Всі новини

ОГЛЯД-КОНКУРС ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

29 травня 2019 року в Краматорському вищому професійному училищі пройшов традиційний огляд - конкурс методичних і циклових комісій "Краща методична (циклова) комісія року".

Огляд - конкурс проводиться з метою вивчення системи роботи методичних (циклових) комісій в навчальному році та визначення кращої методичної (циклової) комісії, діагностики рівня готовності всього педагогічного колективу до здійснення традиційної та інноваційної діяльності.

В огляді - конкурсі взяли участь 6 циклових та 3 методичні комісії.

Результати роботи методичних і циклових комісій визначалися за критеріями:

- естетичність оформлення матеріалів роботи;

- логічність і послідовність викладу конкурсного матеріалу;

- наявність фактографічного матеріалу;

- дотримання правил діловодства;

- виконання графіків взаємовідвідування уроків та проведення відкритих уроків;

- участь в методичних заходах училища, регіону, області;

- друк в періодичних виданнях.

Призові місця (I, II, III) посіли матеріали МК(ЦК), які отримали максимальну сумарну кількість балів за всіма критеріями.

За рішенням журі переможцями стали:

1 місце – методична циклова комісія суспільно-гуманітарного циклу, голова комісії  Віннік В.С.;

2 місце – циклова комісія «Технологія харчування», голова комісії Гуменна В.В.;

3 місце – циклова комісія «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних машин і обладнання», голова комісії Озерна О.В.

Вітаємо переможців та бажаємо всім творчих успіхів!

КОНКУРС ПРОФЕСІЙНИХ ВІДЕО-ПОРТФОЛІО СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОГО ВПУ

У Краматорському ВПУ з метою виявлення і підтримки творчого потенціалу учнів, розкриття соціальних, загально професійних, професійних компетентностей; розвитку комунікаційних компетенцій учнів, освоєння сучасних форм презентації своєї освітньої та професійної діяльності був проведений конкурспрофесійних відео-портфоліо серед здобувачів освіти.

Згідно розробленому Положенню завданнями Конкурсу є:

-           популяризація робочих професій;

-           формування потреби до підвищення свого освітнього рівня;

-           сприяння індивідуалізації (персоналізації) освіти учнів;

-     залучення учнів і педагогів до процесу формування і розвитку відкритої освітньої середовища;

-    розширення області застосування технології "Портфоліо" в освітній та педагогічної діяльності (в тому числі, в руслі перспективних тенденцій, зазначених у національної освітньої стратегії).

Конкурс проводився серед учнів І-ІV курсів Краматорського ВПУ. З метою більш якісного виконання конкурсних робіт, координації дій, надання консультацій учасникам Конкурсу, в училищі була створена творча група з числа педагогічних працівників закладу.

В портфоліо учні розкрили свої досягнення, професійні навички, компетентність за обраною спеціальністю, громадську та соціальну активність. Частиною портфоліо стали відео з процесом виконання певного технологічного процесу.

Оцінювання конкурсних робіт проводилось згідно критеріїв оцінювання. При оцінюванні враховувались як творчі, спортивні, інтелектуальні та громадсько-соціальні досягнення учнів так і оформлення портфоліо.Оцінювались зміст, повнота подання матеріалів, аргументованість, чіткість структури, систематизація інформаційних розділів портфоліо.

За підсумками конкурсу переможцями стали:

І місце – учениця гр. ВПП 16-10 Завгородня М.В., майстер виробничого навчання Васильєва Н.В.;

ІІ місце – учениця гр.ТХ 18-1 Свірідова В.О., викладач Костюченко О.В.;

ІІ місце – ученик гр. ВМП 16-2 Товстограй І.М., викладач Озерна О.В.

Переможці конкурсу та керівники роботи над портфоліо були нагороджені  грамотами та подяками.

Ми вітаємо переможців та бажаємо всім подальшого професійного зростання та вдалого працевлаштування!

ТИЖДЕНЬ ПРОФЕСІЇ «ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ» У КРАМАТОРСЬКОМУ ВПУ

З 15 по 19 квітня 2019 року в Краматорському вищому професійному училищі був проведений тиждень, присвячений професії «Верстатник широкого профілю».

Розпочався тиждень з конкурсу учнівських стіннівок, присвячених професії.

16 квітня 2019 р. на тематично – інформаційній лінійці учні з професії «Верстатник широкого профілю» під керівництвом викладача спеціальних предметів Кульмінської Ю.М. ознайомили всіх присутніх з сучасними тенденціями у машинобудівній галузі.

17 квітня 2019 р. викладач спеціальних дисциплін Білик Н.О., майстер виробничого навчання Синиця Т.В. організували та провели захист проектів, в якому приймали участь учні груп ОМ 18-1 та ОМ 18-2. Всі проекти були присвячені темі «Впровадження новітніх виробничих технологій в механообробці». Робочі групи підготували та презентували багато цікавої інформації з актуальних для механообробки тем. Так, презентуючи проект «Розвиток технологій в механообробці Новокраматорського машинобудівного заводу», учні використали інформацію про сучасне обладнання імпортного виробництва та можливі види робіт, з якими вони ознайомилися під час проходження виробничої практики у цехах ПрАТ НКМЗ . Також учні доповідали про сучасний ріжучий інструмент, історію розвитку SandvikCoromant, види фрезерування, новітні координатно – вимірювальни машини.

18 квітня 2019 р. викладач спецдисциплін Білик Н.О. провела відкритий урок «Інструменти для обробки отворів. Розгортки. Призначення та основні типи» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Головною подією тижня був конкурс фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Верстатник широкого профілю». У конкурсі взяли участь  учні І, ІІ, ІІІ та ІVкурсів. Конкурс проводився у два етапи, які проходили в навчальному центрі програмування верстатів з ПК та токарній майстерні-лабораторії. Всі учасники конкурсу вдало впоралися з завданням. Члени журі оцінювали організацію робочого місця, якість виготовлення виробу, дотримання правил безпеки та технологічного процесу, враховували витрачений час. За підсумками балів, які учні отримали за виконання теоретичної та практичної частин, призові місця розподілилися наступним чином:

І місце – Міроненко Микола, учень гр. ОМ18-2;

ІІ місце – Волошин Максим, учень гр. ВМП 16-1;

ІІІ місце – Дунь Віктор, учень гр. ОМ 18-1.

Вітаємо переможців з перемогою та бажаємо всім подальшого професійного зростання!

Тиждень з професії "Машиніст крана (кранівник)"

З 01.04.2019 по 05.04.2019 в училищі пройшов тиждень з професії «Машиніст крана (кранівник)». Викладачі та майстри виробничого навчання циклової комісії «Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних машин і обладнання» підготували для учнів різноманітну та насичену програму.

Тиждень розпочався з екскурсії до музею Новокраматорського машинобудівного заводу, головного підприємства замовника кадрів. Учні ознайомились з історією та етапами розвитку, унікальним устаткуванням та видатними фахівцями - працівниками підприємства - велетня.

Наступним заходом була екскурсія до Донбаської машинобудівної академії, на кафедру «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання», де випускники 5-го курсу можуть продовжити навчання за прискореною програмою. Учні мали можливість завітати до наукової лабораторії кафедри та поспілкуватись з завідувачем кафедри кандидатом технічних наук Дороховим Н.Ю.

02.04.2019 на тематичній лінійці, присвяченій 40-річчю підготовки професії «Машиніст крана (кранівник)» в училищі. Учні першого курсу під керівництвом майстра Чумак Н.С. розповіли про особливості та вимоги, унікальність та соціальну значимість професії, продемонстрували презентацію, присвячену випускникам училища різних років з професії «Машиніст крана».

03.04.2019 викладачі спеціальних дисциплін Озерна О.В., Дзержинська О.В. провели турнір між учнями ІV та V курсів на знання основ механіки, деталей машин, технології матеріалів тощо. Перемогу одержала група ПТМ 18-1.

04.04.2019 учні першого, третього та четвертого курсів прийняли участь у квесті. Учні показали навички роботи в команді, уміння робити висновки та узагальнення, творчо вирішувати поставлені завдання, здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції при вирішенні виробничих завдань.

 

Тиждень з професії «Машиніст крана (кранівник)» підтвердив, що проведення професійних тижнів сприяє виявленню і підтримці творчого потенціалу учнів, розкриттю соціальних, загально-професійних та професійних компетентностей; а також розвитку комунікаційних компетенцій учнів.

АТЕСТАЦІЯ – 2019

 

АТЕСТАЦІЯ – 2019 

28 березня 2019р. у Краматорському вищому професійному училищі відбулася атестація педагогічних працівників, мета якої – стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх фахової майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу. Атестація педагогічних працівників як система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності, позитивно впливає на освітній процес у ПТНЗ.

Атестації передувало вивчення системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання. Впродовж року атестаційна комісія Краматорського ВПУ, дотримуючись вимог Типового положення, визначала рівень сформованості педагогічних вмінь і навичок педагогів, об’єктивно та виважено оцінювала результативність їх роботи в міжатестаційний період.

За рішенням атестаційної комісії Краматорського ВПУ присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачу англійської мови Вінніку Володимиру Сергійовичу, викладачу спеціальних дисциплін  Нестюркіній Катерині Вікторівні, викладачу укр. мови та літератури Рябенко Валентині Валеріївні, викладачу зарубіжної літератури Трофімовій Ользі Олександрівні.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачу історії Громовій Ользі Геннадіївні, викладачу фізичної культури Лавровій Маргариті Василівні.

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - викладачу фізичної культури Слюсаренко Олександру Миколайовичу;

Встановлено 14 тарифний розряд майстру виробничого навчання Мягкій Г.А.; 13 тарифний розряд – Полупану О.О., Полупан І.О.;

Порушено клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» викладачу Гуменній В.В.; про підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач» Пітеляєвій Л.Г.; про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач» викладачу Ночовка О.В.

Ми щиро вітаємо колег та бажаємо подальшого зросту та творчого натхнення!

                           Методисти Краматорського ВПУ

 

ПЕРУКАРСЬКА СПРАВА – ФАХ І МИСТЕЦТВО

Згідно з річним планом роботи з 21 по 25 березня 2019 в Краматорському ВПУ проходив тиждень з професії «Перукар (перукар-модельєр)», впродовж якого учні училища знайомились з особливостями професії, цікавими фактами про виникнення та розвиток перукарського мистецтва.

Розпочався тиждень з традиційного огляду-конкурсу стіннівок на тему «Сучасні тенденції у перукарському мистецтві», на якому учні продемонстрували свою творчість, фантазію та креативність.

Вікторина «Ти – перукар» дала можливість визначити кращих знавців перукарськогомистецтва. Під час конкурсу дівчата відповідали на питання з перукарської справи, матеріалознавства, санітарії та гігієни.

23 березня майстер виробничого навчання Васильова Н.В. провела відкритий урок на тему «Виконання завивки із застосуванням прогресивних інструментів». При проведенні вступного інструктажу майстер використовувала оособистісно-орієнтовний підхід, для чого залучила до проведення майстер-класу з використання стайлеру учнів.

24 березня  на ранковій тематичній лінійці майстри в/н Биба К.М., Жеребцова Л.Г. разом з учнями групи ВПП 16-10 ознайомили присутніх з сучасними тенденціями перукарського мистецтва у 2019 році.

Протягом століть перукарське мистецтво безліч разів змінювало свій напрямок залежно від уподобань тих чи  інших часів та епох, стрімко розвивалось, постійно доповнювалось. Проте найважливішим завданням майстрів – перукарів було створення оригінального образу, відображення у зачісці особливості сучасної на даний момент епохи, вираження унікальності і підкреслення особливості кожної людини. Цьому і був присвячений конкурс фахової майстерності, який був проведений  25.03.2019 р. В конкурсі приймали приймали участь учні ІІ, ІІІ та ІVкурсів. У творчому конкурсі фахової майстерності важко було визначити найкращого, адже всі учасниці створили красиві сучасні образи. Ученицям дали завдання виконати фантазійну зачіску «Весна 2019». Креативність та професіоналізм, здібності до моделювання та визначення стилю допомогли майстриням здобути високих результатів. За підсумками  конкурсу  переможцями стали:

І місце – Завгородня Марія, гр. ВПП 16-10;

ІІ місце – Казанцева Даря, гр. ВПП 18-11;

ІІІ місце – Левченко Марина, гр. ПМ 17-1.

Всі учасники були нагороджені грамотами та призами. Вітаємо всіх переможців та бажаємо здійснення мрій та професійних успіхів!

Додаткова інформація