», 4 – «старший викладач»; спеціаліст першої категорії -15 чол.; спеціаліст другої категорії -13 чол.; спеціаліст - 6 чол.; шість майстрів  виробничого навчання І категорії.

Базова і фахова освіта педагогічних працівників є відповідною до займаної посади, предметів, які викладають та професій, з яких проводять виробниче навчання.

Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У 2017-2018 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації  11 викладачів; стажування в ліцензованих навчальних закладах пройшли 5 майстрів виробничого навчання. В училищі розроблено та затверджено положення «Про стажування педагогічних працівників», розроблено графік проходження стажування. Укладено договори з підприємствами про співпрацю з питань обміну передовим виробничим досвідом. Складені індивідуальні плани стажування майстрів виробничого навчання, за результатами якого майстрам виробничого навчання підтверджують або підвищують встановлені кваліфікаційні розряди  (протоколи засідань є в наявності та оформлені відповідним чином). Так, у 2017-2018 навчальному році на базі ПАТ НКМЗ стажування пройшли 11 майстрів виробничого навчання.

Атестація педагогічних працівників училища у 2017-2018 навчальному році відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи. За рішенням атестаційної комісії Краматорського вищого професійного училища:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» соціальному педагогу Шеремєтьєвій А.С.;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачам Кульмінській Ю.М., Пузан Н.І.;

- атестований на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» викладач Чуп’ятов Ю.Н.;

- атестовані  на відповідність раніше присвоєному 14 тарифному розряду майстри виробничого навчання Палій Г.М., Стахова Л.І.;

- встановлено 12 тарифний розряд майстру виробничого навчання Гапіч О.О.;

- встановлено 13 тарифний розряд майстру виробничого навчання Михайленко В.М., Озерній О.В.; 12 тарифний розряд – Риженковій Т.В.

18 квітня 2018р. рішенням атестаційної комісії департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації були атестовані педагогічні працівники Краматорського ВПУ:

-        Бабаскіна А.В. – викладач економіки, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»;

-        Леонова О.А. – викладач фізики, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»;

-        Костюченко О.В. – викладач спеціальних дисциплін зі спеціальності «Технологія харчування», присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».

 

9.  Моральне та матеріальне стимулювання учнів та педагогічних працівників

Між адміністрацією училища і профспілковим комітетом укладено колективний договір, який сприяє захисту соціально-економічних прав як працівників, так і керівника. Відповідно до умов колективного договору протягом 2017-2018 року:

-        щорічні основні відпустки використовуються всіма працівниками в повному обсязі;

-        надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей віком до 15 років;

-        працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового окладу відповідно до положень;

-        розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

Умови колективних договорів щорічно виконувались та виконуються в повному обсязі. За рахунок фонду економії заробітної плати за сумлінну працю всім працівникам училища надавались щоквартальні премії, а також педагогічним працівникам - винагорода за підсумками роботи за рік.

За рахунок фонду економії стипендіального забезпечення учням училища, які приймають активну участь у житті навчального закладу та займають призові місця у міських, обласних та всеукраїнських заходах виплачено премії у розмірі – 248510,17 грн.

 

10.  Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

За планом виховної роботи у вересні 2017 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на виявлення серед учнів навчального закладу підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2017р., що у Краматорському ВПУ  навчається 733 учнів, з них:

- юнаків                                                                                                          461

- дівчат                                                                                                           272

-         Учнів, які проживають у повних сім`ях                                                 366

-         Учнів, які проживають у неповних сім`ях                                             367

-         Дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                       12

-         Учнів з багатодітних сімей                                                                                   66

-        Учнів з малозабезпечених сімей                                                               45

-         Дітей - чорнобильців                                                                                2

-         Дітей - інвалідів                                                                                         4

-         Дітей загиблих шахтарів                                                                           -

-         Учнів, які знаходяться на диспансерному обліку                                  127

-         Учні – переміщені особи                                                                           34

-        Учні,батьки яких визнані учасниками бойових дій

-        відповідно до п.19 частини першої статті 6 Закону України                5

У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, застраховані в компанії «АСКО», двічі на рік проходять медичне обстеження.

Дітям - сиротам, які перебувають на повному державному утриманні з вересня 2017 року надана допомога:

-  на придбання навчальної літератури – 3735 грн.;

-  на первинне придбання одягу та м`якого інвентарю – 773,5 грн.;

-  на щорічне поповнення одягу та м`якого інвентарю – 2975,50 грн.

Всім дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та особам з їх числа виплачено:

-  щорічну матеріальну допомогу у розмірі – 1768 грн.;

-  стипендія у розмірі – 109147,92 грн.;

-  премія у розмірі – 7694,74 грн.

-  матеріальна допомога при працевлаштуванні – 109208 грн.

Всього дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та особам з їх числа виплачено 235302,16 грн.

Учням, які потребували допомоги у 2017-2018 навчальному році було надано матеріальної допомоги у розмірі 19214 грн.

Усі учні пільгового контингенту знаходяться під особливим контролем адміністрації, з ними проводиться постійна індивідуальна робота та здійснюється соціально-психологічний супровід.

 

11. Дотримання правил правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження з їх боку

 

Залучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

Для виконання цих задач протягом звітного періоду в училищі було проведено багато заходів: учні під підпис ознайомлені з «Правилами внутрішнього розпорядку училища», «Правилами та обов’язками учнів Краматорського ВПУ»; учні під підпис ознайомлені з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від 08.02.2012р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» та зі статтями Карного кодексу України; проведено тижні правових знань (жовтень, грудень); інформаційно-виховні та тематичні лінійки; згідно плану на рік проводились виховні години та бесіди на правову тематику; згідно плану сумісних заходів проводились зустрічі з робітниками правоохоронних органів; розроблені та проводяться заходи з безпеки життєдіяльності учнів на навчальний рік, з профілактики та попередженню наркоманії, попередженню насилля в сім’ї; щоквартально проводиться звірка зі службами міста по виявленню трудних підлітків.

Станом на 01.07.2018р. на обліку стоять: відділ поліції - 1 учень, СДД - 1 учень, наркологічний диспансер – немає.

На внутрішньо училищному обліку стоять 4 учня. Скоїли правопорушення – 2 учня.

За усіма учнями, які стоять на внутрішньо училищному контролі, закріплені педагоги-наставники, ведеться профілактична робота педпрацівниками училища та працівниками Краматорського відділу поліції.

 

12. Співпраця з громадськими організаціями

У 2017-2018 навчальному році колектив училища тісно співпрацював з громадськістю міста та області, а саме, з Донбаським міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів. У жовтні 2017 року учні Краматорського ВПУ надали волонтерську допомогу під час проведення Всеукраїнського конкурсу краси серед дівчат – інвалідів на візках «Краса без обмежень», та у грудні під час проведення свята, присвяченого Міжнародному Дню інвалідів, за що отримали подяку від керівників центру та грамоти від управління у справах сім`ї та молоді Донецької облдержадміністрації.

Учні училища приймають участь у роботі Дитячо-молодіжного громадського центру громадської організації «Країна вільних людей», де проходять тренінги , організують свята для дітей, займаються волонтерською роботою.

Впродовж навчального року учениці з професії «Перукар» під керівництвом майстрів виробничого навчання обслуговують дітей дитячого будинку «Гайок» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради, роблять їм стрижки, пригощають солодощами, дарують іграшки та спілкуються.

Краматорське ВПУ взяло участь у проекті «Розширення можливостей залучення молоді в Донецькій області», який було організовано Громадською організацією «Маріупольська спілка молоді» в партнерстві з Данською Радою у справах біженців в Україні. Протягом восьми тижнів психолог Маріупольської Спілки Молоді проводила тренінги з учнівською молоддю училища за темою «Формування життєвих навичок». За ініціативою учнівської молоді, за підтримки цих організацій та за фінансової підтримки агентства з міжнародного розвитку в рамках проекту було виконано облаштування кухні у гуртожитку училища та облаштування спортивної кімнати (тренажерного залу).

У цьому навчальному році колектив училища долучився до проекту «Створення системи служб порозуміння та впровадження медіації за принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладі освіти Донецької та Луганської областей», який здійснюється ЮНІСЕФ та ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Інструменту стабільності та миру ЄС.

Також колектив училища активно співпрацює з Товариством Червоного Хреста, Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, відділом охорони здоров`я Краматорської міської ради, Головним територіальним управлінням юстиції в Донецькій області, асоціацією молоді ПрАТ НКМЗ, міським ПК «Будівельник».

Велику роль у співпраці батьків, учнів і педагогічного колективу відіграє батьківський комітет училища. Згідно Положення про батьківський комітет Краматорського вищого професійного училища, він складається з голів батьківських комітетів навчальних груп. На першому засіданні комітету затверджується склад батьківського комітету училища, обирається голова та погоджується план роботи на навчальний рік. Двічі на семестр проходять збори батьківського комітету, на яких розглядаються питання, визначені у плані роботи та ті питання, які виникають в процесі навчання. Голова батьківського комітету училища входить до складу педагогічної ради училища. Завдяки відповідальній роботі комітету налагоджені взаємини між батьками та керівниками навчальних груп, між батьками та адміністрацією, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.

 

13. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Зауважень та пропозицій з питань діяльності навчального закладу від батьківського комітету, представників інших органів громадського самоврядування за звітній період не надходило.

На звернення громадянки Осадчої Л.І., щодо вступу її онука Кашнікова Д.М. повідомляю, що абітурієнт не визначився з професією навчання. Йому надано консультацію стосовно переліку професій нашого закладу освіти, а також професій що користуються попитом на ринку праці та роз’яснення щодо ретельності підходу до вибору своєї майбутньої спеціальності. При визначенні професії навчання Кашніков Д.М. буде прийнятий до училища.

 

14. Програма розвитку Краматорського вищого професійного училища

1.    Розширення функцій закладу шляхом збільшення видів підготовки за професіями необхідними ринку праці міста та регіону, співпраця з міськими центрами зайнятості, підприємствами щодо підготовки, перепідготовки, курсової підготовки і підвищенню кваліфікації робітничих кадрів.

2.    Пошук нових форм співпраці з роботодавцями, залучення їх виробничих потужностей для проходження виробничої практики. Подальше впровадження в навчальний процес елементів дуальної форми навчання, розвиток дослідницької роботи учнів, створення виробничих ділянок на підприємстві ПрАТ НКМЗ з професій «Електрозварник», «Машиніст крана (кранівник)».

3.    Розвиток багатоканальності фінансування закладу освіти шляхом: збільшення обсягів виробничої діяльності, розвитку розрахункової діяльності, організації платних послуг, залучення коштів фізичних та юридичних осіб, благодійної допомоги.

4.    Впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес, методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, забезпечення суттєвого зростання якості освіти через проведення у освітній діяльності заходів, спрямованих на розвиток комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів, через участь у семінарах, вебінарах, онлайн – конференціях.

5.    Продовжувати працювати над впровадженням дистанційної освіти, медіаосвіти, комп’ютеризації навчального процесу, що дозволить підготувати учнів до повноцінної професійної діяльності в умовах сучасного інформаційного виробництва.

6.    Продовжувати накопичення ресурсів електронної бібліотеки. Активізація співпраці бібліотеки з публічним централізованими бібліотечними системами місцевих громад регіону з метою забезпечення вільного доступу учнівських та педагогічних колективів до інформаційних ресурсів вищезазначених установ. Створити картотеку літератури з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді та систематично поповнювати їх надходження.

7.    Розширювати співпрацю з волонтерськими, громадськими організаціями, приймати участь у проектах агентств з міжнародного розвитку.

8.    Продовжувати запровадження енергозберігаючих технологій, раціонального використання наявних площ, приміщень, створення нових об’єктів навчально-виробничого комплексу.

9.    Продовжувати працювати над відновлення престижності робітничих професій серед молоді шляхом використання нових форм і методів профорієнтаційної роботи: створення реклами престижності робітничих професій, організація роботи пересувних профорієнтаційних груп, оснащених мультимедійним обладнанням.

 

Директор Краматорського                                                            М.Г. Купріков

 

вищого професійного училища

Додаткова інформація