УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню.

Зміст учнівського самоврядування у гуртожитку міститься не в керуванні одних учнів іншими, а у навчанні всіх здобувачів освіти основам демократичних стосунків у суспільстві, у навчанні їх керувати собою, своїм життям в колективі, придбанні особливого досвіду.

Виходячи з цього, педагогічний колектив Краматорського ВПУ вважає, що самоврядування у гуртожитку - неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив.

У нашому закладі освіти дієвим органом учнівського самоврядування є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи училища. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля.

До Ради самоврядування гуртожитку входять:

Øголова Ради гуртожитку;

Øзаступник голови Ради гуртожитку;

Øкомітет правопорядку;

Øкомітет соціального захисту;

Øсанітарно-побутовий комітет;

Øнавчальний комітет;

Øспортивний комітет;

Øкультурно-масовий комітет;

Øредколегія.

Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, де обговорюються питання заселення учнів до гуртожитку, підводяться підсумки змагання на кращу кімнату, заслуховуються звіти комітетів про проведену роботу, вирішуються актуальні питання житлово-побутового забезпечення, виховної роботи та дозвілля проживаючих у гуртожитку. На засіданні Ради гуртожитку також розглядаються особисті справи учнів, що порушили Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку, виносяться визначені стягнення.

Кожен комітет Ради гуртожитку відповідає за свій напрямок роботи.

Участь у роботі органів учнівського самоврядування в гуртожитку орієнтована на процес активної діяльності, під час якої учні набувають суб’єктивного досвіду, оволодівають наукою життя, навчаються ставити мету, приймати правильне рішення, робити висновки.

Кожен комітет Ради гуртожитку відповідає за свій напрямок роботи. Так, комітет правопорядку, який очолюють Курдюкова Анастасія та Кострицький Леонід, слідкує за дисципліною в гуртожитку, розглядає на своїх засіданнях  особисті справи  учнів, що порушують «Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку», бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, контролює поведінку учнів на території гуртожитку в позаурочний час, організовує чергування під час проведення виховних заходів у гуртожитку, бере участь  в підготовці бесід з правової тематики, які проводять вихователь, бібліотекар, психолог. Ця форма роботи учнівського самоврядування є дієвою і вагомою допомогою вихователю у дотриманні встановленого порядку, не допущення випадків правопорушень, асоціальної поведінки.

Комітет соціального захисту очолюють Боровков Олексій та Берднікова Олена. Цей комітет тісно співпрацює з психологічною службою училища, допомагає в анкетуванні учнів, в складанні соціального паспорту гуртожитку, виявляє учнів, які потребують соціальної допомоги. Комітет соціального захисту бере участь в усіх виховних заходах, що проводяться в гуртожитку; організовує і бере участь у благодійних соціальних акціях, що проводяться в училищі і місті; здійснює систематичний контроль за умовами проживання учнів у гуртожитку; доповідає про проблеми адміністрації училища та допомагає в їх вирішенні.

З метою залучення здобувачів освіти до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану, створення затишку та комфорту в кімнатах, дотримання правил проживання в гуртожитку, активної участі мешканців у трудовому житті гуртожитку створений санітарно - побутовий комітет, який очолили  Сергєєв Максим та Добродєєва Олена.

Основним видом діяльності проживаючих у гуртожитку учнів є самообслуговування. Придбання досвіду роботи в середовищі ровесників допомагає кожному учню оцінити свої особисті можливості. З початку навчального року в кожній кімнаті обирається відповідальний за чергування по кімнаті.

Санітарно-побутовий комітет контролює чистоту житлових кімнат та щочетверга підбиває підсумки на екрані чистоти. З метою залучення учнів до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану, створення затишку та комфорту в кімнатах протягом року діє огляд - конкурс на «Кращу кімнату гуртожитку». Мета даного конкурсу – створити в гуртожитку сприятливі умови для самовизначення учнівської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов. Згідно Положення раз на місяць підбиваються підсумки і визначається краща кімната місяця. В кінці навчального року визначається краща кімната року.

Також Радою гуртожитку розроблені санітарні вимоги до кімнат, виконування яких контролюється санітарною комісією, вихователем, медичною сестрою та адміністрацією гуртожитку.

Санітарно-побутовий комітет організовує щотижневі санітарні дні, екологічні акції по прибиранню та озелененню гуртожитку та території біля нього, вирішує питання збереження майна, контролює своєчасне проведення косметичних ремонтів у кімнатах силами мешканців гуртожитку. Робота цього комітету направлена на успішне рішення задач по створенню добробуту гуртожитку.

Навчальний комітет Ради самоврядування гуртожитку підтримує реалізацію програми  «Контроль» в освітньому процесі училища з укріплення навчальної та трудової дисципліни серед здобувачів освіти, що мешкають у гуртожитку. Слідкує за виконанням учнями розпорядку дня в гуртожитку, виконанням уроків в кімнаті самопідготовки, підтримує зв’язок з бібліотекарями, майстрами виробничого навчання та викладачами, доводе до відома керівників групи, вихователя, якщо комусь з учнів потрібна допомога у навчанні. Навчальний комітет очолюють Кравченко Максим та Яворська Ганна.

Спортивний комітет у гуртожитку працює під керівництвом Зуйкова Максима та Пашка Данила. В його задачі входить організація спортивно-розважальних ігор, змагань, турнірів, розваг. Разом з вихователем учні підбирають матеріал до спортивних заходів, відповідають за організацію проведення конкурсів під час виховних заходів. Спортивний комітет бере активну участь в пропаганді здорового способу життя серед мешканців гуртожитку, залучує їх до участі в спортивних секціях училища та міста, відповідає за збереження спортивного інвентарю.

Культурно-масовий комітет у гуртожитку Краматорського ВПУ веде дуже активну роботу, більше всього заходів приходиться саме на цей комітет. Учні називають його «Розважальний». Сауніна Діана та Белеу Павло відповідають за організацію вечорів, дискотек, свят, музичне оформлення, допомагають вихователю складати сценарії, визначають кандидатури ведучих, відповідальних за оформлення заходів і костюми, розподіляють ролі. Завдяки сумісним зусиллям вихователя, бібліотекарів та культурно-масового комітету дозвілля у гуртожитку  нашого училища проходить весело, яскраво, різноманітно.

Члени редколегії гуртожитку, яку очолюють Харченко Олександр та Єпанчина Поліна,  випускають газети до ювілейних свят, видатних дат, оновлюють стенд «З Днем народження» та інші стенди, висвітлюють успіхи, недоліки у роботі, в житті гуртожитку.

Голова Ради самоврядування гуртожитку Плотніков Владислав здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з адміністрацією училища та батьками учнів. Заступник голови ради Завгородня Марія надає щоденну допомогу голові, допомагає в оформленні документації, веде протоколи засідань Ради.

Аналізуючи роботу Ради самоврядування гуртожитку Краматорського вищого професійного училища, можна зробити висновок, що в системі колективної самоорганізації, а саме в системі учнівського самоврядування здійснюється розвиток особистості підлітка. Перед кожним учнем відкривається можливість бути почутим та зрозумілим і, насамперед, - своїми товаришами, які, в свою чергу, залучаються  в процес плідного людського спілкування. Стимулюється увага до особистості один одного. Все це закладає основи для формування здорового колективізму, сприяє соціальній адаптації людини, яка після школи потрапила в незвичайне для себе середовище та зустрілася з необхідністю усвідомити себе в новому суспільному статусі.