Всі новини

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню.

Зміст учнівського самоврядування у гуртожитку міститься не в керуванні одних учнів іншими, а у навчанні всіх здобувачів освіти основам демократичних стосунків у суспільстві, у навчанні їх керувати собою, своїм життям в колективі, придбанні особливого досвіду.

Виходячи з цього, педагогічний колектив Краматорського ВПУ вважає, що самоврядування у гуртожитку - неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив.

У нашому закладі освіти дієвим органом учнівського самоврядування є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи училища. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля.

До Ради самоврядування гуртожитку входять:

Øголова Ради гуртожитку;

Øзаступник голови Ради гуртожитку;

Øкомітет правопорядку;

Øкомітет соціального захисту;

Øсанітарно-побутовий комітет;

Øнавчальний комітет;

Øспортивний комітет;

Øкультурно-масовий комітет;

Øредколегія.

Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, де обговорюються питання заселення учнів до гуртожитку, підводяться підсумки змагання на кращу кімнату, заслуховуються звіти комітетів про проведену роботу, вирішуються актуальні питання житлово-побутового забезпечення, виховної роботи та дозвілля проживаючих у гуртожитку. На засіданні Ради гуртожитку також розглядаються особисті справи учнів, що порушили Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку, виносяться визначені стягнення.

Кожен комітет Ради гуртожитку відповідає за свій напрямок роботи.

Участь у роботі органів учнівського самоврядування в гуртожитку орієнтована на процес активної діяльності, під час якої учні набувають суб’єктивного досвіду, оволодівають наукою життя, навчаються ставити мету, приймати правильне рішення, робити висновки.

Кожен комітет Ради гуртожитку відповідає за свій напрямок роботи. Так, комітет правопорядку, який очолюють Курдюкова Анастасія та Кострицький Леонід, слідкує за дисципліною в гуртожитку, розглядає на своїх засіданнях  особисті справи  учнів, що порушують «Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку», бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, контролює поведінку учнів на території гуртожитку в позаурочний час, організовує чергування під час проведення виховних заходів у гуртожитку, бере участь  в підготовці бесід з правової тематики, які проводять вихователь, бібліотекар, психолог. Ця форма роботи учнівського самоврядування є дієвою і вагомою допомогою вихователю у дотриманні встановленого порядку, не допущення випадків правопорушень, асоціальної поведінки.

Комітет соціального захисту очолюють Боровков Олексій та Берднікова Олена. Цей комітет тісно співпрацює з психологічною службою училища, допомагає в анкетуванні учнів, в складанні соціального паспорту гуртожитку, виявляє учнів, які потребують соціальної допомоги. Комітет соціального захисту бере участь в усіх виховних заходах, що проводяться в гуртожитку; організовує і бере участь у благодійних соціальних акціях, що проводяться в училищі і місті; здійснює систематичний контроль за умовами проживання учнів у гуртожитку; доповідає про проблеми адміністрації училища та допомагає в їх вирішенні.

З метою залучення здобувачів освіти до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану, створення затишку та комфорту в кімнатах, дотримання правил проживання в гуртожитку, активної участі мешканців у трудовому житті гуртожитку створений санітарно - побутовий комітет, який очолили  Сергєєв Максим та Добродєєва Олена.

Основним видом діяльності проживаючих у гуртожитку учнів є самообслуговування. Придбання досвіду роботи в середовищі ровесників допомагає кожному учню оцінити свої особисті можливості. З початку навчального року в кожній кімнаті обирається відповідальний за чергування по кімнаті.

Санітарно-побутовий комітет контролює чистоту житлових кімнат та щочетверга підбиває підсумки на екрані чистоти. З метою залучення учнів до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану, створення затишку та комфорту в кімнатах протягом року діє огляд - конкурс на «Кращу кімнату гуртожитку». Мета даного конкурсу – створити в гуртожитку сприятливі умови для самовизначення учнівської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов. Згідно Положення раз на місяць підбиваються підсумки і визначається краща кімната місяця. В кінці навчального року визначається краща кімната року.

Також Радою гуртожитку розроблені санітарні вимоги до кімнат, виконування яких контролюється санітарною комісією, вихователем, медичною сестрою та адміністрацією гуртожитку.

Санітарно-побутовий комітет організовує щотижневі санітарні дні, екологічні акції по прибиранню та озелененню гуртожитку та території біля нього, вирішує питання збереження майна, контролює своєчасне проведення косметичних ремонтів у кімнатах силами мешканців гуртожитку. Робота цього комітету направлена на успішне рішення задач по створенню добробуту гуртожитку.

Навчальний комітет Ради самоврядування гуртожитку підтримує реалізацію програми  «Контроль» в освітньому процесі училища з укріплення навчальної та трудової дисципліни серед здобувачів освіти, що мешкають у гуртожитку. Слідкує за виконанням учнями розпорядку дня в гуртожитку, виконанням уроків в кімнаті самопідготовки, підтримує зв’язок з бібліотекарями, майстрами виробничого навчання та викладачами, доводе до відома керівників групи, вихователя, якщо комусь з учнів потрібна допомога у навчанні. Навчальний комітет очолюють Кравченко Максим та Яворська Ганна.

Спортивний комітет у гуртожитку працює під керівництвом Зуйкова Максима та Пашка Данила. В його задачі входить організація спортивно-розважальних ігор, змагань, турнірів, розваг. Разом з вихователем учні підбирають матеріал до спортивних заходів, відповідають за організацію проведення конкурсів під час виховних заходів. Спортивний комітет бере активну участь в пропаганді здорового способу життя серед мешканців гуртожитку, залучує їх до участі в спортивних секціях училища та міста, відповідає за збереження спортивного інвентарю.

Культурно-масовий комітет у гуртожитку Краматорського ВПУ веде дуже активну роботу, більше всього заходів приходиться саме на цей комітет. Учні називають його «Розважальний». Сауніна Діана та Белеу Павло відповідають за організацію вечорів, дискотек, свят, музичне оформлення, допомагають вихователю складати сценарії, визначають кандидатури ведучих, відповідальних за оформлення заходів і костюми, розподіляють ролі. Завдяки сумісним зусиллям вихователя, бібліотекарів та культурно-масового комітету дозвілля у гуртожитку  нашого училища проходить весело, яскраво, різноманітно.

Члени редколегії гуртожитку, яку очолюють Харченко Олександр та Єпанчина Поліна,  випускають газети до ювілейних свят, видатних дат, оновлюють стенд «З Днем народження» та інші стенди, висвітлюють успіхи, недоліки у роботі, в житті гуртожитку.

Голова Ради самоврядування гуртожитку Плотніков Владислав здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з адміністрацією училища та батьками учнів. Заступник голови ради Завгородня Марія надає щоденну допомогу голові, допомагає в оформленні документації, веде протоколи засідань Ради.

Аналізуючи роботу Ради самоврядування гуртожитку Краматорського вищого професійного училища, можна зробити висновок, що в системі колективної самоорганізації, а саме в системі учнівського самоврядування здійснюється розвиток особистості підлітка. Перед кожним учнем відкривається можливість бути почутим та зрозумілим і, насамперед, - своїми товаришами, які, в свою чергу, залучаються  в процес плідного людського спілкування. Стимулюється увага до особистості один одного. Все це закладає основи для формування здорового колективізму, сприяє соціальній адаптації людини, яка після школи потрапила в незвичайне для себе середовище та зустрілася з необхідністю усвідомити себе в новому суспільному статусі.

РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ З УЧНЯМИ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ

Створюючи систему виховної діяльності в гуртожитку, визначаючи її системоутворюючі види, основні традиційні форми, в центрі уваги слід поставити особистість учня з її складною соціальною природою, психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів, створити найсприятливіші умови для її розвитку.

Соціально-психологічна служба в структурі освітнього процесу Краматорського вищого професійного училища є складовою частиною підготовки робітників високого рівня кваліфікації і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Діяльність соціально-психологічної служби нашого закладу освіти забезпечена психологом  та соціальним педагогом, які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

Перше знайомство практичного психолога і соціального педагога з абітурієнтами та батьками з інших міст відбувається в приймальній комісії.

За літній період роботи приймальної комісії проводилося анкетування з батьками абітурієнтів: «Мікроклімат в родині очами батьків» і майбутніми здобувачами освіти: «Анкета абітурієнта», яке дало можливість отримати характеристику взаємовідносин у сім’ї, методи виховання, ставлення до навчальної діяльності підлітка, дізнатися про творчі здібності, професійну спрямованість особистості, наскільки глибинні і стійкі інтереси, мотиви вибору професії тощо.

Практичний психолог та соціальний педагог ознайомились з особистими справами першокурсників. Були виявлені учні «групи ризику» та пільгових категорій, які мають потребу в гуртожитку.

На підставі отриманих даних на 1 жовтня було складено соціальний па-спорт гуртожитку, який коригується впродовж навчального року.

Для того, щоб попередити проблему девіантної поведінки, своєчасно виявити та усунути причини, які сприяють її виникненню, забезпечити превентивну профілактику негативних явищ, відхилень у поведінці здобувачів освіти, їхньому спілкуванні й, таким чином, оздоровити оточуюче їх мікросередовище, проведено діагностування першокурсників та мешканців гуртожитку за опитувальником про виявлення схильності до різноманітних форм девіантної поведінки «ДАП - П».

За підсумками діагностування:

        84% здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку, мають високий рівень професійної спрямованості – це говорить про те, що учні свідомо обрали професію, не розчарувалися у виборі її та в подальшому бажають навчатися і підвищувати свій професійний рівень;

        16% учнів з гуртожитку мають середній рівень професійної  спрямованості;

        31% - мають відхилення у поведінці і потребують особливої уваги та підхід;

        3%  мешканців гуртожитку схильні до девіантної поведінки.

Також, з «важкими підлітками» проводиться діагностування для виявлення характерологічних особливостей особи та проводяться корекційні вправи.

Щороку серед тих, хто мешкає в гуртожитку, гостро стоїть проблема взаємовідносин, взаємоповаги, звикання до інших (поки що чужих сусідів по кімнаті), адаптації у нових соціальних умовах.

Учень, який потрапляє у новий колектив, найчастіше відчуває себе незручно, некомфортно. Першокурсникам потрібно прийняти нову роль, зрозуміти потреби своїх нових товаришів та вихователя, звикнути до нових правил та установ. Адаптація - це не завжди простий процес, і нерідко він викликає появу невпевненості у собі, деякий дискомфорт, дратівливість. Все це може призвести до деформації самоповаги та самооцінки.

Особливу складність при адаптації в гуртожитку зазнають здобувачі освіти, які приїхали на навчання із сільської місцевості (їх відрізняє характер спілкування, розвиток сусідських і родинних зв'язків, традиційна регламентація поведінки, відношення між дорослими і дітьми, чоловіками і жінками).

Юнаки та дівчата, потрапивши в незвичайне для них середовище, нерідко стають на шлях асоціальної поведінки. Відсутність достатнього рівня соціальної зрілості, який характеризується першочергово розвинутим почуттям внутрішнього самоконтролю, на перших етапах адаптації повинна компенсуватись посиленням контролю і наданням допомоги в формуванні зрілої самосвідомості.

Молоді люди втрачають звичне середовище, яке оточувало їх з дитинства. З оточення особистих речей вони потрапляють до оточення загального майна, яке призначене для їх користування. Відбувається трансформація затверджених з дитинства понять «моє» і «не моє». Загальні предмети обігу, передані в особисте користування, сприймаються як чужі, не свої, і учні нерідко ставляться до них недбало.

Знання соціально-психологічних особливостей підлітків дозволяє ефективніше здійснювати виховний процес, який в умовах гуртожитку передбачає втручання у вільний час, побут, особисте життя юнаків та дівчат і тому потребує максимально вмілого та тонкого підходу.

Систематично проводяться зустрічі фахівців психологічної служби училища із здобувачами освіти, які мешкають в гуртожитку, а саме:

-         індивідуальні бесіди;

-         бесіди з елементами тренінгу;

-         мозковий штурм;

-         рольові ігри;

-         групова робота;

-         театралізовані форми роботи;

-         перегляди та обговорення соціальних фільмів та роликів;

-         моделювання та розгляд різних життєвих ситуацій;

-         інтерактивні ігри;

-         вирішуються конфліктні ситуації, які носять і особистісний характер;

-         надається допомога учням, які зазнають труднощі в навчанні, а також психопрофілактика емоційного напруження, тривожності, агресії;

-         консультування учнів за індивідуальними питаннями, проблемами.

З метою виховання культури спілкування та свідомості, дисциплінованості, психолог Аблашимова П.І. у своїй роботі використовує різноманітні методи і форми роботи: анкетування («Незалежність – захищає від залежностей!», «Твоє відношення до наркотиків», «Виявлення ранніх залежностей (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія)»), бесіди («Злочин і покарання», «Бадьорість в «кредит»», «Енергетичні напої – енергія чи шкода», «З чого починається дружба і вміння дружити», «Пізнай самого себе», «Поради з безпеки», «На те ми люди, щоб добро творити», «У чому сенс твого життя»); тренінгові заняття («Життя одне – цінуй його», «Толерантність у колективі», «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність», «Подолання агресивної поведінки») тощо.

Робота з формування колективу гуртожитку починається з перших днів навчання.

Керівники навчальної групи та вихователь гуртожитку в співпраці з психологічною службою училища проводять багато роботи щодо вивчення учнів гуртожитку, загальної атмосфери у групі (анкетування, соціометрія, різні методики).

У ході проведення методик на згуртованість та психологічний клімат у гуртожитку були отримані середні показники, які говорять про те, що група учнів гуртожитку знаходиться на шляху формування, але не дивлячись на те, що вони навчаються на різних курсах, у учнів вже непогані результати і вони досить згуртовані.

Знання особливостей колективу гуртожитку Краматорського вищого професійного училища має виключно важливе значення у вихованні. Однією з особливостей колективу є вікова, соціальна і загальноосвітня однорідність складу. Учні мають одну загальну мету - оволодіння обраною професією. Вік учнів 15-20 років - це період значних психологічних і фізичних змін, юнацького максималізму, прагнення до самовизначення, затвердження власної індивідуальності. У цьому віці багато юнаків та дівчат намагаються затвердити власне «Я» в очах однолітків.

Потрапивши до гуртожитку, здобувачі освіти вперше потрапляють у ситуацію, коли вони надовго відірвані від сім’ї. Вплив батьків значно знижується, різко зростає незалежність і самостійність, з’являються перші зароблені гроші. Далеко не всі до цього готові. При невмінні розпорядитись своїм вільним часом та грошима нерідко виникають ситуації невдоволення або прагнення до вживання алкоголю, наркотичних речовин, захоплення ігровими автоматами. Тому, велике значення в цей період має вплив на юнаків та дівчат оточення друзів, однокурсників, колективу гуртожитку.

З метою профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя практичний психолог Аблашимова П.І. та  соціальний педагог Слободенюк А.Д. провели дослідження серед учнів училища, які проживають у гуртожитку, за анкетами  профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнової залежності. 

За підсумками анкетування можна зробити висновок: мешканці гуртожитку проінформовані про наркоманію через педагогічних працівників; є учні, які знають, що це хвороба;мають знайомих, які приймають наркотики і відносяться до них толерантно. Були виявлені здобувачі освіти, які мають високу, середню та невисоку залежність від тютюнокуріння. На основі отриманих даних протягом навчального року проводиться робота з превентивного виховання.

Останнім часом, серед молоді, стала поширюватися тенденція до суїцидальних проявів. Тому велика увага психологом училища приділяється саме профілактиці суїцидів серед підлітків. Проводяться анонімні анкетування, тестування здобувачів освіти, а серед педколективу поширюється інформація щодо типових ознак суїцидальної поведінки.

Різноманітні соціальні явища останніх років в Україні призвели до значних змін, породили гострі стресові ситуації та докорінно змінили спосіб життя значної частини українських громадян.Тому сучасна молодь гостро потребує підтримки, особливо в особистісному розвитку.

До сфери професійних обов’язків соціального педагога в Краматорському вищому професійному училищі (№14) безпосередньо входить робота з підлітками та їх батьками, учнями в побутовому середовищі, зокрема з тими, що мешкають у гуртожитку.

Це означає, що однією з головних сфер діяльності соціального педагога є соціум (найближче оточення особистості,  людські відносини). При цьому пріоритетною в сучасних умовах є проблема стосунків у сім’ї та її найближчому оточенні, за місцем проживання. Метою роботи соціального педагога із здобувачами освіти, які проживають у гуртожитку, є організація профілактичної, соціально-значимої діяльності учнів у соціумі. До завдань практичної роботи соціального педагога входить дуже широкий обсяг діяльності від безпосередньої роботи з підлітком, що має проблеми з соціалізацією в навколишньому суспільстві до всіх соціальних організацій та соціальних інститутів, що беруть участь у соціальному вихованні підростаючого покоління.

Соціальний педагог Слободенюк А.Д. впроваджує просвітницько-виховну програму «Толерантне ставлення до себе та до інших» в роботі з підлітками, які мешкають у гуртожитку, з метою профілактики  негативних явищ в учнівському середовищі. Завданням Програми є формування толерантного ставлення до себе та оточуючих, саморозвиток і самопізнання учнів. Основний напрям програми – це:

-         розкриття особистісного потенціалу підлітків;

-         відпрацювання навичок успішного спілкування;

-         усвідомлення поняття гендерної рівності;

-         формування уявлень щодо толерантності до себе та до оточуючих;

-         розвиток у підлітків уявлень щодо самопізнання, позитивного ставлення до себе, необхідних навичок для ефективної реалізації у житті;

-         відпрацювання навичок прийняття рішень, постановки цілей та побудови перспективних планів;

-         визначення наявних та необхідних ресурсів для здійснення запланованих дій та подолання труднощів на шляху до поставлених цілей.

Також використання в роботі соціального педагога Програми «Будь незалежним!» активно націлює на формування в молоді здорового способу життя та профілактику девіантної поведінки. За цією програмою протягом навчального року проведено цикл групових занять з профілактики вживання психоактивних речовин:

1.     Здоров’я - запорука життєвого успіху;

2.     Причини та наслідки вживання наркотиків;

3.     Формування наркотичної залежності;

4.     Прихована сторона наркотиків;

5.     Наркотики та закон.

Важливим завданням для соціального педагога закладу освіти є створення неконфліктного середовища серед здобувачів освіти, особливо серед мешканців гуртожитку.

З 2018 року по теперішній час наше училище співпрацює з громадською організацією «Ла Страда-Україна» та широко впроваджує в освітній процес програму «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації», «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти» та «Протидія булінгу в закладах освіти: системний підхід».

Подолати та попередити прояви насильства серед мешканців гуртожитку допомагає медіація однолітків та відновні практики через запровадження діяльності служби порозуміння. У гуртожитку Краматорського ВПУ (№14) обладнана кімната для проведення медіацій та кіл. Сутність медіації полягає у відповідальності підлітків за розв’язання конфліктів, які можуть спровокувати насильницьку поведінку. Пройшовши навчання, учні-медіатори допомагають своїм одноліткам домовлятися у конфліктних ситуаціях. Також діяльність служби порозуміння зменшує соціальну напруженість міжособистісних взаємин у колективі та формує в підлітках навички безконфліктного спілкування.

За період впровадження програм у навчальний процес здобувачі освіти Краматорського вищого професійного училища (№14), серед яких є учні, що проживають у гуртожитку, мали змогу пройти тренінг «Базові навички медіатора/медіаторки служби порозуміння закладу освіти» та підвищити рівень своїх знань під час участі на Форумі служб порозуміння закладів освіти та тренінгу з тренерської майстерності медіаторів і медіаторок у м. Київ, також освоїти електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».

Молодь та діти – це активні члени нашого суспільства і тому дуже важливим є їх мотивація до розвитку та самоствердженню в житті. В рамках співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» медіатори та медіаторки служби порозуміння Краматорського ВПУ (№14) мали змогу прийняти з візитом в нашому закладі освіти делегацію з Японії на чолі з Надзвичайним і Повноваженим Послом паном Такаші Куарі з метою огляду реалізації проекту «Зміцнення стійкості молоді та сприяння соціальній стабільності їх громад у Донецькій та Луганській областях» у 2019 -2020 році, який впроваджує дитячий фонд ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Японії. На зустрічі з делегацією посольства Японії в Україні молодь розкрила важливість медіації та необхідність її впровадження в освітньому процесі та серед здобувачів освіти, що мешкають у гуртожитку і  повсякденному житті, особливо за для попередження насилля в наш час, коли в країні багато людей стали жертвами воєнного конфлікту.

         За результатами роботи служби порозуміння «Компроміс» Краматорського вищого професійного училища (№14) можна зробити висновок, що серед підлітків покращився мікроклімат у гуртожитку, зменшилась кількість конфліктів та збільшилась зацікавленість молоді до вирішення їх шляхом переговорів та домовленостей без застосування насилля. Просвітницько-інформаційні заходи направлені на те, щоб здобувачі освіти розуміли і пам’ятали, що вони завжди можуть звернутись до чергового медіатора за допомогою при виникненні будь-якого спірного питання.

         Також слід зауважити, що впровадження  серед підлітків такої техніки, як «коло» є дуже дієвим. Залежно від мети, з якою проводиться коло, процедура може називатися: «Коло прийняття рішень», «Коло примирення», «Коло підтримки», «Коло формування цінностей» тощо. Для адаптації здобувачів освіти у гуртожитку проводяться тематичні кола, наприклад, «Дружба» та «Відмінність – індивідуальна особливість», «Що для мене означає мир?», «Як я бачу свою роль в розбудові миру?»,  які дають змогу краще пізнати та дізнатись

точку зору один одного, розповісти про свої вподобання та захоплення, згуртувати підлітків. Подібні заходи поширюють серед них зацікавленість у набутті навичок неконфліктного спілкування, створюють умови для комфортного емоційного стану, допомагають навчитись говорити про свої думки, емоції та переживання, вислуховувати один одного та поважати думку іншого.

РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ В ГУРТОЖИТКУ

РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

З УЧНЯМИ В ГУРТОЖИТКУ

Краматорське вище професійне училище було засновано у жовтні 1940 року на базі Ново-Краматорського  машинобудівного заводу. Тоді  ж була створена й почала формувати свої  фонди бібліотека. Для комплектування  використовувалися всі  можливі джерела, але основу склали книжки,  отримані  з бібліотеки завкому НКМЗ і міської ради. Свій вагомий внесок зробили  майстри і викладачі, які подарували книжки із своїх  власних бібліотек.

         За 80 років існування нашого училища фонд бібліотеки значно оновився, розширився і поповнився  новими виданнями, які відповідають навчальним програмам, вимогам часу та  інтересам читачів. Та сьогодні ще збереглися книжки тих далеких  40-х років.  Їх  зовсім небагато, до десятку, та вони, як пам’ять, представляють історичну цінність для невеликої училищної бібліотеки і дбайливо зберігаються.

         За роки свого існування  бібліотека розташовувалась в різних приміщеннях, зараз вона знаходиться в будівлі гуртожитку на першому поверсі.

         Розташування бібліотеки та зручний розпорядок роботи дають можливість учням, які проживають у гуртожитку, користуватися бібліотекою після навчальних занять.

         З 1982 року роботу бібліотеки Краматорського ВПУ очолює провідний бібліотекар Тетяна Михайлівна Філімоненко.

Особливо популярні  серед мешканців гуртожитку масові заходи, які готують бібліотекарі згідно з планом своєї роботі на поточний рік. Вони допомагають підліткам краще пізнавати один одного, розвивають  їх творчість і здібності, реалізують  найважливіші потреби у спілкуванні. А для бібліотекаря, як фахівця, це є залучення користувачів до бібліотеки, щоб виховувати в учнів любов, повагу та дбайливе ставлення до книги, розвивати художній смак, розширювати кругозір підлітків.

За період роботи в бібліотеці Філімоненко Т.М. та Голови Л.О. було проведено у гуртожитку чимало заходів різної тематики, а саме: години спілкування: «Герої Крут – ніхто не забутий», «Цікаве про книгу», «Хай буде закон тобі другом»; розважальні програми: до Всесвітнього дня яблука, «З Новим роком!» (конкурс на кращу ялинку-саморобку в кімнаті);  до Міжнародного жіночого дня; відвідування фотовиставки в музеї  історії  м. Краматорська за темою: «Іловайськ- 2014»; виховні заходи: до Міжнародного дня сліпих «Не всім дано побачити прекрасний світ»,  «Ази народного етикету», «Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану», та багато інших.

У жовтні 2012 року при музейній кімнаті історії  училища було створено пошуково – дослідницький клуб «Зв`язок поколінь», до якого ввійшли здобувачі освіти, що мешкають у гуртожитку та члени Бібліотечної ради. Очолили цей клуб  Філімоненко Т.М. та викладач історії  Дудін О.А. Членам клубу «Зв`язок поколінь» з історії стало відомо те, що в нашому училищі навчалося багато людей, відомих у Краматорську та за його межами. Так, рідними Германа Б.С., колишнього директора ПТУ № 65, були надані фотознімки 15-тирічного Бориса з часів його навчання в РУ №1, коли він проживав у нашому гуртожитку. Трудовий шлях  Германа Б.С. почався також в нашому училищі. Після закінчення Саратовського індустріального технікуму він працював майстром виробничого навчання, потім був військовим керівником училища, а з посади заступника директора з навчально -  виробничої роботи Бориса Семеновича було призначено директором ПТУ № 65.

      В архівах училища були знайдені фотоальбоми зі знімками, на яких відображене життя мешканців учнівського гуртожитку РУ №1 у післявоєнні роки. З цих знімків видно, що учні вели активне суспільне життя: відвідували бібліотеку, гуртки, займалися спортом, відпочивали у таборі відпочинку. З надписів на обороті деяких фото виявлено, що учні -  мешканці гуртожитку брали участь у художній самодіяльності не тільки училища, а навіть в опері при Палаці культури імені  О.С. Пушкіна. Хіба не цікаво, що в 50-ті роки в нашому місті була опера?

      Провівши порівняння, члени Клубу зробили висновок: як і раніше, вирує життя у гуртожитку нашого навчального закладу: цікаве, веселе, змістовне. В основі традицій його мешканців лежать взаємоповага, доброзичливість, оптимізм.

 Сьогодні Краматорське ВПУ - одне з найбільших закладів П(ПТ)О Донецької області та України в цілому. Новий час ставить нові завдання. Теми і напрями  пошукової роботи виникають все нові і нові. До 75-річчя Перемоги над нацизмом колективом клубу «Зв'язок поколінь» під керівництвом Філімоненко Т.М. був випущений альбом, присвячений випускникам і співробітникам училища, які відстоювали свободу нашого народу у Другій Світовій війні.  Зараз члени клубу  збирають матеріали для випуску альбомів, присвячених Євгену Пагулічу та Сергію Чорному, які загинули під час АТО.

Бібліотекарям Філімоненко Т. М.  та Головой Л.О. як фахівцям, дуже важливо, щоб всі відвідувачі, особливо мешканці гуртожитку, ставились до бібліотеки як до невичерпаного джерела інформації, осередку, де можна не лише поповнити знання, але й поспілкуватися з однодумцями, висловити свої погляди, з задоволенням взяти участь у різноманітних заходах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ

ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дозвілля у гуртожитку є важливою сферою соціалізації особистості. Особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової діяльності.

Принципи, на яких базується навчально-виховний процес у гуртожитку Краматорського вищого професійного училища, знаходять своє продовження в усій позакласній роботі. Педагогічний колектив вважає, що одна з найважливіших умов організації і керівництва позакласного життя учнів - це дотримування послідовності між навчальною та позакласною роботою.

В гуртожитку нашого закладу освіти проводиться багата за змістом та різнохарактерна по формі позакласна робота, яка заохочує здобувачів освіти в пізнавальну, художньо - творчу, суспільно - корисну діяльність, і складена так, щоб не одноразово, а активно та ефективно впливати на них.

 

Мета та задачі виховних заходів

створення культурного середовища, культурного простору навколо підлітка

 

 

формування морального ідеалу здобувачів освіти в процесі художньо-творчої діяльності

 

створення умов для самореалізації і самоствердження підлітка

 

 

розвиток емоційної сфери підлітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми і методи проведення виховних заходів різноманітні:

-       наглядна агітація;

-       збори здобувачів освіти;

-       анкетування, психологічне тестування;

-       виховні бесіди;

-       виховні години;

-       тематичні вечори;

-       конкурси;

-       семінари;

-       усні журнали;

-       диспути;

-       круглі столи;

-       вікторини;

-       зустрічі з фахівцями національної поліції;

-       співпраця з громадськими організаціями та проведення сумісних заходів;

-       виставки;

-       літературні ринги;

-       відвідування історичного і краєзнавчого музею;

-       спортивні ігри та змагання;

-       участь у гуртковій роботі;

-       дослідницька робота;

-       участь в акціях соціального напрямку;

-       дні іменинника;

-       санітарні дні;

-       озеленення гуртожитку;

-       участь у міських заходах.

Виховна робота у гуртожитку сприяє розвитку творчого та духовного потенціалу молоді, а також забезпечує необхідні умови побуту та наближення атмосфери в гуртожитку до домашньої.

         Робота вихователя гуртожитку спрямована на створення максимально-сприятливих умов для реалізації кожної особистості. Тому, організовуючи відпочинок дітей, які проживають у гуртожитку, педагог акцентує увагу на таких видах і формах їх діяльності, які сприяють самоствердженню особистості, формують її світогляд, допомагають здружити учнівський колектив.

Протягом 2019/2020 навчального року вихователем гуртожитку Гетьманенко О.В. були проведені бесіди за темами: «Булінг - моральне і фізичне насилля», «Викрадач розуму – алкоголь», «День соборності України», «Державні символи України», «Енергетичні напої. Користь чи шкода», «Кримінальна відповідальність підлітків», «Чому трапляються фатальні вечірки?», «Що означає бути патріотом?».

Мешканці гуртожитку взяли активну участь у заходах, присвячених Дню м. Краматорськ; відвідали фотовиставку у музеї  історії м. Краматорськ «Іловайськ- 2014»; напередодні Дня Святого Миколая взяли участь у відкритті міської ялинки та у святковій ході в карнавальних костюмах; були присутні на обласному заході, присвяченому пам`яті Героїв Небесної сотні у ПК «НКМЗ» та багато інших.

Радою самоврядування під керівництвом вихователя були організовані святково-розважальні програми до Дня студента, Нового року, Дня закоханих, 8 березня та інші.

Відомо, що ідеалом виховання в нашому суспільстві є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих здобутків національної та світової культури, здатної до саморозвитку й самовдосконалення.

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ ГУРТКІВ

Позанавчальна освіта сприяє вільному розвитку особистості, вчить дитину найголовнішому – життю. Учнівська молодь гуртожитку бере активну участь у Всеукраїнських, обласних, міських заходах та є неодноразовими переможцями і призерами. Найвідомішими, випробуваними, дієвими і популярними формами позаурочної виховної роботи є гуртки, спортивні секції та клуби. Вони використовуються для різнобічної освіти і виховання учнів із метою розвитку художніх, науково-технічних, організаторських здібностей, умінь, навичок.

Участь у роботі різноманітних гуртків допомагає здобувачам освіти краще та цікавіше готувати і проводити різні заходи, вони є обов’язковими учасниками всіх предметних тижнів, тематичних лінійок, запланованих на навчальний рік. Позаурочна зайнятість учнів відволікає їх від безцільного часу проводження, допомагає знайти друзів, розвивати свої таланти та має значну роль у профілактиці правопорушень серед підлітків.

Усі учні, які проживають у гуртожитку, можуть долучитися до роботи гуртків. Всього 79 % мешканців гуртожитку залучені до свят та заходів, 68 % - до гурткової роботи.

На базі Краматорського вищого професійного училища веде свою роботу гурток «Життєдайне джерело», який створено викладачами української мови Рябенко В.В. та Колієвою О.С.. Основний напрямок гуртка – це ознайомлення здобувачів освіти з яскравим та самобутнім світом українських звичаїв. Адже керівники гуртка переконані, що лише людина, яка знає та поважає своє коріння, може стати гідною часточкою країни. Тому більшість заходів спрямовано на залучання дітей до відтворення народних традицій. Так, уже четвертий рік поспіль, наш гурток займає призові місця на фестивалі «Різдвяне диво» у номінаціях «Колядки та Щедрівки», бо на розсуд журі та глядачів пропонує гармонійне театральне дійство, яке дозволяє відчути красу та яскравість української щедрівки. Більшість членів гуртка «Життєдайне джерело» саме мешканці гуртожитку.

Також під керівництвом майстра виробничого навчання В.В. Хохлова працює гурток фото та відео творчості, який, враховуючи вікові особливості гуртківців, їхні інтереси й здібності, використовує різні форми навчання: бесіди, лекції, доповіді, семінари, ігрові заняття тощо. Гуртківці бере участь в оформленні виставок, виготовленні альбомів, слайдів, буклетів, а також відвідують екскурсії та фотовиставки в музеї тощо.

Вокальний ансамбль «Світанок», роботу якого в цьому році разом з заступником директора з НВхР Рояновою І.В. очолювала майстер виробничого навчання Аміргулян М.Ю., відомий вже не тільки серед закладів П(ПТ)О в Донецькій області. Більшу частину ансамблю складають саме дівчата, які мешкають у гуртожитку. Кожна з них вносить частку своєї душі у виконання кожної пісні. Допомагає їм в цьому досвід виступів у своїх школах, клубах, вокальних гуртках за місцем проживання. Керівники гуртка скеровують роботу так, що дівчата, не дивлячись на те, що колектив кожного року змінюється, стали однією сім`єю, і здобувають призові місця на обласних оглядах -   конкурсах художньої самодіяльної творчості та на І, ІІ, ІІІ, ІV Відкритому обласному фестивалі української пісні серед здобувачів освіти Донецької області; співають свої пісні на інших міських та обласних заходах; вітають зі святами працівників базового підприємства ПрАТ НКМЗ та ветеранів Другої Світової війни. Дівчата з вокального ансамблю «Світанок» - це перлинки  колективу на кожному нашому святі.

Учні, що мешкають у гуртожитку, беруть активну участь у всіх спортивних заходах на міському та обласному рівні: марафони, присвячені дню народження м. Краматорська, обласні змагання «Козацькі забави», присвячені дню Захисника України, Всеукраїнські спортивні змагання «Теренова гра» до Дня захисника України, міські спортивні естафети «Здоровим бути модно» до Всесвітнього дня здоров`я та багато інших. З кожним роком набирає популярності серед дівчат, які проживають у гуртожитку секції фітнесу та чирлідингу,  які під керівництвом викладачів фізичного виховання М.В. Лаврової  та Ю.О. Подземельних  допомагають підтримувати тіло і дух у гарній формі. Заняття стають не тільки видом активного дозвілля, а й стилем життя. Для хлопців дуже актуальні такі командні ігри як волейбол, футбол та баскетбол, які тренують викладачі фізичного виховання О.М. Слюсаренко та І.А. Савенков.

До складу хореографічного колективу «Грація» входять юнаки та дівчата, які проживають в гуртожитку  Краматорського ВПУ (№14). Протягом 14 років під керівництвом викладача В.В. Гуменної колектив займає І місце у конкурсах художньої самодіяльності серед закладів П(ПТ)О Донецької області. Гуртківці також беруть участь в училищних, міських, обласних та всеукраїнських заходах: День знань, «Єднання громади - крок до миру», День міста, День Перемоги, День Європи, «Козацькі розваги»; Відкритий обласний хореографічний фестиваль-конкурс «Шалений-FEST» - 2018; у якості волонтерів участь у VI, VIІ, VIІІ, IХ Всеукраїнському відкритому конкурсі краси серед дівчат на інвалідних візках «Краса без обмежень»; І, ІІ, ІІІ Всеукраїнському відкритому конкурсі серед чоловіків «Мужність без обмежень - 2018»; «Офіцерський бал» до Дня Збройних Сил України 2017р., 2018р.; інклюзивний бал «Країна надії» - 2017, 2018, 2019; І Всеукраїнський відкритий конкурс серед сімейних пар на інвалідних візках «Всесвіт без обмежень» - 2019 та багато інших.

З метою зайнятості учнів у позаурочний час, розвитку їх творчих здібностей, формування навичок здорового способу життя у гуртожитку організовано роботу гуртка «Фітотерапія» під керівництвом медичного працівника училища Ворожцової К.М. Учні з зацікавленням пізнають значення рослин для людини, навчаються готувати чаї з використанням лікувальних рослин. Також знайомляться з правилами збирання грибів, застосуванням ефірних масел, та багато іншого. Учні не тільки слухають і навчаються, вони в процесі спілкування обмінюються своїми знаннями, бо більшість з них приїхали з сільської місцевості і мають досвід зі збирання лікувальних та корисних рослин та ягід.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОГУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОГУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

Потреба бути здоровими – основа для людини, тому необхідно створювати такі умови, щоб ця потреба була реалізована на 100 %. Учень, який втратив  здоров’я, - це людина з комплексом проблем, тому на шляху його самореалізації виникає нездоланна перешкода - хвороба. Першочерговим завданням адміністрації та педагогічного колективу нашого училища є турбота про стан здоров’я здобувачів освіти, особливо тих, хто проживає у гуртожитку. Саме підлітки, які відірвані від батьків, залишаються без їхньої турботи і контролю. Не всі дотримуються правил здорового харчування, люблять побігати по вулиці роздягнутими, не реагують на зауваження, вважаючи себе дорослими. Не всі учні, особливо першого курсу, навчені батьками слідкувати за своїм станом здоров’я та своєчасно звертатися до медпрацівників. Саме на цю проблему звертає увагу керівників груп та вихователя гуртожитку адміністрація училища з самого початку навчального року.

Медичне обслуговування здобувачів освіти, що мешкають у гуртожитку Краматорського вищого професійного училища ведеться медичною сестрою медичного пункту училища Ворожцовою Катериною Миколаївною. Безпосередньо вона підпорядковується директору нашого закладу освіти. В своїй роботі медична сестра керується посадовою інструкцією, наказами, вказівками та розпорядженнями керівника вищих органів охорони здоров’я, а також чинним законодавством.

Заселення до гуртожитку дозволяється тільки після повного медичного огляду.

Додатково медичний працівник організує проведення медичного обстеження учнів у лікаря дерматовенеролога перед заселенням до гуртожитку, регулярно проводить огляд на коросту, педикульоз. Також Ворожцова К.М. надає першу медичну допомогу учням при травмах, раптових захворюваннях, а при потребі направляє у лікарню для надання лікарської допомоги, веде облік учнів хворих на хронічні захворювання, своєчасно направляє на флюорографічне обстеження з метою раннього виявлення туберкульозу, поновлює медичну аптечку.

Медична сестра Ворожцова К.М. систематично перевіряє санітарний стан житлових кімнат гуртожитку, режим провітрювання, умови збереження продуктів, веде відповідні записи у журналі санітарного стану гуртожитку.

До обов’язків медичної сестри входить також навчально – просвітницька робота з учнями, а саме: у гуртожитку працює гурток «Фітотерапія», ведеться лекторій «Азбука здоров`я». Також фельдшер допомагає адміністрації училища в залученні фахівців – медпрацівників різних напрямків для просвітницької роботи з мешканцями гуртожитку. За допомогою Ворожцової К.М. оформлюється «Куток здоров’я», протягом навчального року він постійно оновлюється відповідно плану роботи та рекомендацій медичних установ міста.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ УЧНІВ

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ УЧНІВ

У  ГУРТОЖИТКУ КРАМАТОРСЬКОГО ВПУ

Гуртожиток Краматорського вищого професійного училища розташований в окремій двоповерховій будівлі за адресою: вул. Магнітогорська, 7.

Розрахована будівля на 110 осіб.

Станом на 01.09.2020 року у гуртожитку мешкає 140 осіб з інших міст  та селищ.

Враховуючи, що у гуртожитку проживають дівчата і юнаки – вони розміщені на різних поверхах: на першому –дівчата, на другому – хлопці.

Учні мешкають по 3 – 5 осіб у затишних кімнатах, які мають приємний вигляд. Кожна кімната має шафу для зберігання верхнього одягу та білизни, сучасні ліжка, тумбочки, полички для книг, стіл для занять, стільці, вішалку, приліжкові килимки. На вікнах – карнизи з гардинним полотном та шторами.

У вестибюлі першого поверху знаходиться місце чергової по гуртожитку, яка контролює пропускний режим і порядок у гуртожитку. Вестибюль обладнаний мякими меблями для відпочинку, квітами, у наявності інформаційні стенди.

З 1994 року у гуртожитку обладнана бібліотека, що складається з книгосховища  та читальної зали, обладнаної столами та стільцями для  відвідувачів. Фонд бібліотеки не дуже великій, більше 19 тисяч примірників, але він різноманітний за змістом і має сучасні видання. Розташування бібліотеки та зручний розпорядок роботи дають можливість учням, які проживають у гуртожитку, користуватися бібліотекою після навчальних занять. Тут вони підбирають матеріал для рефератів, творів, дипломних робіт, беруть для читання журнали, газети, книги.

На першому поверсі у гуртожитку знаходиться кімната відпочинку. Кімната обладнана шафами для книжок та періодичної преси, телебаченням зі супутниковою антеною, відеоапаратурою, м`якими меблями та кріслами для відпочинку, розважальними іграми, у наявності шахи та шашки.

У кімнаті відпочинку проходять виховні заходи, загальні збори та збори Ради самоврядування гуртожитку. Дівчата та хлопці можуть приємно поспілкуватися, розважитись чи зайнятись своїм хобі. У кімнаті відпочинку встановлено режим дня, підтримується чистота.

Для виконання домашніх завдань у гуртожитку облаштована кімната самопідготовки. Вона має достатній рівень комфорту, обладнана сучасними меблями: столи читацькі зі стільцями,  настільні лампи, книжкова шафа.

На першому та другому поверхах гуртожитку знаходяться ізолятори, в яких є по два ліжка, тумбочки, шафи для одягу та білизни, столи, стільці та медичні аптечки, комплект змінної білизни.

Для вживання та приготування їжі гуртожиток обладнаний кухнею та кімнатою для вживання їжі. На кухні встановлено холодильники, електроплити, мікрохвильова піч, водонагрівач, кухонні меблі, де зберігається чистий посуд.

Кімната для приймання їжі оснащена новими столами та стільцями.

Мешканці гуртожитку дотримуються правил користування холодильником, терміни зберігання та реалізації продуктів контролюються обслуговуючим персоналом гуртожитку та медпрацівником.

У кухні та кімнаті для прийому їжі створені та підтримуються комфортні умови, встановлений графік чергування серед мешканців гуртожитку, який контролюється санітарно - побутовою комісією Ради гуртожитку та вихователем.

Учні пільгової категорії забезпечені триразовим харчуванням в їдальні училища. Згідно норм харчування складається двотижневе меню для триразового харчування, яке погоджується з санепідемстанцією. Контроль за виконанням чинного законодавства щодо харчування учнів ведеться адміністрацією училища та дієтсестрою згідно наказу навчального закладу.

На першому поверсі гуртожитку функціонує перукарня на дев’ять робочих місць перукаря та два робочих місця манікюрниці. Всі учні училища мають можливість обслуговуватися в перукарні в позаурочний час.

Житлово-побутові, санітарно-гігієнічні умови проживання учнів систематично контролюються адміністрацією училища, психологічною службою, вихователем, комендантом, черговими по гуртожитку, медичною сестрою, майстрами виробничого навчання та класними керівниками.

Кожен вівторок та четвер виконується прибирання кімнат у гуртожитку. Учні прибирають свої кімнати самостійно. Санітарна комісія Ради гуртожитку контролює чистоту житлових кімнат та підбиває підсумки на екрані чистоти.

В житлових кімнатах тепло та затишно, достатньо штучного та природного освітлення. Регулярно проводиться провітрювання. Комендант та медична сестра слідкують за регулярною зміною білизни.

На першому та другому поверхах функціонують туалетні, умивальні, душові кімнати, кімнати для прання, сушки та прасування білизни. Баки для нагрівання води дозволяють забезпечити безперервне оснащення гарячою водою.

В умивальних та туалетних кімнатах є в наявності мило, туалетний папір.

Слідкують за станом приміщень загального користування та щоденно їх прибирають техпрацівники, у яких є в наявності промаркірований інвентар для прибирання. Все обладнання у гуртожитку знаходиться в робочому стані.

Санітарні умови в гуртожитку виконуються згідно з нормами та контролюються відповідними службами училища та міста.

Додаткова інформація